Carly (ilustrativní jméno) bylo 8 let, když k narozeninám dostala mobil. Zrovna zjistila, jak přichází děti na svět, protože si s ní maminka „promluvila“. Zvědavá Carly udělala to samé, co dělají dospělí, když hledají další informace a do vyhledávače zadala slovo „sex“. O čtyři měsíce později objevila její maminka hrozná videa, která na mobilu Carly sledovala.

Tento příběh se stal před pěti lety, ale podobné příběhy (dokonce i horší) mi neustále chodí do emailové schránky nebo na sociálních médiích. Nezávisle na tom, jakým způsobem jsou děti pornografii vystaveny, má na ně negativní dopad. Jejich zvědavost vidět více často působí jako obří magnet.

Starší Jeffrey R. Holland na nedávné konferenci Utah Coalition Against Pornography prohlásil, že se pornografie stala krizí v oblasti veřejného zdraví, která potřebuje stejnou pozornost jako epidemie. Starší Holland tvrdí: „Upřímně se obávám, že pokud se nerozezní sirény veřejné zdravotní války, nebudeme mít v této válce velký úspěch.“ Pornografie představuje „nejničivější zlé skutky moderní doby…“

Dobrá zpráva je, že si mnoho rodičů začíná uvědomovat výhody výuky malých dětí tomu, jak odmítnout pornografii. Funguje to! Každý týden slyším od rodičů příběhy o tom, jak bylo jejich dítě vystaveno pornografii, ale přesně vědělo, co dělat díky programu CAN DO z mé knihy Good Pictures Bad Pictures: PornProofing Today’s Young Kids. Tyto děti jsou připraveny zavřít oči, říct si samy pro sebe: „Tohle je pornografie“, a říct o tom důvěryhodnému dospělému. Velká část knihy Good Pictures Bad Pictures se věnuje výuce dětí o rozdílu mezi uvažující myslí a pocitovou myslí. Dále pomáhá dětem pochopit, jak udržovat uvažující mysl ve vedení při rozhodovacím procesu, jak odmítnout pornografii.

S neustále rostoucím povědomím o pornografii jakožto krizi v oblasti veřejného zdraví, která škodí dětem, musí být rodiče proaktivní nejenom v rámci toho, že by děti měly odmítnout pornografii, ale také v rámci toho, jak ji odmítnout. Níže je uvedeno sedm efektivních strategií, které vám pomohou začít s rodinným prevenčním plánem.

Definujte Pornografii

Byli byste překvapeni, kolik dětí se k pornografii dostane, a často ani nevědí, že tomu, co sledují, se říká pornografie. Mohlo by trvat několik let, než si to uvědomí, pokud jim někdo tento termín nedefinuje. V knize Good Pictures Bad Pictures se nachází snadná definice: „Pornografie zahrnuje obrázky, videa či kreslené filmy lidí se skoro žádným nebo žádným oblečením…Pornografie odhaluje části těla, které neobnažujeme – ty části, které zakrýváme plavkami.“ Učte děti tomu, že by jim nikdo nikdy neměl ukazovat pornografii, nebo je žádat, aby se mohli dívat na jejich intimní partie či se jich dotýkat. Požádejte je, aby vám nebo jiné důvěryhodné osobě o tom okamžitě řekly, v případě, že se něco takového stane. (Ujistěte je, že když vám o tom řeknou, nebudou mít z toho problémy!)

1. Buďte první, kdo s nimi o nebezpečí pornografie mluví.

Někteří rodiče se obávají, že když budou se svým dítětem mluvit o pornografii, probudí to v nich zvědavost. Naneštěstí mají rodiče v dnešní době pouze dvě volby – být těmi prvními, kdo svému dítěti vysvětlí, co znamená pornografie a proč je nebezpečná NEBO dovolit internetu, kamarádům nebo dokonce nějakému sexuálnímu predátorovi, aby je k sledování nalákali. Rodiče se musí stát odborníky, kteří dokáží na otázky dětí o sexu a jeho temném falešném dvojčeti, pornografii, odpovědět.

Jakmile mají děti jakýkoli přístup k internetu (včetně mobilních zařízení nebo u prarodičů), je potřeba, aby chápali, že sledování pornografie může být nebezpečné pro ducha i mysl. Nakonec to jsou samotné děti, které se musí rozhodnout odvrátit se od pornografie. Učte je tomu, že ačkoli je v pořádku být zvídavý, nechat se unést zvědavostí vůči pornografii může být nebezpečné.

