Kdo jsou mormoni?

Příběh obrácení – Ivo

Viděli jste někdy misionáře, kteří zpívají na náměstí a mluví s lidmi o evangeliu? Tak právě jim jsem dal své telefonní číslo a změnilo to můj život.

Rozhovor s bratrem Lvem

V České republice je mnoho členů se silným svědectvím o Ježíši Kristu. Jedním z nich je bratr Lev. Jak se dostal k Církvi? Zde je rozhovor s ním.

Obraťte se a přijďte ke mně

Jak se můžeme obrátit k Ježíši Kristu? Změna vyžaduje odvahu a sílu, ale Bůh nám může pomoci, pokud mu to dovolíme. Příběh obrácení Lucie.

Moje cesta ke křtu

Nevěděl jsem, zda Bůh existuje, a moc jsem se o to nezajímal. Nebyl jsem ani ateista, prostě to pro mě nebylo důležité. Ale nakonec jsem se nechal pokřtít.

Příběh obrácení

„Děkuji z celého srdce našemu Nebeskému Otci, že mi pomohl a přivedl mě do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.“

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
Chrámy nejsou tak zvláštním místem kvůli tomu, jak nádherné jsou navenek. Spíše jde o to, co se odehrává v srdci lidí, kteří jsou uvnitř. Protože tam koná Bůh své nejdůležitější dílo. <3

Video vytvořila Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - Česká republika
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Matouš 7:15-16: Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Víte, jak vypadali naši apoštolové ve svatební den? Fotky v novém článku! Kdo se vám líbí nejvíc? :)
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Nemusíme být dokonalí - stačí se snažit.
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Krásnou neděli všem! Tento týden jsme studovali Matouše 1 a Lukáše 1. Co vás v lekci na tento týden zaujalo nejvíce? Napište nám do komentářů. ❤️

„Z hlediska smrtelného člověka se jednalo o něco nemožného. Panna nemohla počít. A nemohla počít ani neplodná žena, pro niž byly roky, kdy by mohla mít děti, již dávno minulostí. Avšak Bůh měl v plánu narození svého Syna i Jana Křtitele, a tak se Maria a Alžběta, navzdory vší pravděpodobnosti z hlediska pozemského, staly matkami. Kdykoli se setkáme s něčím, co je zdánlivě nemožné, může být užitečné vzpomenout si na jejich zázračné zážitky. Můžeme překonat své slabosti? Můžeme se dotknout srdce člena rodiny, který nejeví zájem o evangelium? Gabriel mohl stejně tak promlouvat k nám, když Marii připomněl: „Nebude [nic] nemožné u Boha.“ (Lukáš 1:37.) A Mariina odpověď může být i odpovědí naší, když Bůh zjeví svou vůli: „Staniž mi se podlé slova tvého.“ (Lukáš 1:38.)“
- Příručka Pojď, následuj mne - pro jednotlivce a rodiny: Nový zákon 2019
Copyright © 2019 Věřím v Krista.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky nevlastní a ani nijak nespravuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy také nazývaná Mormoni nebo LDS). Názory zde zveřejněné nemusí nutně představovat postoj Církve. Za názory vyjádřené jednotlivými uživateli těchto stránek odpovídají právě tito uživatelé. Oficiální stránky Církve naleznete na LDS.org nebo Mormon.org

Pin It on Pinterest