Snažíte se dělat dobrá rozhodnutí. Řídíte se slovy proroků, čtete písma, modlíte se. Snažíte se sjednotit svou vůli s Pánovou, jak nejlépe to jde, a přesto, když se podíváte kolem sebe, životy, které byly dány ostatním ani zdaleka nepřipomínají život, který vedete vy. Jak je to možné? Jak mohou dva životy vypadat tak rozdílně, když se oba lidé snaží žít podle evangelia a jeho zásad?

Je možné, že pro vás evangelium prostě nefunguje?

Příliš mnoho z nás se cítí jako páté kolo u vozu, zapomenuté dítě Boží ve světě „předpisových Mormonů“. Když se srovnáváme s ostatními, můžeme cítit se zklamaní – dokonce podvedení – zvláště pokud jsme se snažili žít podle standardů, které nám měly přinést štěstí. Ale tím, že se srovnáváme, ignorujeme několik zásadních faktů, které mohou prohloubit naše porozumění a ulevit nám od starostí:

1. Pán potřebuje naši různorodost

Členství v Církvi je mnohem krásnější a rozmanitější než by jakýkoliv stereotyp mohl kdy dovolit.

Příliš mnoho z nás, ať jsme členy nebo ne, máme tendenci spojovat slovo „Mormon“ s velmi specifickým stereotypem. Nevím jak vy, ale nevzpomínám si, že bych někdy viděla verš nebo dokonce četla konferenční proslov, který by říkal: „Budeš žít ve velice pěkném domě s partnerem a pěti dětmi a sloužit jako biskup/prezidentka Pomocného sdružení až do dne, kdy budete obklopeni pěti sty vnoučat“.

různorodost

Není to o stereotypu, ale o různorodosti


 
I když na tomto konkrétním životním stylu není nic špatného – a opravdu není – zbytek z nás by neměl propadat myšlence, že my děláme něco špatně, když naše životy přesně neodpovídají tomuto popisu.

Pravdou je, že členství v Církvi je mnohem krásnější a rozmanitější než by jakýkoliv stereotyp mohl kdy dovolit. To proto, že „evangelium Ježíše Krista přesahuje všechny kultury, rasy, národnosti a jazyky“ (LDS.org). Kristovy atributy jsou univerzální, a jak uvedl Dallin H. Oaks: „Jeho milost je pro všechny“. A nejen to, Pán pro budování Svého království potřebuje různorodé lidi. Nevěříte? Stačí se podívat na mormon.org, kde můžete vidět, jak evangelium žijí milióny lidí po celém světě.

2. Nikdo nemá opravdu dokonalý život

Přestaňte svůj život porovnávat s životy druhých! Život nikoho z nás není bez zkoušek, nehledě na to, jak to zvenčí vypadá.

Je příliš snadné porovnávat na základě toho, co si myslíme, že vidíme. Ale jak moje teta vždycky říká: „Pokud půjdete do země srovnávání, buď odtamtud vyjdete nafouknutí, nebo pokoření“.

Jak pravdivé. Kdy se někdo z nás někdy s někým porovnával a necítil se potom buď lepším, nebo horším než daná osoba? Není pochyb, že srovnávání vyhání pravou lásku. Nejen to, ještě se po tom cítíme mizerně! Jak Jeffrey R. Holland žertem prohlásil: „Jak skvělé vyhlídky – vypít další litr kyselého nálevu pokaždé, když někdo kolem vás prožívá šťastný okamžik!“

nedokonalost

Nikdo z nás není dokonalý


 
Až vám příště přijde, že vámi nebeské moci opovrhují, zkuste zapomenout na „spravedlnost“. Upusťte od jakékoli hořkosti, kterou můžete pociťovat vůči někomu, kdo zdánlivě žije životem bez zkoušek. Nikdy nevíte, čím si lidé procházejí a co se skrývá za jejich úsměvem.

3. Jsme vystaveni svobodě jednání druhých

Vykoupení se vztahuje na všechny špatnosti, kterých jsme se mohli dopustit, stejně jako na všechny křivdy proti nám.

