Zatímco truchlíme nad nedávnou smrtí presidenta Thomase S. Monsona, 16. presidenta a proroka Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, máme možnost číst o jeho životě a přemítat o něm. Tento skvělý člověk sloužil celkem 54 let jako apoštol či prorok Páně. Ze všech věcí, které o něm jsou nebo budou napsány nebo řečeny, zde jsou tři hlavní, o kterých si myslíme, že patří mezi ty, se kterými si ho budeme spojovat nejvíce.

President Monson projevoval upřímný zájem o vdovy

Mnoho členů Církve jistě slyšelo o jeho pozoruhodném povolání do úřadu biskupa, když mu bylo pouze 22 let, a o 84 vdovách, o které se staral a kterým v tomto povolání sloužil. Z jeho vyprávění i z vyprávění druhých můžeme vidět, jak mu naslouchání nabádání Ducha Svatého pomáhalo při službě druhým: při navštěvování umírajících přátel v době, kdy potřebovali pomoct, darování svých králíků, které měl jako domácí mazlíčky, svému kamarádovi z dětství, aby jeho rodina měla co jíst na Den díkůvzdání, a častých návštěvách domova pro důchodce, dokonce i v průběhu mnoha svých náročných povinností. President Boyd K. Packer o něm později řekl: „Navštěvoval [domov pro seniory] tak často, jak jen to jeho vytížený rozvrh dovoloval, a někdy dokonce, i když to nedovoloval.“

Jeho láska, ochota sloužit druhým a dar porozumění, jak jim sloužit skrze Ducha, byly pro něj charakteristické a byl inspirací pro druhé, aby činili totéž i po jeho úmrtí.

President Monson měl smysl pro humor… a dokázal hýbat ušima

Skutečnost, že dokázal hýbat ušima, byla naprosto úžasná. A fakt, že jimi hýbal, zatímco seděl na pódiu, aby vyzkoušel mladého imitátora, který ho pozoroval, byl ještě úžasnější, a to ani nemluvím o tom, jak to ukázal celému světu na generální konferenci. Jeho vyprávění komediálních příběhů, které se vždy zdály být vrcholem konference, nám připomínalo, že zábavu můžeme nalézt ve všech fázích života a že se máme snažit mít vždy úsměv na tváři, když kráčíme po cestě života.

President Monson používal k výuce evangelia podobenství

Pravděpodobně jedna z nejlepších věcí, se kterou si budeme presidenta Monsona spojovat, je jeho jedinečný náhled na život a schopnost vidět duchovní ponaučení v každodenních situacích. V roce 2013 vyprávěl příběh o tom, jak omylem zapálil les nedaleko chaty, ve které přebývali, a tuto chybu proměnil v lekci o nebezpečích vyplývajících z neposlušnosti.

Při jiné příležitosti se podělil o příběh ze své první neděle ve výcvikovém táboře u námořnictva a o tom, kolik odvahy musel sebrat k tomu, aby, jak si myslel, stál sám za svou vírou, a jak i my můžeme dělat totéž a stát si za tím, co je správné v tomto nejistém světě.

Běžně proměňoval životní zkušenosti do krásně podaných podobenství, které se dotýkaly srdce a inspirovaly celý svět k pozitivní změně a které v určitém smyslu napodobovaly styl učení Spasitele.

 

Když si připomínáme život a dobré skutky tohoto úžasného člověka, kéž se vždy snažíme napodobovat jeho službu, smysl pro humor a schopnost rozpoznávat životní ponaučení, zatímco každý z nás jde po své vlastní cestě zpět do přítomnosti Páně.

 

Tento článek do češtiny přeložila Dáša Dynková.