S výkopem půdy pro chrám Kinshasa se Církev v Africe prudce rozrůstá

V dnešní době má tento kontinent dvacetkrát více mormonů než v roce 1985. Společně s prvním chrámem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Demokratické republice Kongo, pro který proběhl výkop půdy v pátek, má momentálně Církev na Africkém kontinentu tři chrámy ve výstavbě a další tři plně operující.

Stavba mormonského chrámu, ať je to kdekoliv, značí nejen silnou a vyspělou komunitu Svatých posledních dnů, ale i komunitu, která roste. Je až neuvěřitelné, jak moc se Církev v Africe za posledních třicet let rozrostla. To překvapuje nejen ty, kteří dokonale znají kulturu a spletitost tohoto rozlehlého kontinentu, ale i vedoucí či obrácené žijící a sloužící v Africe až po ty, kteří se přestěhovali do Salt Lake City, aby zde pomohli řídit záležitosti celosvětové Církve.

V roce 2004 se v jihovýchodní Africe připojilo k Církvi 12 000 nových lidí (což představuje zhruba čtyři procenta celkového světového růstu Církve). V západní Africe to bylo 24 000 nových lidí (což je kolem osmi procent z celkových 296 000 obrácených na celém světě). V roce 2015 se růst zasloužil o vznik prvních dvou církevních kůlů (seskupení odboček pod vedením církevního vedoucího) v Mozambiku.

V roce 2015 Církev založila celkem 17 nových kůlů napříč Afrikou (každý svou velikostí podobný diecézi).

Duchovní přípravou

Lidé se připravují na křest v Africe

Historický kontext nám pomůže, abychom tento výrázný nárůst ocenili.. Před třiceti lety měla Církev v Africe 137 oddělených odboček a kolem 22 000 členů. Dnes tam je více než 1 600 odboček a půl milionu členů. To je jedenáctkrát více sborů a odboček a dvacet krát více členů než v roce 1985.

Pokorný a na rodinu orientovaný lid

Jak vůbec k takovému výraznému růstu došlo? Vedoucí to přisuzují církevnímu zaměření na rodinu a pookřání srdcí díky pokornému stylu života.

Starší Dube

Starší Dube

„Tady v Africe jsme lidé zaměření na rodinu,“ řekl Starší Edward Dube ze Sedmdesáti, který se narodil v Zimbabwe a jehož nynější povolání je v Salt Lake City. „Zjistili byste, že cokoliv máme, ať je toho i malinko, tak se o to vždy podělíme s ostatními. Když Církev mluví o rodině, lidé se s tímto tématem hned ztotožňují a uchovávají si rodinné tradice a hodnoty.“ Joao Castenheira,  kůlový prezident odboček v hlavním městě Mozambiku Maputo, s tímto výrokem souhlasí.

 

„Členové Církve v Maputo hledají církev, která jejich rodině přinese radost, a znovuzřízené evangelium Ježíše Krista jim toto umožňuje,“ dodává.

Start Sitati

Start Sitati

Starší Joseph W. Sitati ze Sedmdesáti, který je původem z Keni, řekl, že ubohé podmínky spousty Afričanů, způsobené ekonomickou krizí napříč africkým kontinentem, v nich vyvolaly hlubší vděčnost za  důležitější věci v životě.

„Tito lidé jsou plni vděčnosti, jsou šťastným lidem“ Starší Sitati řekl. „Pokořili se díky skrovným podmínkám a vzhlížejí k Pánu s opravdovým záměrem. Když se učí novým věcem, rychle si je osvojí.“

Dychtivě přijímají duchovní vzdělání a uplatňují ho

Mormonská mládež v Ghaně si vzala za závazek mít víru zaměřenou na Krista, kterou chce posilovat pomocí navštěvování semináře, což je vzdělávací program pro mladistvé v 5:30 ráno, pět dní v týdnu.

„Přišel jsem do semináře, protože se chci učit a vědět víc o Pánovi,“ řekl jeden mladý muž. „Někdy je to otrava vstávat tak brzo ráno a jít celou cestu z domu až sem,“ dodala mladá žena. „Ale potom se to stane zajímavější, když se tady všichni potkáme a jsme šťastní a smějeme se. Přicházíme sem, abychom se učili a víme,  čemu se tady učíme, proto nás evangelium naplňuje převelikou radostí.“

Svatí posledních dnů z Afriky se zdokonalují ve využívání duchovních znalostí – jako je soběstačnost či služba druhým. „Jak už jsem zmínil dříve, díky jejich skrovným podmínkám vyrostli v prostředí, kde si každý navzájem pomáhali,“ řekl starší Sitati . „A tak většina lidí  povolání sloužit vítá a jak můžete vidět, spousta lidí bere své církevní povolání velice vážně a snaží se jej naplnit.“

Starší Dube řekl, že vidí jak „se většina členů učí zásadám soběstačnosti a ti, kteří vyrůstali v chudobě, si začínají uvědomovat tu správnou cestu.“ Vidím, jak se zapojují a obětují. Vidím, jak se posouvají vpřed, mají zabezpečeny základní životní potřeby a jsou zároveň dobrým příkladem pro společenství, ve které žijí. Mohli byste dokonce říct, že z dobrých žen a mužů se stávají ještě lepší lidi, díky tomu, že jsou ochotni přijmout zásady evangelia a být příkladem pro společenství, ve kterých žijí.“

Církev má chrámy v Ghaně

Církev má chrámy v Ghaně, Jižní Africe a Nigérii. Tři další budou brzo dostavěny – na Pobřeží slonoviny, v Demokratické republice Kongo a v Durbanu v Jižní Africe.

Církev navíc ještě brzo otevře nové misionářské trénovací centrum v Akře, kde může být trénováno na 400 misionářů najednou. Podpoří tak vírou naplněnou celosvětovou misionářskou sílu. (Církev má 15 dalších trénovacích středisek na celém světě)

„Jsem v úžasu, když se podívám na našeho Spasitele Ježíše Krista a jeho lásku, kterou  pro nás  všechny má,“ Starší Dube dodal. „Ano, mluvili jsme o prudkém růstu v Africe. Opravdu pociťuji, že nadešel čas pro Afriku. Pánova ruka je na tomto kontinentu.“