Ve čtvrtek odpoledne 28.9.2017 Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů potvrdila, že se president Církve, Thomas S. Monson, nezúčastní víkendových zasedání generální konference.

Devadesátiletý president Monson, který od 3. února 2008 slouží jako president a prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, čelí omezením souvisejících s věkem. Bez konkrétního prohlášení nebo doplnění informací o jeho účasti církevní představitelé potvrdili, že se konference nezúčastní a odkázali se na prohlášení z 23. května, které nás informovalo o jeho zdravotním stavu.

Toto prohlášení říká: „President Monson se z důvodu omezení souvisejících s vysokým věkem již neúčastní pravidelně schůzek v církevní administrativní budově. Je ve spojení se svými rádci a podle potřeby s nimi probírá nezbytné záležitosti. President Monson je vděčný, že práce Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů pokračuje bez přerušení. Váží si modliteb a podpory od členů Církve.“

Od doby, kdy byl president Monson před více než 50 lety povolán jako apoštol Církve, byl hlavní částí všech generálních konferencí. Na posledních dvou generálních konferencích, v říjnu 2016 a v dubnu tohoto roku, k nám promluvil pouze dvakrát a jen velice stručně, přičemž poté byl na krátkou dobu hospitalizován.

Podobným zdravotním problémům čelili i dřívější presidenti Církve – president David O. McKay, president Spencer W. Kimball a president Ezra Taft Benson.

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách deseretnews.com a napsal ho Scott Taylor. Do češtiny ho přeložila Eva Mlčochová.