Výzva pro členy církve

Misionářská práce je paralyzována sociologickými vzory naší doby. Ať jsou k internetu vedeni médii nebo jim to někdo doporučil, naši bratři a sestry, které chceme učit, se učí každý den – zprávy jsou jim servírovány z vyhledávacích programů. Tyto zprávy jsou často sžíravé a škodlivé, přinejmenším zavádějící. Maří práci, rozsévají semena pochybnosti v myslích členů a zájemců a brání v posunutí práce směrem vpřed. Misionáři se potom často cítí jako „vojsko“, postrádající podporu „letectva“. Misionáři nám mohou pomoci zapojit členy jako svou „leteckou podporou“. Jen málo misionářů používá členy k tomu, aby jim pomohli shromáždit lidi k učení za použití sociálních sítí nebo on-line vysílání.

Misionářská práce

Misionáři kontaktující muže

V neposlední řadě je misionářská práce často vnímána jako hra na schovávanou. Nejúspěšnější misionáři znovuzřízeného evangelia však svůj čas netrávili obracením kamenů a pátráním mezi stromy. Místo toho se po návratu do Anglie obrátili na své sociální sítě. Začali s rodinou a dřívějšími přáteli. Tyto „shromážděné“ skupiny byly přístupné výuce a přijetí poselství evangelia, protože díky vzájemnému vztahu, k sobě měli důvěru. Když někoho najdeme, jsme ponecháni „prodat“ poselství evangelia publiku, které ho jen zřídkakdy samo hledalo. Tisíce uchazečů naše poselství denně hledají, ale prostě nevědí, kde je najít. Můžeme je shromáždit, když začneme zaplňovat díry v síti a odvrhovat shnilé kusy.

Dnes, stejně jako v dávných dobách, máme novou síť – internetovou síť. Funguje stejným způsobem. Nemůže sice zájemce objevit, ale je může shromažďovat a být nástrojem k jejich nasycení. Misionáři, často zběhlí v digitálních médiích, aplikacích a nástrojích, mohou být úžasnými velvyslanci rozšiřujícími misionářské úsilí členů.

Řešení – Jak se misionáři mohou nebo by měli zapojit?

Členové „shromáždili“ lidi na svých sociálních sítích. Postarali se o objevení a shromáždění.

 • Většina členů Církve je v dnešní době zapojená do sociálních sítí.
 • Být zapojen znamená být spojen. Spojen se členy i nečleny. To je nádherná myšlenka k uvážení. Za Wasatch Front (Metropolitní oblast ve státě Utah. Skládá se z řetězce sousedících měst a obcí táhnoucích se podél Wasatch Range zhruba od města Nephi na jihu k Brigham City na severu, pozn. překladatele) je koncentrace přátel, kteří nejsou členové podstatně vyšší. To se přirozeně stává báječným zdrojem potenciálních zájemců, kteří byli shromážděni skrze sociální profilování.
 • Předkvalifikování- S pár výjimkami, přátelé našich členů ví, že jsou aktivní ve své víře, a ke které církvi patří. Neodradilo je to od vytváření vztahů a budování přátelství. To je první příležitost.

Mnoho přátel jiné víry sleduje, příspěvky členů včetně těch duchovní povahy, a stále zůstávají jejich přáteli. Jsou na různých úrovních pochopení našich přesvědčení, ale stále mnohem dál než většina zájemců, kteří byli „nalezeni“ tradičními způsoby.

