5 lekcí, kterým se tyto Vánoce můžeme naučit od Marie

Křesťané si spojují Vánoce s narozením Spasitele Ježíše Krista, kterého zázračně porodila Marie. Zde je 5 lekci, kterým se můžeme od ní naučit.

Témata, o kterých je dobré mluvit před svatbou

O čem je potřeba mluvit předtím, než se rozhodneme uzavřít manželství, abychom předešli co nejvíce nepříjemným situacím, rozhovorům a zklamání?

Chrámové obřady – co potřebujete vědět

Mnoho lidí si myslí, že mormoni v chrámech vykonávají satanské rituály, ale není tomu tak. Mormoni v nich vykonávají obřady, které jsou nezbytné pro spasení

Jak diskutovat o evangeliu doma a v Církvi

Jak diskutovat o evangeliu doma a v Církvi

Víme, že rodiče mají primární zodpovědnost učit své děti evangeliu a Církev jim v tom má pouze pomáhat. Jak můžeme s dětmi o evangeliu efektivně mluvit a jak je můžeme doma učit správným zásadám?

S Bohem je všechno možné

S Bohem je všechno možné

Péťa se nedávno vydala na výlet se svojí nemocnou babičkou. Zde je její svědectví o tom, že s pomocí Boží je možné i to, co my považujeme za nemožné.

Naše rozhodnutí určují náš osud

Naše rozhodnutí určují náš osud

Všichni v životě činíme určitá rozhodnutí. Některá se týkají důležitých rozhodnutí, jiná banálních. Avšak všechna do určité míry určují náš osud.

Skutečný zdroj sebedůvěry

Skutečný zdroj sebedůvěry

Opravdová sebedůvěra přichází, když víme kdo jsme – děti Boží a poznáme, jak moc Nebeském Otci na nás záleží.

Cesty k pravému štěstí

Cesty k pravému štěstí

Všichni lidé se v životě snaží nalézt radost a štěstí. Avšak ne všichni vědí, kde jej hledat.

Svoboda z dodržování přikázání

Svoboda z dodržování přikázání

Mysleli jste si, že svoboda jednání a dodržování přikázání nemají nic společného? Ve skutečnosti jsou propojeny více než by si člověk myslel.

Členové Církve nemají monopol na pravdu

Členové Církve nemají monopol na pravdu

Kousky pravdy zle nalézt v jakékoli Církvi či náboženském směru na zemi, protože vychází ze stejného učení. Avšak je důležité abychom si oné pravdy cenili.

Následujme prorokovu výzvu

Následujme prorokovu výzvu

Nynější prorok, president Nelson, při příležitosti nedávného Zasvěcujícího celosvětového shromáždění pro mládež mluvil o několika výzvách.

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
Marii všichni známe jako matku Ježíše Krista. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, čemu se od ní můžeme naučit? Přečtěte si náš článek o 5 lekcích, které se od ní můžeme o těchto Vánocích naučit.
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Nebojte se! Tento předvánoční čas je na to jako stvořený!
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Vánoce se blíží a každý z nás se jistě snaží vymyslet dokonalé dárky, kterými by potěšil své blízké. Jaké dárky ale dokážou potěšit nejvíce? Náš článek z loňského roku je stejně aktuální i letos. Čím uděláte letos o Vánocích radost někomu blízkému?
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Zastavte se i Vy na chvíli a porozjímejte nad tím, jak jste požehnaní.
Snad není lepšího času si vzpomenout, co (kdo) nám bylo dáno.
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Neboť vizte, pravím vám, že má přijíti mnoho věcí; a vizte, jedna věc je důležitější nežli všechny ostatní – neboť vizte, není daleko čas, kdy Vykupitel bude žíti mezi lidem svým a přijde mezi něj.
...
Ale vizte, Duch mi pravil tolik řka: Volej k lidu tomuto řka – Čiňte pokání a připravujte cestu Páně a kráčejte po stezkách jeho, jež jsou přímé; neboť vizte, království nebeské je na dosah a Syn Boží přijde na tvář země.

A vizte, narodí se Marii, v Jeruzalémě, což je země praotců našich, a ona bude pannou, drahocennou a vyvolenou nádobou, jež bude zastíněna a počne mocí Ducha Svatého a porodí syna, ano, dokonce Syna Božího.

A on půjde, trpě bolesti a strasti a pokušení všeho druhu; a to se stane, aby se naplnilo slovo, jež praví, že na sebe vezme bolesti a nemoci lidu svého.

A vezme na sebe smrt, aby mohl uvolniti pouta smrti, jež spoutávají lid jeho; a vezme na sebe slabosti jejich, aby nitro jeho mohlo býti naplněno milosrdenstvím podle těla, aby poznal podle těla, jak pomoci lidu svému podle slabostí jeho.

Nyní, Duch zná všechny věci; nicméně Syn Boží bude trpěti podle těla, aby na sebe mohl vzíti hříchy lidu svého, aby mohl vymazati přestupky jeho podle moci vysvobození svého; a nyní vizte, toto je svědectví, které je ve mně.

Alma 7:7, 9-13
Copyright © 2018 Věřím v Krista.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky nevlastní a ani nijak nespravuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy také nazývaná Mormoni nebo LDS). Názory zde zveřejněné nemusí nutně představovat postoj Církve. Za názory vyjádřené jednotlivými uživateli těchto stránek odpovídají právě tito uživatelé. Oficiální stránky Církve naleznete na LDS.org nebo Mormon.org

Pin It on Pinterest