Generální konference je časem, kdy můžeme být duchovně oživeni a kdy můžeme získat inspiraci a vedení od žijícího proroka a generálních autorit Církve. A tak, když se podíváte do pracovního harmonogramu a zjistíte, že máte v práci směnu, která se kryje s jednou, dvěma nebo všemi zasedáními generální konference, můžete být celkem zklamaní.

Několikrát jsem se tak již cítila. Bylo několik zasedání generální konference, kdy jsem, stejně jako mnoho dalších členů, musela jít do práce. Ale i když mi to ne vždy vyhovovalo, vždy jsem dokázala najít způsob, jak jsem mohla být duchovně vyživována stejně jako v případě, že bych v práci vůbec nebyla. Zde je několik způsobů, díky kterým jsem zůstala duchovně naladěná a udržela tempo se zasedáními generální konference, i když jsem musela pracovat.

1. Přečtěte si několik proslovů z poslední generální konference

Je dobré to udělat, i když nemusíte být během generální konference v práci. Zjistila jsem, že mi to opravdu pomáhá duchovně se soustředit, i když musím o víkendu pracovat. Proslovy z předchozích generálních konferencí můžete nalézt v aplikaci Knihovna evangelia anebo na internetových stránkách jako lds.org a YouTube. Měsíc před konferencí publikuje Církev na svých oficiálních Facebookových stránkách vybrané proslovy z poslední generální konference, aby si je mohli členové přečíst a načerpat z nich inspiraci.

2. Poslouchejte povznášející hudbu předtím, než začnete pracovat

Když se chystáte do práce anebo do ní právě jedete autem, pusťte si na telefonu anebo na rádiu duchovní hudbu. Pokud máte obzvláště konferenční náladu, můžete navštívit mormontabernaclechoir.org a naslouchat hudbě, se kterou Mormon Tabernacle Choir vystupoval poslední generální konferenci, v sekci Sacred Music Library.

3. Pokud můžete, poslouchejte během přestávky konferenční proslovy

Vezměte si s sebou do práce sluchátka anebo si v práci najděte klidné místo a poslechněte si během přestávky jeden nebo dva proslovy. Pokud máte přístup k síti Wi-Fi, existuje spousta stránek, na kterých můžete poslouchat generální konferenci, jako lds.org, Mormon Channel, YouTube, byutv.org a další. Pokud nemůžete sledovat konferenci živě, audio a video materiály jsou dostupné na lds.org do 24 hodin po skončení zasedání generální konference. Můžete si je stáhnout na mobilní zařízení. A pokud chcete poslouchat generální konferenci v rádiu a jste na území Spojených států, podívejte se na www.bonneville.info, abyste zjistili, na které stanici se bude ve vašem státě vysílat.

4. Vyhledávejte příspěvky z konference na sociálních sítích

Jednou z nejlepších věcí, když se přihlásíte na sociální sítě během konferenčního víkendu, je, že skoro každá stránka SPD obsahuje střípky z generální konference, které informují o tom, co se právě děje. Díky nim jsem našla úžasné citáty či podrobnosti ze zasedání konference, které jsem zameškala, a udržovaly mě naladěnou na generální konferenci, dokud jsem se na ni nepodívala. Můžete sledovat oficiální církevní stránky na Facebooku, Instagramu či Twitteru anebo další stránky SPD včetně cemuverimormoni.cz, kde můžete nalézt citáty z generální konference.

5. Poslouchejte generální konferenci po cestě domů

Pokud máte mobilní data, můžete poslouchat proslovy z generální konference po cestě domů z práce. Díky tomu můžete postupně dohnat generální konferenci a nemusíte mít pocit, že jste toho tolik zameškali, a nepřijdete o nejnovější oznámení.

6. Požádejte člena rodiny, aby pro vás dělal poznámky

Toto je obzvláště užitečné, pokud na cestě z práce nemáte přístup k internetu, nemáte chytrý telefon anebo se vám nedaří naladit stanici, na které je konference. Tyto poznámky nemusí být doslovné, požádejte člena rodiny, aby vám ke každému proslovu napsal dva až tři body, abyste je, až se dostanete domů, mohli zběžně prolétnout a abyste věděli, co čekat, až budete mít čas si je přečíst anebo poslechnout. Tyto poznámky od člena rodiny a od vás, pokud si během konference rádi děláte své, vám mohou během roku pomáhat při studiu generální konference a mohou dobře doplnit vaše další.

7. Dožeňte konferenci vlastním tempem

Když se vrátíte z práce, určitě můžete strávit čas tím, že se ji budete snažit dohnat, ale nepřehánějte to. Když jsem se snažila proslovy rychle proletět, cítila jsem, že to není ono. Raději poslouchám konferenci pomaleji, abych mohla pocítit ducha jejího poselství, i když to znamená, že poslechnout všechny proslovy mi zabere o jeden až dva dny déle. Ale ne každému pomalé tempo vyhovuje. Najděte tempo, které bude nejvíce vyhovovat vám, abyste toho z proslovů získali co nejvíce.

To, že jste kvůli práci propásli jedno nebo více zasedání generální konference, neznamená, že nemůžete být stejně duchovně vyživení, jako kdybyste viděli všechny. Díky technologiím, které v dnešní době máme, lze dohnat jedno nebo více zasedání jednodušeji, než kdy předtím.

 

Tento článek napsala Katie Lambertová a původně byl publikován na stránkách ldsliving.com pod názvem „7 Ways to Get the Most Out of Conference When You Have to Work“. Do češtiny ho přeložil Zdeněk Šindýlek.

česky © 2018 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2018 LDS Living, A Division of Deseret Book Company