Televizní moderátor se v novém vlámském televizním pořadu s názvem Ja Jan zavázal, že po dobu 60 dní odpoví na každou otázku „ano“. A to včetně situace, kdy narazil na dva mormonské misionáře.

Čtvrtá epizoda, která se vysílala 26. ledna, sleduje Jana, jak si na cestě z domu hází mincí, aby se rozhodl, jakým směrem se toho dne vydá. Jako by tomu osud chtěl, vyhozená mince se točila tak dlouho, až se zastavila na straně orla, což znamenalo, že místo napravo, šel rovně.

Koho jiného by na cestě

Koho jiného by na cestě na blízkém náměstí potkal než dvojici amerických misionářů? Když si všiml, že mluví anglicky, rozhodl se přejít ulici, aby se jich zeptal, jestli jsou z Ameriky a proč tady jsou. Starší Argueta, misionář, kterého si v davu všiml, odpověděl: „Ano. Jsem tady, abych s lidmi sdílel evangelium a mluvil o Ježíši Kristu a taky, abych jim sloužil.“

Jan jim vysvětlil, že pracuje na novém televizním programu, ve kterém na vše říká „ano“. Starší Argueta si tuto příležitost nenechal proklouznout mezi prsty. Zeptal se Jana, jestli by mohl přijít později a podělit se s ním o poselství. Samozřejmě, že Jan řekl „ano“.

O týden později se Jan s misionáři setkal znovu, tentokrát, aby poselství probrali více do hloubky. Poselství o Ježíši Kristu předali v nedaleké kavárně. Obeznámili ho s tím, že Jeho evangelium bylo ztraceno, ale že je nyní znovuzřízeno, a že je dnes na zemi žijící prorok. Zahlcený všemi informacemi Jan připustil: „Mám pro vás plno otázek. Páni.“ Starší Argueta řekl, „Abyste nám mohl opravdu porozumět, mohl byste možná jít s námi. Šel byste?“ Jak už asi čekáte, Janova odpověď byla „ano“. Poté, co pro „misionáře ve výcviku“ vybrali bílou košili a kravatu, se trio vydalo, aby rozdávalo kontaktní kartičky. Setkali se s nepříjemnými odezvami místních, kteří se jejich poselství vysmáli nebo s nimi odmítli mluvit, ale navzdory tomu všemu zůstali misionáři veselí. Při práci jim Jan kladl otázky ohledně Církve – jejich zásad a učení.

Mohl bych se vás zeptat na něco

Modlitba potvrzení

Modlitba potvrzení

Když se jejich společný čas chýlil ke konci, Jan řekl: „Mohl bych se vás zeptat na něco, co je pro mě obzvlášt osobní?“ Začal jim vyprávět o svém otci, který před pár lety zemřel na rakovinu. Rozechvělým hlasem se Jan zeptal: „Jestli tam nahoře někdo je, tak proč? Proč zrovna on?“ Starší mu vysvětlili: „Nakonec svého otce zase uvidíte.“ Jan se s nadějí zeptal, jak si tím může být jistý. Starší se nabídli, že se s ním pomodlí o potvrzení.

Po několika minutách tiché modlitby Jan se slzami v očích řekl: „Je fajn se na chvíli zastavit. Na okamžik pocítit naději. Věřit a doufat. Hluboce věřit, že opravdu existuje něco víc. Opravdu tomu chci věřit. Rozumíte mi? Chci věřit.“ Při vzpomínce na svou zkušenost říká: „Získal jsem něco tím, že jsem mormonům řekl ‚ano‘? Myslím, že ano.“ Dále pokračuje: „Uvědomil jsem si, že jsem si nikdy nenašel čas na to, abych truchlil nad otcovou smrtí, ale díky nim a společně s nimi, jsem se byl schopný s tatínkem rozloučit. Jsem za to moc vděčný.“

Novinky 13. 4. 2015

Po veliké odezvě na toto video se objevily další informace ohledně toho, jak se všechno stalo. Stephan van Velzen, Svatý posledních dnů, se podělil o příběh ze zákulisí: Starší Argueta slouží v současné době v mém sboru. Původně jsem to video natočil pro jeho rodinu, aby se na něj mohli podívat, teď to ale vypadá, že ho vidělo mnohem více lidí. Měl jsem tu výsadu se s ním dívat, když se poprvé vysílalo.

Vyprávěl mi trochu více o příběhu, který se za tím vším skrýval. Když Jan poprvé potkal misionáře na nádraží v Antverpách, byl zrovna den střídání. Starší Argueta byl poslaný do Nizozemska, ale předal informace lidem z Církve, kteří se starají o vztahy s veřejností, a ti na další ráno domluvili setkání. Lidé ze zákulisí televizního pořadu opravdu chtěli, aby setkání proběhlo se starším Arguetou, a tak se svým společníkem starším Neptunem jeli z Leidenu v Nizozemsku do Kortrijku v Belgii. I když měli určitou představu o tom, jak bude jejich setkání probíhat, předčilo to jejich očekávání. Chtěli ho vyzvat, aby se po uplynutí šedesáti dnů pomodlil sám pro sebe. Starší Neptune ale v jeden okamžik pocítil nabádání, aby ho vyzvali ke společné modlitbě. Když natáčení skončilo, dva z producentů přišli ke starším a řekli, že nic podobného ještě nezažili. S jedním z nich se také pomodlili a nechybělo mnoho slz. Duch byl toho dne rozhodně silný, je krásné vidět, jak mohlo jedno jednoduché Janovo „ano“ zasadit seménko do mnoha srdcí. Jsem na staršího Argueta neuvěřitelně hrdý. Je výborný misionář a skvělý příklad!

 

Tento článek původně napsala Kelsey Berteaux a byl publikován na stránkách ldsliving.com pod názvem „TV Host Runs into Missionaries During ‘Only Say Yes’ Experiment“. Do češtiny ho přeložila Barbora Svobodová.

česky © 2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2017 LDS Living, A Division of Deseret Book Company