Zvuková zkouška, koncert, setkání s fanoušky, pokus o spánek v autobuse pořád do kola. Steven Sharp Nelson a zbytek skupiny „The Piano Guys” cestují přes různá časová pásma po celém světě, někdy až 10 dní non-stop, aby sdíleli své talenty a inspirovali lidi prostřednictvím své hudby.

Podle Nelsona nejsou všechny ty dlouhé noci strávené daleko od domova, mnoho hodin v nahrávacím studiu a čas strávený skládáním hudby pro slávu a bohatství. Říká, žeto dělá pro to, aby „lidem poskytl příležitost se spojit s Bohem a pocítit ducha.”

Nelson řekl, že se snaží dostát povolání sloužit jako misionář Krista ve všech věcech a na všech místech, od jasu reflektorů na jevišti po sladění schůzek s místními misionáři.

„Je misionářem našeho sboru, ale zároveň je také misionářem světa,” řekl Doug Todd, asistent vedoucího misionářské práce sboruv Nelsonově kůlu.

Jak se z něj stal ‚The Cello Guy‘

Nelson, také známý jako ‚The Cello Guy‘ (violončelista) je světoznámý hudebník, který je součástí skupiny,která vyvolala pozdvižení na YouTube – takzvaných The Piano Guys. Připustil, že jako dítě chtěl být slavný, protože rád baví lidi.

Nelson řekl, že ve slávě nenalézá štěstí. Řekl, že opravdovou radost nalézá v evangeliu. Být členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů podle něj není ve světském prostředí jednoduchá věc. Zásluhy za jeho založení na Duchupřipisuje svojí rodině a evangeliu.

Cello

“The Cello Guy” hrající na cello.

„Jsem tak nesmírně požehnaný, že Nebeský Otec nedovolil, aby se toto stalo dříve v mém životě, protože kdybych nestál nohama pevně na zemi, byl bych stržen proudem,“ řekl Nelson.

The Piano Guys přešli od malého pokusu zviditelnit na trhu obchod s piany v malém městečku St. George prostřednictvím videa, k YouTube kanálu s 4,5 milionu odběratelů z celého světa. Nelson řekl, že založení The Piano Guys bylo zcela v rukou Božích a ne jen náhodou.

„Úžasná věc na víře v Boha je to, že přestanete věřit v náhody,“ říká Nelson. „V okamžik, kdy přestanete věřit v náhody, se osvobodíte. Jste volní a můžete věřit, že život má smysl a stejně tak má smysl všechno, co děláte.“

Misionář světa

Podle Nelsona se The Piano Guys snaží využít své slávy pozitivním a autentickým způsobem k tomu aby sdíleli evangelium s druhými. Řekl, že svět je jejich misijní pole a toto povolání neberou na lehkou váhu. Nelson řekl, že se skupina modlí o přítomnost Ducha před začátkem každého koncertu, nahrávání, natáčení videa či dokonce při rozhodování o napsání písně. Také řekl, že téměř na každém jeho turné dá někomu Knihu Mormonovu.

Violončelista řekl, že se snadno může stát, že je množstvím e-mailů od fanoušků zahltí, a tak se modlí, aby mohl rozpoznat, na které e-maily má reagovat. Řekl, že minulý červenec cítil silné nabádání odpovědět ženě z Německa jménem Sylvia Nassauerová.

Piano guys v lese

Piano Guys koncertují všude

Poté co si s ní vyměnil pár e-mailů, k ní Nelson poslal na návštěvu misionáře, aby mohlo být zodpovězeno více jejích otázek. Přidělený starší pár jí dal Knihu Mormonovu, a to všechno změnilo. Nelson vysvětlil sílu Knihy Mormonovi při jejím obrácení.

„Vzrušující část tohoto příběhu je, že jsem to nebyl já, kdo ji obrátil. Nebyla to moje hudba, a nebyli to misionáři,“ řekl Nelson. „Stalo se to, když četla Knihu Mormonovu. A pro mne je to ohromné svědectví o skutečné pravdivosti této knihy.“

Nassauerová byla pokřtěna 27. února 2016 a všechnu slávu dává Bohu skrze Nelsonovu pomoc.

„Jsem úplný cizinec, míle daleko. On (Nelson) je zaneprázdněný člověk s vlastními problémy a rodinnými povinnostmi,“ řekla Nassauerová. „Kdyby nebylo jeho, nikdy bych se nesetkala s misionáři a nenavštívila odbočku ve Wiesbadenu a nebyla bych tam, kde jsem teď: připravená na svůj křest a život se svým Pánem Ježíšem Kristem.“

Další obrácený, kterého inspirovali The Piano Guys je Matt Janovský, dvacetidvou letý student muzických umění z Pennsylvanie. Janovský vysvětlil, že se jeho obrácení stalo, po několika setkáních s Duchem.

Poté, co „kluci“ přesvědčili Janovského, aby se kvůli škole přestěhoval do Utahu, ho pozvali, aby vystoupil na koncertě. Při jedné příležitosti se dokonce připojil k jednomu z nich na rodinný domácí večer. Vypěstovali si silné přátelství a Janovský se začal vyptávat.

„Kdykoliv se Stevem nebo Alem mluvím, mám pocit, že je znám celý svůj život,“ řekl Janovský. „Pokaždé, když jsem si něčím nebyl jistý, jsem jim zavolal a oni mi pomohli.“

Misionář mimo podium

Misijní práce pro Nelsona nekončí, když přijde domů z práce.  Loni v červenci byl povolán jako vedoucí misionářské práce vesvém kůlu v Salt Lake City.

„Líbí se mi, že Pán ty, které povolává,opravňuje,“ řekl Nelson. „Řekl jsem jim, že jsem často mimo město, ale jsem ochoten tomu dát všechno. Věděl jsem, že Pán nějak zařídí, aby to fungovalo.“

Řekl, že se snaží sdílet své misionářské nadšení ve svém domově. Nelson a jeho manželka, Julie Nelsonová, jsou rodiči čtyř dětí a učení dětí o misionářské práci je pro ně prioritou.

„Nejlepší způsob, jak je to naučit je jim jít příkladem v činech,“ řekla Julie.

Nelson v tom se svou ženou souhlasil. Snaží se být pro lidi kolem sebe příkladem.
„Vidí-li moji vášeň pro Knihu Mormonovu, nauky evangelia nebo mou dobrosrdečnou upřímnost nad misionářskou prací pro bližní, v které se angažuji, všimnou si toho,“ řekl Nelson.

Nelson také ohledně misionářské práce radí studentům BYU. „Hodně vaší práce bude v přesvědčování lidí, kteří již hodnotu Knihy Mormonovi znají,“ řekl Nelson. „Místo toho, abyste se snažili najít někoho, kdo neví, co Kniha Mormonova je, najděte někoho, kdo si neváží její hodnoty. Sdílejte své svědectví o Knize Mormonově neformálním způsobem.“

Tento článek byl zkopírován z universe.byu.edu. Přeložila Alžběta Vargová.