Někteří z vás možná přemýšlejí o tom, jak je zvolen další president neboli prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, když současný president Církve zemře. Nastane následující:

infografika toho jak je zvoleny a vyvoleny novy mormonsky prorok

Po Prvním předsednictvu, které se skládá z presidenta Církve a jeho dvou rádců, je nejvyšším řídícím orgánem Církve Kvorum Dvanácti apoštolů. Každý jeho člen byl povolán Bohem na základě předchozího zjevení prorokovi.

Všichni tito apoštolové společně drží klíče kněžství a pravomoc řídit Církev.

Je zorganizováno podle délky služby jednotlivých apoštolů, a ne podle jejich věku.

Když prorok zemře, První předsednictvo je rozpuštěno a Kvorum Dvanácti apoštolů se automaticky ujme vedení Církve.

Zpravidla 7-10 dní po prorokově smrti (což je dostatečně dlouho na to, aby proběhl pohřeb a další nezbytná opatření) se Kvorum Dvanácti sejde na radě.

Pokud se rozhodnou pro reorganizaci a povolání nového proroka, Kvorum jednomyslně zvolí nového proroka, kterým je z pravidla nejdéle sloužící apoštol.

Nový prorok si zvolí dva apoštoly jako své „rádce“ a tito tři pak předsedají Církvi v Prvním předsednictvu.

Apoštol, který je druhým služebně nejstarším apoštolem, se pak stane presidentem Kvora Dvanácti, anebo, pokud je povolán sloužit v Prvním předsednictvu, se presidentem Kvora Dvanácti stane třetí služebně nejstarší apoštol.

Všichni členové Kvora Dvanácti apoštolů pak vloží ruce na hlavu nového proroka a pronesou modlitbu, ve které mu dají požehnání, předají potřebnou pravomoc kněžství a oficiálně ho „ustanoví“ jako vedoucího a proroka Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

 

Tento článek přeložil Zdeněk Šindýlek.