Lidé žijící na přelomu 20. a 21. století jsou obecně považováni za generaci, která více a více prosazuje bezbožný svět. Toto není pouze můj názor. Stejně tak o tom svědčí i hlavní výzkumy. Je zvláštní, že právě tato generace má největší přístup k učení a je obklopena technickými vymoženostmi a inteligencemi, jaké kdy svět viděl. Vypadá to, že čím více se svět stává logičtějším, tím více se stává nelogickým.

V roce 1802 dobře známý „Payleho hodinkový argument“ popisuje analogii o muži, který jde po pláži a najde nádherně vyrobené hodinky. Nejen, že tyto hodinky byly dokonale vytvořeny, ale také fungovaly. Tik, tak, tik, tak…nikdo se zdravým rozumem by nepředpokládal, že se tyto hodinky vyrobily samy od sebe. I kdyby to tyto hodinky dokázaly a samy se smontovaly, stejně byste se museli sami sebe zeptat, kdo je „natáhl“, a dal do pohybu. Jsem si jistý, že hodinky byly dostatečným tématem pro Payleho, aby dokázal své stanovisko, ale pokud se přesuneme do roku 2016, je tento poznatek ještě více ohromující.

Nyní nahraďme Paleyho hodinky novou značkou „chytrých hodinek“, podle vašeho výběru. Pokud byste narazili na jedny z těchto hodinek, udělaných za použití všemožných úžasných technologií, napadlo by vás někdy, že se samy sestrojily pouhou náhodou? Žádného logicky uvažujícího člověka by to jistě nenapadlo. Zdravě uvažující člověk by řekl, že tu musel být nějaký strůjce těchto hodinek, který sestavil jejich části, nastavil operační systém, hardware a poté hodinky uvedl do pohybu.

Paleyho hodinky jsou nic v porovnání s „chytrými“ hodinkami, co se týká složitosti, a přesto tyto „chytré hodinky“ jsou nic v porovnání se složitostí přírody, kterou kolem nás můžeme každodenně vidět.

Samotný proces čtení tohoto blogu nebo poslouchání rádia je něco, co žádní vědci nemohou napodobit nebo vysvětlit. Aby pro vás slova něco znamenala, musí projít skrze orgán nazvaný oko, kudy je pak tato informace přenesena do mozku, kde je okamžitě zpracována. Poté tato informace vytváří emoce skrze vaše tělo – je to zázrak. Zázrak, který nemůže být nahrazen nebo vysvětlen ani těmi nejlepšími týmy inženýrů na světě.

Příběh o Korihoru

Zde je stručně popsán příběh o muži jménem Korihor, který se velmi snažil o to, aby popřel existenci Boha. Kudy chodil, tudy se posmíval všem věřícím. Prohlašoval, že lidé byli pošetilí proto, že měli naději v Krista nebo Boha. Říkal, že jejich víra byla „následek šílené mysli; a toto vyšinutí jejich mysli je způsobeno tradicemi jejich otců.“

Rozšiřoval něco, co by se dalo nazvat Darwinovou teorií o „přírodním výběru.“ Hlásal, že žádné Usmíření za nás být vykonáno nemůže, a že „každému člověku se daří podle nadání jeho, a že každý člověk získává podle síly své.“ Prohlašoval, že nemůžeme dělat žádné zločiny, protože zde není žádný Bůh, kterému se zodpovídáme. Korihor jednal tak, jako by neviděl krásy světa, kterými byl obklopen. Vytěsnil Boha ze své mysli a sám se udělal Bohem. Způsoboval, že ostatní „pozvedali hlavy v zlovolnosti své, ano, sváděje mnoho žen a také mužů, aby se dopouštěli smilstva – říkaje jim, že když člověk zemře, je to jeho konec.“ Přesvědčoval je, že nezáleží na tom, co dělají, protože se pouze vrátí do prachu bez jakékoliv vzpomínky na to, že vůbec kdy existovali. Odebral všechnu naději o věčném životě a prakticky lidem řekl, aby žili naplno, zatímco jsou zde na zemi. Všechno to byly pouze prachsprosté lži.

Takže jiný muž jménem Alma se postavil proti Korihorovi a jednoduše se ho zeptal, co má za problém. Alma nemohl pochopit, proč se někdo tak strašně moc snažil, aby se zbavil Boha. Korihor po něm tedy začal požadovat evidenci o Bohu. Alma Korihorovi pověděl mnoho věcí, ale žádná z nich nebyla až tak dojemná, jako těchto šest slov: „Všechny věci ukazují, že Bůh jest“. Alma poté pokračoval: „Ano, dokonce země a všechny věci, jež jsou na její tváři, ano, a její pohyb, ano, a také všechny planety, jež se pohybují ve svém pravidelném uspořádání, dosvědčují, že jest Nejvyšší Stvořitel.“

Po soužení, kterým Korihor nakonec prošel, připustil, že „vždy věděl, že Bůh jest“, ale že věci, kterým učil, byly „libé tělesné mysli.“ Dělal přesně to, co mnoho lidí v dnešním světě. Aby si mohli dělat, co chtějí, popírají existenci Boha. Jejich prvotní touha, aby byli „volní“ a mohli si dělat, co chtějí, však vede do světa tělesného zajetí a beznaděje, jaké si nikdy nedovedli představit.

Stvořitel

Naše pouhá existence je důkazem Boha – Stvořitele


 
Naše pouhá existence… v každém svém detailu, je dostačující k tomu, abych věřil v inteligentního návrháře. Základní buňka, která je tou „nejmenší konstrukční a funkční jednotkou organismu“ a která je pouhému oku neviditelná, byla přirovnána k dobře řízené firmě. Na živu vás udržuje přibližně kolem 37 triliónů těchto malých mikroskopických, sebe rozmnožujících se továren. Pokud byste měli zapomenout na vše, co známe o rozšiřování a celistvosti vesmíru, na všechny miliony a triliony galaxií a zaměřili bychom se pouze na studium lidského těla, nezbylo by vám nic jiného, než uvěřit, že zde byl nějaký tvůrce, který věděl, co dělá.

Každá pochybnost vyvolaná vědou a filozofií však nikdy nemůže nahradit jednoduchý a logický postřeh jednoho z jeho věrných stvoření. Tento důkaz se nachází přímo před každým z nás. Tak nebuďte jako Korihor. Nebuďte tím člověkem, který se snaží popřít existenci Boha. To zkrátka není moudré.

Tento článek byl původně napsán Gregem Trimblem a publikován na gregtrimble.com. Tento článek byl přeložen Dášou Dynkovou.