2. Využívejte rodinné domácí večery.

Rodinný domácí večer poskytuje k takovýmto konverzacím skvělou příležitost. Rodiče mohou svým dětem pomoci, aby si uvědomili, že pornografie podává falešné představy o tom, jak by se měli lidé k sobě navzájem chovat. Pokračující sledování pornografie v sobě navíc skrývá potenciál vypěstovat si ničivou závislost.

rodina

Vše začíná v rodině

Církev vypracovala řadu lekcí pro rodinný domácí večer, které pomohou rodičům ochránit děti před pornografií. Dalším skvělým zdrojem je církevní video „What Should I Do When I See Pornography“ (Co mám dělat, když uvidím pornografii). Líbí se mi na něm, že zobrazuje děti, které se učí, jak odmítnout pornografii a jak mluvit s rodiči o tom, co viděli

Jedna maminka mi napsala email o zkušenosti své rodiny, když mluvili o pornografii: „Během rodinného domácího večeru jsme s našimi osmi dětmi ve věku 1–16 využili vaši knihu Good Pictures Bad Pictures. Předtím než jsme se sešli, jsem si ji dvakrát přečetla, označila věci, které jsem s nimi chtěla probrat, a potom jsem jim ukázala obrázky, o kterých jsme mluvili. Takhle jsem udržela pozornost dokonce těch nejmenších a prošli jsme celou knihu během jednoho večera. Měli jsme dobrou diskuzi a byla tam speciální atmosféra, když jsme mluvili o tom, že jsou děti Nebeského Otce a potřebují zůstat v bezpečí před Satanovými nástrahami a čistí a svobodní.

Děti budou v mnohem větším bezpečí, pokud budou rodiče ti první, kdo jim vysvětlí, co je pornografie, proč je nebezpečná a jak ji odmítnout.

3. Buďte si vědomi svého nepřítele.

Sun-c’, starověký čínský generál známý jakožto vojenský génius, učil tomu, že pokud chcete být součástí vítězné bitvy, musíte znát svého nepřítele. Aby byli rodiče při ochraně dětí před pornografií efektivnější, je potřeba, aby rozuměli nepřátelům, kterým děti čelí. Například mnozí LDS rodiče by mohli jako pornografii vnímat mužské hanbaté časopisy nebo dokonce videa, ve kterých dochází k sexu mezi mužem a ženou. Je však politováníhodné, že pornografie se rozšířila do 32 000 násilných forem, které jsou všechny snadnoz jakéhokoli mobilního zařízení a zadarmo.

Navíc existují stovky aplikací jako Hide It Pro, které na telefonu umožňují skrývat videa a obrázky za aplikace, které se tváří například jako kalkulačka. Mnoho mladistvých taky považuje posílání obnažených fotek pomocí sociální sítě Snapchatu jako přijatelnou formu flirtování. V takovémto světě naše děti vyrůstají – takže rodičové, poznejte svého nepřítele!

Organizace Fight the New Drug, the National Center on Sexual Exploitation a Protect Young Minds pomáhají informovat rodiče. Získání informací zabere pár minut týdně, ale jejich výhody mohou mít vliv na celý život a žehnat generace.

4. Buďte příkladem.

Všichni dobře víme, že děti se učí nejlépe, pokud jsou rodiče zároveň i příkladem. Ať vaše děti vidí, jak se odvracíte od pornografických obrázků či reklam. Pomozte dětem, aby na sexistické obrázky řekli: „Tohle je pornografie!“ Rodičům, kteří sami bojují s pornografií terapeut Jeffrey J. Ford radí: „nejlepší dar, který mohou (závislí rodiče) dát svým dětem, je, že začnou pracovat na své vlastní léčbě, ať již skrze profesiální pomoc, církevního vedoucího nebo za pomoci odvykacího programu 12 Step Program.

