Seminář je v mnoha ohledech místem, kde se mnohé propojuje.

Cítíte se někdy odstrčeně, když se snažíte dát svému životu smysl? Pokud ano, tak jeden ze způsobů, jak se tomuto pocitu můžete vyhnout, je, že budete navazovat spojení.

Jedno z nejlepších míst, kde je můžete navázat, je seminář.

Zde jsou některá spojení, která vám semináři pomůže navázat.

1. Navážete spojení s druhými

Seminář je dobrou připomínkou toho, že nejste sami. Také je to skvělé místo, kde se můžete seznámit s druhými v bezpečném a podpůrném prostředí.

Ať už se s ostatními účastníky semináře scházíte každý den ve třídě nebo studujete z domova či online, seminář umožňuje navázat spojení s dalšími mladými i s laskavým učitelem. S těmito lidmi můžete být opravdu sami sebou. Můžete zkoumat písma, ptát se na otázky, hledat odpovědi a sdílet myšlenky, pocity a zkušenosti. Můžete se společně smát, plakat a zpívat. A možná budete mít i společné jídlo (na to se ale zeptejte svého učitele, pokud řekne že ne, nedá se nic dělat).

„Předtím, než jsem začal svůj první rok semináře, jsem nerozuměl tomu, proč musíme studovat písma. Myslel jsem si, že jsou v nich jen samé nudné příběhy, ale díky semináři jsem zjistil, že každý příběh obsahuje cenné rady, které mohu nyní uplatnit ve svém životě. Toužím v něm pokračovat a i nadále se učit z písem.“ – Oscar B., 15, Costa Rica

2. Navážete spojení s písmy

I když byla písma napsána před dávnou dobou a na vzdáleném místě, seminář vám pomůže tuto vzdálenost a čas zkrátit a umožní vám napojit se na písma. Pomůže vám porozumět podobnostem a také rozdílům mezi světem tehdejším a dnešním. A pomůže vám spatřit stálost Božího poselství Jeho lidu a světu. Seminář vám tímto způsobem může pomoci spatřit, jak k vám Bůh promlouvá skrze písma a jeho Ducha, aby vám poskytl vedení šité na míru. Seminář vám rovněž pomůže, aby se písma stala vaším celoživotním přítelem – neustálým zdrojem útěchy, rady a pomoci.

3. Propojíte písma navzájem

Co má společného Alma s Matoušem? Je nějaká spojitost mezi Izaiášem a knihou Nauka a Smlouvy? Seminář vám pomůže všímat si spojovacích článků, které propojují veškeré učení evangelia napříč všemi písmy. Jakmile si začnete těchto spojení všímat, písma se pro vás stanou nejen užitečná a zajímavá, ale také přátelská a budete je dobře znát. To ve vás zažehne jiskru zájmu, díky které budete chtít poznat více spojitostí mezi nimi. A od toho tu seminář je.

4. Propojíte přítomnost a budoucnost

Vaše dnešní „já“ se možná doslechlo o vašem budoucím „já“, ale nebylo by hezké, kdyby se spolu znali lépe? Díky semináři si můžete vytvořit lepší představu o tom, kým byste jednou chtěli být. Může vám například pomoci vidět se jako budoucí misionář, který používá písma k tomu, aby učil druhé evangeliu, vyřešil jejich problémy a změnil jejich život. Nebo se můžete vidět jako budoucí rodič, který pomáhá dětem si v srdci vypěstovat lásku k písmům. Nebo porozumíte tomu, jak vám zaměřování se na pravdu v písmech pomůže sloužit, učit a inspirovat druhé v církevních povoláních. A také se uvidíte jako někdo, kdo díky každodennímu studiu písem pociťuje radost, pokoj a získává inspiraci.

5. Navážete spojení se svým pravým „já“

Vaše pravé „já“ je ta část vás samotných, která si je vědoma toho, kdo jste, odkud jste přišli a kdo jsou vaši nebeští rodiče. Vaše pravé „já“ si také uvědomuje, jaký je váš opravdový potenciál, jaké schopnosti jste již obdrželi a kolik jich ještě můžete získat, pokud budete činit správná rozhodnutí.

Když si díky semináři dobře osvojíte nauky v písmech a pocítíte, jak vám Duch Svatý potvrzuje jejich pravdivost v srdci, vaše znalost se prohloubí. Také pocítíte, jak vás Duch nabádá, abyste jednali – činili pokání, sloužili, modlili se, učili se a dělali vše, co je ve vašich silách, abyste navázali spojení se svým pravým „já“ a stali se tím, kým Nebeský Otec a Ježíš Kristus ví, že se můžete stát.

6. Navážete spojení s Nebeským Otcem

Vztah s Nebeským Otcem posilujeme tak, že se k Němu modlíme, učíme se o Něm a o Spasiteli a žijeme tak, jak chtějí abychom žili. Na semináři se naučíte, jak k vám Nebeský Otec promlouvá skrze písma a Ducha Svatého, kterého můžeme pociťovat, když upřímně studujeme písma. Na semináři také budete mít příležitost se často modlit, přemítat, vydávat svědectví a i jiným způsobem navazovat spojení s Nebeským Otcem.

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách lds.org/youth a napsal ho David A. Edwards. Do češtiny ho přeložila Eva Mlčochová.