 • „Kažte evangelium mé“ (strana 162) nabízí některá z nejlepších cvičení pro členy.
 • Každý z bodů v sekci „Náměty jak pomoci členům“, může být čten v kontextu dnešního online prostředí. V dnešní společnosti se přidání slova „online“ na konec každého prohlášení jeví vhodnější.
 • Misionáři mohou být katalyzátorem k urychlení práce skrze nabádání a podporu online aktivit našich členů. Dosah našich členů je větší. Jejich přátelé jsou v současné době mimo dosah misionářů, jednoduše proto, že naši misionáři naše členy nepožádali, aby se zapojili. S překlenutím této propasti misionáři najdou další lidi k učení. Bude také vyšší pravděpodobnost, že si udrží lidi a přátele, kteří jsou s nimi stále „spojeni“. Když zdvojíme pozvání od misionářů/členů, dosah k zájemcům se exponenciálně zvýší.
 • Misionáři jsou naším největším technologickým jměním. Osobní technologie, ačkoli jich byli zbaveni, jsou jim vlastní. Misionáři nemusí být „na“ sociálních sítích. Svůj čas mohou dobře využít tím, že budou naše členy podporovat ve stanovování cílů, zapojení přátel a dotáhnutí celé věci do konce. Misionáři také mohou členům pomoci porozumět tomu, „co“ a „jak“ by měly sdílet na internetu. (Vzdělávací materiály budou poskytnuty)
 • Mnoho nečlenů denně označí duchovní příspěvky členů jako „To se mi líbí“. Naši členové si nemusí uvědomit, že mnohé z těchto komentářů, otázek, označení a sdílení jsou jemnými projevy zájmu daných návštěvníků. Dalo by se říci, že jen otvírají ústa, aniž by se navzájem slyšeli. Misionáři mohou členům pomoci si tyto příležitosti lépe uvědomovat a tím poskytnout více příležitostí k učení sobě, i našim členům.
 • Misijní prezident rovněž může ustanovit starší pár nebo i pracovníky kanceláře, kteří by mohli pomoci při vytváření pozitivního online sdíleného obsahu, který bude vhodný pro danou kulturu. To by mohlo zahrnovat monitorování církevních účtů na sociálních sítích a internetových stránek, tvorbu medií pro sdílení na sociálních sítích (mema, infografiky , seznamy, multimediální videozáznamy), překlad anglického obsahu pro zveřejnění, reagování na připomínky a dotazy, které jsou podány digitálně a nesčetné množství dalších přínosných způsobů.
 • Výcvikové materiály a materiály pro zapojení členů byly vytvořeny a jsou na vyžádání dostupné.
Aplikace sociálních sítí na mobilním telefonu

Sociální sítě nám mohou pomoci s misionářskou prací

Následující materiál je převzat z příručky „Kažte evangelium mé“ s přidáním slova „online“.

Náměty jak pomoci členům

Existuje mnoho způsobů jak členy povzbudit k většímu zapojení do misionářské práce. Zvažte následující myšlenky:

 • Usilujte o vedení biskupem a ostatními vedoucími sboru. Pro další pomoc v této oblasti si projděte kapitolu 13.
 • Mějte hodiny o znovuzřízení a dalších tématech s církevními vedoucími a členy. (on-line)
 • Učte je milovat své bližní a přátele a sloužit jim. (on-line)
 • Povzbuzujte je k modlitbě a půstu za příležitosti k misionářské práci. (on-line)
 • Povzbuzujte je k návštěvě známých, kteří v poslední době prošli velkými životními událostmi (narození dítěte, úmrtí v rodině, uzavření manželství nebo se nedávno přestěhovali). (zjistíte online)
 • Vyzívejte je, aby vám pomohli s učením. Ideální je mít na lekci člena, který patříval do stejné církve jako zájemce. (on-line)
 • Pomozte jim stanovit datum, kdy vyzvou své přátele, aby si vyslechli poselství o Znovuzřízení. (on-line)
 • Ukažte jim materiály, které mohou s ostatními sdílet: například kopie Knihy Mormonovi, videa a kartičky. (online sdílení)
 • Povzbuďte je, aby pozvali své přátele na shromáždění nebo rodinný domácí večer, ke sledování církví vyprodukovaného videa nebo k diskusi o evangeliu. (on-line)
 • Pomozte jim si nacvičit, co by svým přátelům mohli říci. (on-line)
 • Učte je, proč je cenné sdílet evangelium bez ohledu na výsledek. (online)

Tento článek byl připraven Jonathanem Johnsonem pro oblast Evropy.