Kromě toho Ford rodičům doporučuje, aby svým dětem, (které to už možná tuší), o svých problémech řekli. „Děti často vycítí, že se něco děje. Rodiče se nemusí dělit o podrobnosti týkající se snahy vyléčit se, ale pro děti to je veliká úleva, když vědí, že jsou rodiče aktivní a vyhledávají pomoc.“

5. Pomáhejte dětem naplňovat jejich emocionální potřeby.

Děti často využívají pornografii jako rozptýlení od negativních emocí jako je stres, samota či zklamání. Autor John Fort vysvětluje, že „rodiče mohou svému dítěti pomoci porozumět tomu, co podněcuje silnou touhu sledovat pornografii, takovéto dítě má potom mnohem větší šanci této touze odolat.“ Děti, které dokáží chápat své emocionální potřeby a najít způsob, jak je naplnit, mnohem snáze odolávají závislostem jakéhokoli druhu. Rodiče také mohou předvést naplnění emocionálních potřeb. „Necítím se dobře, tak si udělám seznam věcí, které se mi tento týden povedly.”

dítě v temnotě

Nenechme je v temnotě

Mark Chamberlain, LDS terapeut, který se specializuje na sexuální závislosti a je spoluautorem knihy Love You, Hate the Porn, povzbuzuje rodiče, aby dětem pomáhali se na konci dne emocionálně vybít tím, že jim položí dvě otázky: „Co bylo na dnešku nejlepší?“ a „Co bylo nejhorší?“ Radí rodičům, aby se do negativních a sklíčených pocitů dětí spíše vcítili, než aby se je snažili urychleně vyřešit. Tento přístup učí děti, že není nic špatného na tom, že se občas necítí dobře. „Když se na nás děti podívají a uvidí, že se nebojíme vypořádat s nepříjemnými pocity, obvykle náš postoj napodobí a uvědomí si, že jsou dostatečně silné na to, aby to zvládli také.“

6. Povzbuzujte děti, aby si chránily mysl.

Mnozí rodiče své děti učí pravidlům ohledně tělesné bezpečnosti (intimní partie mají zůstat intimní), v dnešní době se ale děti rovněž potřebují naučit ne jenom tomu, jak chránit tělo, ale také, jak chránit mysl. Velká část knihy Good Pictures Bad Pictures se věnuje výuce dětí o rozdílu mezi uvažující myslí a pocitovou myslí, a pomáhá dospívajícím dětem pochopit, jak udržet uvažující hlavu ve vedení při rozhodovacím procesu, jak odmítnout pornografii.

Dalším skvělým zdrojem je církevní video „What Should I Do When I See Pornography“ (Co mám dělat, když uvidím pornografii). Líbí se mi na něm, že zobrazuje děti, které se učí, jak odmítnout pornografii a jak mluvit s rodiči o tom, co viděli.

7. Vyvažte dopad technologie rodinnými radami

V dubnovém proslovu z generální konference 2016 hovoří starší Ballard k rodičům o síle, která se skrývá v rodinných radách.

„Je-li rodinná rada vedena s láskou a s křesťanskými vlastnostmi, je protiváhou moderním technologiím, které nás často odvádějí od dobrého využití společně tráveného času a také mají sklon přivádět zlo přímo do našeho domova.“

Ačkoli existovala doba, kdy rodiče mohli zajistit bezpečí dětí pomocí fyzických bariér, starší Ballard uznává, že: „Ta doba je už pryč. Fyzické zdi, dveře, ploty a brány našeho domova nedokáží zabránit neviditelným útokům z internetu, Wi-Fi sítě, mobilních telefonů či jiných sítí. Takovéto útoky mohou náš domov ochromit pouhými několika kliknutími myší či stiskem několika kláves.“

Nicméně efektivní rodinné rády mohou rodiny vyzbrojit oproti invazím zla. Starší Ballard učí, že rodinné rady se liší od rodinných domácích večerů v tom, že jsou primárně určené k tomu, aby rodiče naslouchali dětem a zapojili je do řešení konkrétních problémů. Připomíná rodičům, že „pravidelně pořádaná rodinná rada nám pomůže všimnout si rodinných problémů zavčasu a zažehnat je ještě v zárodku.“ Jeden z mých oblíbených obrázků v knize Good Pictures Bad Pictures je obrázek rodiny, která povzbuzuje gesty značící „TO ZVLÁDNETE “ nebo „Jsme na vás hrdí!“ Tento obrázek na konci knihy znázorňuje pravdivost toho, že když rodiny čelí pornografii společně, nejsou na to děti samy.

Nedovolte, aby vaše děti čelily pornografii samy. Využijte těchto sedmi strategií k tomu, abyste je posilnili, a požehnání budou viditelná po celé generace.

 

Tento článek původně napsala Kristen A. Jenson a byl publikován na stránkách ldsliving.com pod názvem „Raising Pornography-Immune Kids: 7 Strategies for Parents“. Do češtiny ho přeložila Barbora Svobodová.

česky © 2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company