Ve své nové knize, „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“ [Láska je volba – Posilování manželství i rodiny], se starší Lynn G. Robbins, člen Předsednictva Sedmdesáti, podělil o pár rad, jak mít v životě šťastné a trvalé vztahy.

Zde je 20 inspirujících citátů z této knihy.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Šťastné a úspěšné manželství závisí na dvou lidech, kteří jsou dobří v odpouštění nebo, jak president Gordon B. Hinckley poukázal, ‚na vysokém stupni vzájemné tolerance‘.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 75.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Neexistuje dlouhotrvající štěstí, pokud je náš život sebestředný a sobecký. Sami sebe nalézáme (nebo zažijeme štěstí), tím, že sami sebe ztratíme.“ (viz Matouš 16:25.)

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 163.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Když se pobláznění upíná k pravé lásce, pravá láska začne kvést.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 12.

Starší Jeffrey R. Holland

 

 

„Nikdo nás nemůže naštvat. Ostatní nás nemohou rozzlobit. To, že se rozhněváme, je vědomá volba neboli rozhodnutí. Proto se můžeme rozhodnout, že se nerozhněváme. My se rozhodujeme!“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 141.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Chrám se stává naší nadějí, že zažijeme pohádkový příběh lásky a věčné štěstí.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 169.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Rozvíjení křesťanského charakteru je práce na celý život.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 96.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Pravá láska není něco, do čeho spadnete, ale něco, do čeho dorostete.  Není to shoda náhod, ale spíše je to něco, co ovládáte, co si zvolíte a podle čeho jednáte.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 32.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Víte, že láska je volba, že hněv je volba a že křesťanské hodnoty jsou rozhodnutí.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 156.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Protože láska je natolik slovesem, jako je podstatným jménem, ona fráze „Miluji tě“, je natolik slibem chování a závazku, jako je to vyjádření citu.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 31.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Slovo ,konec‘ je trefným závěrem pro levné romány a hollywoodské milostné příběhy, ale ne pro opravdovou lásku, která se v Kristu stává dokonalou. Tato čistá láska je nekonečná a upřímně trvá šťastně až navěky.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 175.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Buďte sebejistí. Vězte, kdo jste.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 214.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Buďte společenští a živí. …Važte si druhých.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 238.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Buďte zdvořilí. Dejte potřeby a pohodlí druhých před své vlastní.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 237.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Jestliže je úsměv rozhodnutí, proč se tedy nerozhodnout? Proč nenasadit veselý obličej a užít si to?“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 165.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Můžete docela odhadnout míru lidského charakteru podle toho, kolik je zapotřebí k tomu, aby se jeden urazil. Spasitel se jednoduše nikdy neurazil. Jeho trpělivost a shovívavost, jeho milost a odpuštění byly všechny dokonalé.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 76.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Optimismus jde vpřed, zatímco pesimismus se vzdává.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 222.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Žijte tak, abyste dosáhli svých výsad. S Boží pomocí se staňte tím, kým si vás Nebeský Otec představuje.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 223.

Johan Wolfgang von Goethe

 

 

„Goethe kdysi dávno poznamenal: ‚Láska je ideální, manželství je reálné; plést si reálné s ideálním nikdy nezůstává nepotrestáno.‘“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 12.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Láska, o níž mluví Pán, není jen fyzická přitažlivost, ale také víra, důvěra, porozumění a partnerství. … Je to láska, která se nikdy neunaví ani neuvadne.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 14.

Starší Lynn G. Robbins

 

 

„Máme všechny důvody k radosti a k tomu, abychom sčítali mnohá požehnání.“

Zdroj: „Love is a Choice: Making Your Marriage and Family Stronger“, str. 168.

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách deseretnews.com a přeložila ho Dáša Dynková.