Poté, co John Rhys-Davies vystoupil s mormonským sborem Tabernacle Choir na Vánočním koncertě v roce 2013 a také poté, co hrál v novém filmu BYUtv, který měl premiéru minulý rok na Díkůvzdání, získal na Mormony a na kulturu SPD větší náhled, než většina lidí z filmového průmyslu.

Rhys-Davies, který se proslavil rolí Gimliho v Pánovi prstenů a Sallaha v Indiánovi Jones, nedávno dokončil natáčení filmu Winter Thaw [„Zímní obleva“], což je hodinový snímek z produkce BYUtv, který je založen na krátkém klasickém příběhu Lva Tolstého s názvem „Kde je láska, tam je také Bůh.“ Film popisuje příběh zahořklého ševce, který upustí od své víry v Boha až do doby, než se mu jedné noci zjeví jeho mrtvá žena, která mu oznámí, že ho Bůh brzy přijde navštívit.

Poté, co Rhys-Davies poslední tři roky pracoval s Mormony na různorodých projektech, které mají za cíl posílit víru, se podělil se o to, co si myslí o Svatých posledních dnů a o některých jejich jedinečných tradicích.

„Pro nás, pro lidi z vnějšího světa, jste velmi zvláštní komunitou. Já vás však vnímám jako vřelé, přívětivé a velmi přátelské lidi, kteří se zajímají o druhé,“ řekl Rhys-Davies.

„Mám vás rád. A vy mi dáváte jasně najevo, že jste ochotní mě snášet, i když nejsem ani zdaleka tak zbožný, jako vy…

Nebudu vás vodit za nos, je to pravda. Jste velice zvláštní. Ale u vás se cítím být vítán a mám vás rád. …Některé odpovědi, které jste našli, jsou velmi zajímavé.“

Zamyšlení se nad misionáři

Jedna obzvlášť zajímavá mormonská praktika, kterou začal Rhys-Davis obdivovat je služba SPD na misii.

Když hovořil o svých zkušenostech se životem v Africe, jak sledoval chlapce z kmene Maasai, kteří se připravovali zabít lva, aby se tak stali muži, poznamenal: „Většina chlapců chce vědět, co to znamená být mužem. Jsem statečný? Mám v sobě nějaké prvky statečnosti?“

Z tohoto důvodu Masaaiové praktikují rituály mužství. „A to je také důvod, proč [kluci] jdou a přidají se ke gangům a zapojují se do bitek a podobně,“ podotýká Rhys-Davies. „Ale mormonská mládež má tuto misijní organizaci, která z nich dělá muže, dobré muže…

Posíláte lidi daleko od domova, do cizí země, bez možnosti se s domovem spojit, vyjma na narozeniny nebo Vánoce a podobně, aby se setkávali s lidi a navazovali s nimi kontakt. Potkávám tyto mladé muže, kteří musí každou noc chodit domů s pocitem bídného úspěchu. A pak druhý den ráno musí vstát a snažit se být lepšími. Když se konečně dočkají toho, že půjdou domů, dospějí, a v jejich životech již nikdy nebude nic tak těžké, jako byla tato zkušenost.

Ti, kteří to zvládnou, a já si dovedu představit, že se to týká většiny z nich, se stanou velmi skvělými, úspěšnými a sebejistými muži.  Nemůže být nic horšího. Když zvládnu toto, pak již zvládnou cokoli, a to je velmi důležitý rituál, který jste vyvinuli. Velimi působivý.“

Zamyšlení se nad sdílením náboženského přesvědčení

„Ve vaší komunitě jsem si našel přátele. A společně vstupujeme do pozoruhodného období lidské historii,“ říká Rhys-Davies. I když Rhys-Davies poukazuje na to, že lidskost má při vytváření rozdílnosti názorů velký význam, uznává, že nyní je pravý čas na to, abychom „definovali a hájili ty nejdůležitější nauky, kterým věříme. A myslím si, že zjistíme, že rozdíly mezi Kvakery, Katolíky, Adventisty sedmého dne a Svatými posledních dnů, které se nám mohly zdát podstatné a důležité, se najednou ukáží jako bezvýznamné. Hodnoty, které sdílíme, budeme muset sjednotit, abychom je ochránili…

Hodnoty, které křesťané mají, jsou pro svět nezbytné a svět je bez nich velmi temným a beznadějným místem.“

Zamyšlení se nad Pána prstenů a další filmy

Kromě sdělení svého názoru na Svaté posledních dnů, se Rhys-Davies také podělil o některé historky z natáčení filmů, kterými se nejvíce proslavil a také z nejnovějších filmů.

I když poznamenal, že Indiana Jones byl „pozoruhodně uvolněný a kreativní“, a že Pán prstenů vytvořil „neobvyklé technické kouzlo, které rozptýlilo naši nevíru“, jeho oblíbené chvíle z těchto mistrovských děl byly malé každodenní interakce s těmi, kteří na těchto filmech pracovali.

„Mám hodně vzpomínek, hlavně malých a krásných,“ říká Rhys-Davies. „Například jsem potkal Seana Beana na LAX [letišti v Los Angeles]…Když jsem šel do salónku pro první třídu, potkal jsem Seana Beana se dvěma staršími lidmi. Sean nesl spoustu tašek.

Řekl jsem mu: ‚Dovol, abych ti s tím pomohl.‘ Odpověděl: ‚To je v pořádku.‘

‚Ne, dovol mi, abych ti pomohl. Představíš mě těmto lidem? Jsou to tví příbuzní?‘ On na to: ‚Rád bych ti je představil, ale nevím, jak se jmenují. Právě jsem je potkal.‘

Spatřil tyto dva staré lidi, jak obtížně nesou své tašky, a jednoduše řekl: ‚Dovolte mi, abych vám s nimi pomohl.‘“ Rhys-Davies se smíchem dodává: „Vůbec neměli ponětí, s kým mají tu čest. Ale v tom je Sean nejlepší, víte. Je to dobrý člověk. A právě toto jsou ony krátké okamžiky, mimo slávu, které vypovídají o vaší pravé povaze. Toto je jeden z důvodů, proč ho mám rád.“

Rhys-Davies o svém nejnovějším filmu, který měl premiéru na BYUtv večer na Díkůvzdání, říká: „Tento pořad má cit pro lásku a vykoupení a pomohl nám stát se takovými, jako je on sám. …Všichni jsme [do tohoto filmu] dali vdovin šart, a jako odměnu jsme získali krásnou zlatou minci.“

Občas, když vymýšlíme příběhy pro druhé, skočíme tak, že odhalíme pravdu o nás samotných. Přesně taková byla zkušenost milovaného Charlese Dickense, mistra ve vyprávění příběhů a čestného zastánce Vánoc. Avšak ne vždy Dickens předával vánoční moudra, která dnes známe. Také sám pro sebe musel odhalit pravého ducha Vánoc a najít způsob, jak si jej nejlépe udržet po celý rok…

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách ldsliving.com a napsal jej Danielle B. Wagner. Do češtiny jej přeložila Dáša Dynková.

Česky ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company