Mormon.Newsroom.org na svých mezinárodních zpravodajských stránkách zveřejňuje zprávy a příběhy o tom, co vedoucí a členové Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů po celém světě dělají, aby zlepšili komunity, ve kterých žijí.

Rusko: Starší Ballard mluví o hluboké duchovnosti Ruska

Apoštol Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Starší Ballard, se nedávno setkal s představiteli náboženských skupin, vládou, akademickými vedoucími a členy Církve v Rusku.

Ballard v Rusku

Starší Ballard navštívil Rusko

Když vzpomínal na svou zkušenost v Rusku, Starší Ballard řekl: „Vidím značný potenciál pro růst Církve. Lidé této skvělé země jsou velmi hluboce duchovně založení a církev vytváří ideální prostředí pro rozvoj jejich duchovní povahy.“

Austrálie: Členové Církve v Austrálii byli vyzýváni k pomoci uprchlíkům

Druhá rádkyně v generálním předsednictvu Pomocného sdružení, Sestra Linda S. Reevesová, a první rádkyně v generálním předsednictvu Mladých žen, Sestra Carol F. McConkiová, povzbudily členy v australském Melbourne k tomu, aby se zapojili při snahách pomoci uprchlíkům v jejich městě. Setkání se konalo v pondělí 13. června a diskutovalo se o církevním programu „Byl jsem cizincem“, který byl poprvé oznámen v březnu. Program vyzývá ženy každého věku, aby se zapojily.

Austrálie ženy

Sestra Reevesová navštívila Autrálii, kde propagovala program na pomoci uprchlíkům

„Není to o politice, náboženství nebo hranicích. Jedná se o to, aby se srdce mohla otevřít všem našim bratrům a sestrám a o to dělat dobré skutky.“, řekla Sestra Reevesová.

Australie laska

Jde o to, aby se naše srdce otevřela bratrům a sestrám kolem nás

 

Uganda: Charita SPD pomáhá uprchlíkům

Více než 8 500 uprchlíkům (včetně 5100 ve věku do 18 let) z Demokratické republiky Kongo byla poskytnuta pomoc díky vystavbě toalet v kempu v Mugombwě, jižní provinicii Rwandy v Africe.

uprchlíci

Uprchlíkům ve Rwandě byla poskytnuta humanitární pomoc

Charita SPD, humanitární organizace Církve, se často spojuje s dalšími většími organizacemi v takovýchto projektech. Tentokrát se spojila se Spojenými národy. Církev v této době pracuje na projektech s cílem vystavit více než 15 toalet v různých uprchlických kempech.

Uprchlíci Rwanda

Uprchlický kemp ve Rwandě

 

Rusko: Vedoucí Svatých posledních dnů dává mladým svobodným dospělým v Rusku rady ohledně životních rozhodnutí

Během poledního dvouhodinového promítání, se Starší Jorg Klebingat a jeho manželka Julie, spolu s mladými lidmi ve věku od 18 do 30 let účastnili zasedání „Face 2 face“ (Z očí do očí), kde byly kladeny otázky a bylo na ně odpovídáno.

Starší Klebingat

Starší a Sestra Klebingatovi odpovídali na otázky mladých

Starší a Sestra Klebingatovi odpovídali na otázky, které se týkaly manželství a několika dalších důležitých témat, o které se mladí dospělí zajímali.

Klebingat v Rusku

Mladí dospělí svobodní při programu “Z očí do očí”

 

Mexiko: Církevní vedoucí se spojují s ostatními křesťany ve prospěch rodiny

Dva tisíce náboženských vedoucích reprezentujících 7000 křesťanských kongregací se sešlo v Mexiku, aby zvýšili povědomí o ochraně rodin.

Starší Benjamin De Hoyos

Sedmdesátník Starší Benjamin De Hoyos přivítal média a odpovídal na jejich dotazy.

Sedmdesátník Starší Benjamin De Hoyos, územní president Církve v Mexiku, přivítal média a odpovídal na jejich dotazy. Samuel Sanches, předsedající biskup Apoštolské církve z Víry v Krista Ježíše Armentského, četl prohlášení, které bylo společně vydané všemi zastoupenými náboženstvími.

Mexiko manželství

Diskutovalo se o důležitosti manželství

 

Jamajka: Přístroj na vyšetření očí darovaný Charitou SPD

Potřeba pro lepší péči o oči na Jamajce byla vyřešena díky Charitě SPD. Oční specialisté v Kingstonské veřejné nemocnici, Dr. Lue a Lizette Mowatt se na Jamajce setkali s Dr. Jessem Hansakerem, který je oční lékař a také dobrovolník při Charitě SPD. Projednali potřebu pro vybavení na vyšetření očí v Universitní Nemocnici v západních Antilách (UHWI).

Jamaika

Přístroj na vyšetření očí darovaný Charitou SPD

Díky významnému úsilí a dotacím od Svatých posledních dnů, bylo darováno vybavení pro oční péči, které stojí více než 60 000 dollarů, aby poskytlo léčbu pacientům trpícím glaukomem a onemocněním sítnice.

přístroj na oči

Spousta lidí má teď naději na lepší budoucnost

 

Brazílie: Dobrovolníci z Mormonských Pomáhajících rukou stříhají vlasy na charitu

Více než 600 Svatých posledních dnů a přátel Církve darovalo vlasy charitativní organizaci Riverside motor accident victimis (ORVAM). Vlasy jsou použity na pomoc ženám, které přišly o vlasy při různých nehodách.

darování vlasů

Dobrovolníci stříhají vlasy na charitu

Presidentka organizace Cristina Santos vyjádřila svou radost: „Nikdy jsem nečekala, že by sbírání vlasů mohlo být tak úspěšné.“ Kromě vlasů lidé také darovali oblečení a hygienické a čisticí prostředky.“

darování

Lidé darovali vlasy a další potřebné věci

Tento článek byl původně napsán Davidem Porterem a publikován na mormonnewsroom.org. Tento článek byl přeložen Dášou Dynkovou.