Někdy život stejně nejde podle plánu, i když se snažíme dělat vše správně. Jedním z důvodů je, že Pán umožňuje, aby lidé měli svobodu jednání.

pokračuj vpřed

I přes neúspěchy musíme pokačovat vpřed


 
Svoboda jednání je důležitou součástí plánu Nebeského Otce. Slovy Roberta D. Halese, „spravedlivě používaná svoboda jednání umožňuje světlu rozptýlit tmu a umožňuje nám žít v radosti a štěstí“. A když lidé svobodu jednání používají sobecky, opak je pravdou. Pokud jste se stali obětí něčí sobecké volby – a každému z nás se to v určitém okamžiku stane – může být obtížné si přestavit, že pro vás Pán stále má plán. Ale má. Jak ve svém proslovu „Síly, které nás zachrání“ řekl James E. Faust, „Zklamání a neúspěchy na Božím díle budou pouze dočasné, protože práce bude postupovat kupředu“.

Také si pamatujte, že vykoupení může nakonec zaplatit za všechna životní zklamání bez ohledu na to, co je způsobilo. Nikdy neztrácejte naději. Pán slíbil, že „všechny tyto věci ti dají zkušenosti a budou pro dobro tvé“.

4. Pán pro Vás má plán

Když čelíte nepřízni osudu, nepřestávejte žít evangeliem a jeho základními zásadami. To by vás okradlo o budoucí mír.

Tato pravda může být tou nejtěžší věcí k udržení v perspektivě, obzvláště když jsme tváří v tvář nepřízni osudu. Můžeme být v pokušení upustit od našich každodenních návyků – jako je studium písem a modlitba – obzvláště pokud nevěříme, že nám pomáhají.

dokonalý plán

Nebeský Otec má pro každého z nás plán


 
Zanechat evangelia a jeho zásad vás připraví o radosti, které byste nikdy nepovažovali za možné. Ve svém proslovu „Záležitost pár stupňů“ Dieter F. Uchtdorf varuje: „Rozdíl mezi štěstím a strádáním jedinců, manželství a rodin často spočívá v pochybení jen o pár stupňů“. V okamžicích trápení se nikdy nevzdávejte vedení milujícího Otce v Nebi.

Pánův plán z našeho omezeného pohledu nemusí vždy dávat smysl, ale ohlédněte se zpět a uvědomte si, co už pro vás ve vašem životě udělal. Koho vám přivedl do života? Jaké dovednosti jste si při svých zkušenostech osvojili? Které talenty jste sdíleli? Nevzdávejte se. Věřte v Něj. Jeho moudrost a láska jsou dvě věci, na které se můžeme vždy spolehnout.

5. Žít evangeliem není „předpisové“

Evangelium nikdy nemělo vytvářet určité „typy“ lidí. Pán spíš požaduje, abychom se zavázali žít podle evangelia.

Představa, že Bůh chce, abychom všichni byli stejní je mýtus. Ve skutečnosti jediná věc, kterou budou jeho nejvěrnější následovníci mít nakonec společného, je svědectví a závazek žít podle evangelia – to z vás dělá Mormona, nikoli kolik máte dětí nebo místo, které nazýváte domovem.

různorodost

Bůh nechce, abychom byli všichni stejní


 
Zkoušky jsou samozřejmě součástí života, ať už jste odhodláni žít podle evangelia nebo ne; mějte to na paměti, než si vsugerujete, že pro vás evangelium nefunguje. Dieter F. Uchtdorf radí, abyste si, až se příště budete s někým srovnávat, položili následující otázky:

* Má můj život smysl?

* Věřím v Boha?

* Věřím, že mě Bůh zná a miluje?

* Věřím, že Bůh slyší mé modlitby a odpovídá na ně?

* Jsem opravdu šťastný?

* Vede mne mé úsilí v životě k nejvyšším duchovním cílům a hodnotám?

Dokud každý den usilujeme o to, aby naše odpovědi na tyto otázky byly jasným „ano!“, jsme na správné cestě.

Jak evangelium posílilo vaši sebedůvěru a podpořilo vaši jedinečnost? Těšíme se na vaše komentáře!

 

Tento článek byl původně napsán Marian Spencerovou a publikován na lds.net. Tento článek byl přeložen Alžbětou Vargovou.