President Uchtdorf sdílí krátké a mocné poselství

Pokud patříte k těm, kteří hledají krátké, povzbuzující poselství, něco, co by vám připomnělo zůstat silnými a usměvými i v čase zkoušek, potřebujete si přečíst následující poselství od presidenta Dietera F. Uchtdorfa.

President Uchtdorf na své facebookové stránce sdílel poselství, které nám má připomenout, že náš Nebeský Otec tu pro nás vždy je, usmívá se, pozvedá nás a inspiruje, abychom byli lepšími, a také dělá vše, co je v Jeho silách, aby nám pomohl nalézt štěstí.

Pán vás zná. Zná vaše srdce a těší ho oběti, které přinášíte. Každý den se na vás usmívá. Bude vás podporovat a připraví pro vás cestu. Pošle před vámi své anděly. Budete pociťovat jejich přítomnost a s pomocí nebes se vaše talenty rozhojní.

Slibuji vám, že když budete pozvedat lidi kolem sebe, Pán Bůh, Stvořitel vesmíru, vás pozvedne také. Budete-li jen věřit a tíhnout srdcem k našemu milovanému Otci, budete pociťovat pokoj, který převyšuje veškeré chápání. Přinese vám radost. Kéž na to vždy pamatujeme.

 

 

Tento článek původně napsal tým z LDS living a byl publikován na stránkách ldsliving.com pod názvem „President Uchtdorf Shares Short, Powerful Message: Heavenly Father “Will Send His Angels Before You”“. Do češtiny ho přeložila Eva Mlčochová.

česky © 2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company