Byla to jedna z těch konverzací, které se nedají přeslechnout. Právě jsme s kamarádem obědvali, když jsme slyšeli někoho u vedlejšího stolu prohlásit, „Nemyslím si, že bychom na shromáždění měli používat mobilní zařízení.“ Teda! Tohle bude zajímavé. Přestal jsem žvýkat a čekal jsem na reakci ostatních u stolu. Ta byla přesně taková, jak si asi umíte představit. Citovaly se proslovy. Odkazovalo se na církevní příručku. A sdílely se historky a pozorování z obou stran – pro i proti používání chytrých telefonů během bohoslužby.

 

Žena hledící do mobilu
Cestou z oběda jsem o tom přemítal: Měli bychom během bohoslužby používat mobilní zařízení? Rozhodl jsem se, že by v té otázce nemělo být ‚měli‘ jako členové hromadně. Je to otázka pro mě – měl bych já používat svá mobilní zařízení během shromáždění? A k tomu se nabízela jiná otázka. Proč chodím na shromáždění? Zjistil jsem, že chodím do církve poslouchat hudbu evangelia, což Starší Wilford W. Andersen popsal jako „radostný duchovní pocit, který přichází od Ducha Svatého a přináší proměnu srdce.“ Takže, pomáhalo mi používání mobilního telefonu během shromáždění pěstovat tento radostný duchovní pocit?

Následují tři otázky, které mi pomohly zhodnotit mé činy a učinit závěry.

1. Pomáhá mi uctívat Boha?

Existuje přísloví, které říká: „Když chodíš, choď. Když jíš, jez.” Jinými slovy – soustřeďte se na to, co zrovna děláte. V církevním kontextu bychom mohli říct, „když uctíváš, uctívej“. Takže otázkou je, pomáhá mi mé zařízení uctívat Boha, když Ho uctívám? Je mnoho příležitostí, kdy mi v uctívání opravdu pomáhá. Například zjišťuji, že častěji zpívám, protože nemusím shánět zpěvník.

Co víc, nedávno jsem seděl za rodinou, která díky svým mobilním zařízením pomáhá svým malým dětem (5 a 6 let) uctívat Boha. Pamatujete si na ty látkové „tiché knihy” za stara? Tato rodina vytvořila jejich skrolovací verzi na tabletu. A soudíc z hlasitě šeptaných otázek typu, „Mami, kde žije Ježíš“? na Něj tyto děti pamatují.

2. Pomáhá mi se zapojovat?

Někdo se jednou Prezidenta Kimballa zeptal, „Co děláte, když se ocitnete na nudném shromáždění svátosti?“ Chvíli přemýšlel, a potom odpověděl: „Nevím, nikdy jsem na takovém nebyl“.

Vypadá to, že Prezident Kimball se shromáždění zúčastňoval „dychtivě zapojen“. Rozuměl své roli v přípravě a zapojení se.

Pokud jste si někdy zapomněli písma, víte, že to vede k mizerně dlouhé třídě Nedělní školy. Mysl se vám toulá, přerušovaná jen letmými pohledy na hodinky každých 30 sekund. S tím nám naše mobilní zařízení mohou pomoci. Poskytují nám přístup k písmům, lekcím, zapisování poznámek a dokonce i jménům lidí v našem sboru a usnadňují nám aktivní zapojení. A jak zjistil Prezident Kimball – když se zapojíme, bohoslužba bude mnohem více zábavná a užitečná.

3. Dokazuje, že mi na Něm záleží?

Všichni už jsme zažili konverzaci s někým, kdo kontroluje telefon s každým příchozím tonem. Je těžké se necítit jako byste byli odsunuti na vedlejší kolej kvůli něčemu důležitějšímu. Ale jak často dáváme Spasiteli ty samé signály?

shromáždění

Každý vztah můžeme posílit tím, že budeme přítomní – a to platí i pro náš vztah se Spasitelem.

Každý vztah můžeme posílit tím, že budeme přítomní – a to platí i pro náš vztah se Spasitelem. Když jsme přítomní, ukazujeme mu, že máme zájem. Vrací se to k otázce, kterou si Prezident Russell M. Nelson pravidelně pokládá: „Jaké znamení chci dávat Bohu?“

Tato otázka se obzvláště vztahuje na naše chování během obřadu svátosti – obřadu, který On sám ustanovil, aby nám pomohl „na Něj stále pamatovati“. Jak řekl Starší Ballard: „Nemůžete se během předkládání svátosti spojit s Duchem, pokud čtete nebo posíláte zprávu z vašeho telefonu nebo tabletu. Toto spojení vyžaduje Kristovo světlo, usazující se z vašich myslí do vašich srdcí s planoucí láskou a oddaností.“ Když o tom popřemýšlíte, je to 10 minut z 10 080 minut, z kterých se skládá týden. V těchto deseti minutách mu ukážeme, že nám na Něm záleží, že Ho milujeme, že na Něj pamatujeme, a že jsme tu s Ním.

Přínos

Snažím se si připomínat přísloví „Buď kde jsi, když tam jsi“. A v mnoha případech mi i mobilní zařízení pomáhá to dělat. Vím, že jsem v neděli plně přítomen na shromáždění, má víra je posílena a má touha být lepším je obrněna. Potřebuji více těchto neděl, protože v průběhu času, skrze Jeho uctívání, řekl Starší Ballard, „Ho poznáme a zamilujeme si Ho a rozvineme větší odhodlání Ho následovat“. Přínos je velký.

Tento článek byl napsán Michellem Torsakem a původně publikován na lds.org. Článek přeložila Bety Vargová.