President Uchtdorf je dobře známý svou schopností zahřát Svaté posledních dnů po celém světě u srdce svými dojemnými projevy lidskosti a soucitu. Na poslední generální konferenci Církve byl dojat k slzám proslovem Staršího Kearona o uprchlících, neboť v polovině 20. století byl sám uprchlíkem ve válkou zmítané Evropě.

18. července, tohoto roku, President Uchtdorf členům církve přes Facebook znovu připomněl, proč ho mají tak rádi. V krátkém příspěvku sdílel několik fotek z jeho nedávné návštěvy Říma, kde s manželkou Harriet navštívili chrámový pozemek. Napsal: „Jako evropští Svatí pociťujeme s tímto nádherným chrámem určité spojení. Poté v tomto příspěvku dlouze a s nostalgií zavzpomínal na svůj chrámový sňatek v Evropě.

Jen před pár dny jsem s Harriet navštívil chrámový pozemek v Římě v Itálii. Návštěva tohoto rozestavěného chrámu se nám velice líbila a už se nemůžeme dočkat, až bude zasvěcen. Jako evropští Svatí pociťujeme s tímto nádherným chrámem určité spojení.

Harriet i já jsme jako mladí byli připečetěni k našim rodinám v chrámu ve Švýcarsku. V 50. letech jsme my, evropští členové, považovali švýcarský chrám za duchovní elektrárnu. I nadále jsme žili ve své zemi a snažili se v Evropě budovat království Boží. Později jsme byli s Harriet ve švýcarském chrámu oddáni – stejně tak i naše děti.

 

Chrám Bern ve Švýcarsku

Chrám Bern ve Švýcarsku

 

Jak úžasné je, že dnes jsou po Evropě rozesety další chrámy a dva nové – v Paříži a v Římě – k nim brzy přibydou.  Když přemýšlím o chrámech po celém světě, pamatuji na to, že chrámy jsou doslova domy Páně. Jsou to místa, kam Pán může přijít. Jsou to ta nejposvátnější místa uctívání zde na zemi. Pouze náš domov se může v posvátnosti vyrovnat chrámu.

Tento článek byl původně zveřejněn na stránkách ldsliving.com  pod názvem “President Uchtdorf Shares Story of His Temple Wedding” a přeložila jej Bety Vargová.

česky © 2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2016 LDS Living, A Division of Deseret Book Company