ZMĚNA JE NÁROČNÁ. Všichni chceme růst, učit se a být lepšími dnes, než jsme byli včera. Proč je tedy změna tak náročná? Osobní růst je v Božím plánu zásadní. Spasitel po nás žádá, abychom byli takovými „dokonce jako [On je].“ Jak můžeme někdy dosáhnout tak vznešeného cíle, když neuspějeme ani v tom, abychom byli takoví, jako jsou ti slušnější z nás? V tuhle chvíli přiznávám, že nejsem kvalifikovaný, abych vám poradil. Nemám žádné vítězoslavné příběhy, kterými bych vás inspiroval, žádná hlubokomyslná zjevení, o která bych se podělil. Jsem jen chlapík, který se snaží, stejně jako vy, věci pochopit. Ale když jsem tak nedávno přemýšlel, co mi stojí v cestě k osobnímu pokroku, přišlo mi na mysl několik myšlenek – dojmy ohledně jednoduchých věcí, které mohu dělat, abych se zlepšil. Možná právě sám sobě pronáším povzbuzující proslov. Anebo možná shledáte, že by vám jedna či dvě myšlenky mohly pomoci ve změně k lepšímu.

 

ŽÁDEJME O VEDENÍ

Občas, když se plánujeme zlepšit, se zapomínáme obrátit na Toho, kdo stvořil onen plán. Písma nám slibují, že „Onť spravovati bude stezky [naše]“, pokud budeme žádat – ale pamatujeme na to, že máme žádat?

Misionářky, které se modlí před domem

ZMĚNA JE NÁROČNÁ, ŽÁDEJME O VEDENÍ, ZVAŽUJME MALIČKOSTI, UTVOŘME SI ČAS NA PŘEMÝŠLENÍ


 
On nás zná – a taky naše duchovně zaslepená místa – lépe než kdokoli jiný. Když se pokorně tážeme „Čeho se mi ještě nedostává?“, On nás může inspirovat, abychom zvážili stezky, které jsme doposud přehlíželi, které však vedou k té největší radosti.

 

ZVAŽUJME MALIČKOSTI

Občas se po nás požaduje, abychom učinili dramatické skoky víry. Ale mnohem častěji jsou to malé skoky, které nás posouvají kupředu. Drobná seřízení v průběhu času mohou přinést do našich životů větší rovnováhu a pokoj. Příliš rychle zapomínáme, že „z malých věcí pochází to, co je dobré“. Buďte trpěliví a pamatujte na moudrost toho, když činíme věci „řádku za řádkou“ a krok za krokem.

 

UTVOŘME SI ČAS NA PŘEMÝŠLENÍ

„Nastavit a zapomenout“ platí skvěle pro naše topinkovače a online platby účtů, je to však mizerný přístup k našim cílům. Pravidelná sebereflexe nám dává potvrzení, že děláme pokrok (a dává nám příležitost udělat jistá přizpůsobení, pokud pokrok nečiníme). Jednoduše se sami sebe zeptat „Jak se mi doposud daří?“ nám může z dlouhodobého hlediska velmi pomoci. Shromáždění svátosti je pro mě skvělá doba, kdy mohu každý týden přemýšlet nad svými duchovními cíli a znovu se k nim zavázat.

 

POKRAČUJME VE SNAŽENÍ

POKRAČUJME VE SNAŽENÍ

POKRAČUJME VE SNAŽENÍ


 
„Jeden z největších Božích darů,“ řekl President Monson, „je radost přicházející z toho, že se znovu snažíme, neboť neúspěch nemusí být nikdy konečný.“ Nedovolte, aby vás něco odradilo a tak připravilo o to nejlepší, co ve vás je, když neuspějete napoprvé (nebo napodruhé nebo napotřetí).

Pokračujte. Tlačte se. Snažte se. Nikdo není dokonalý, ale každý může být lepší. Pamatujte, že „Bohu mnohem více záleží na tom, kdo jsme a kým se stáváme, než na tom, kým jsme byli kdysi. Chce, abychom se nepřestávali snažit.“

Sean Johnson z Portlandu, ze státu Oregon, slouží jako tajemník v kvóru starších.

Článek byl zkopírován z www.lds.org, překládano Andrea Zapalova