Musíme přestat soudit druhé za to, že nejsou „dokonalými členy Církve“

Často soudíme druhé lidi spíše podle toho, jak vypadají, než podle toho, jaké mají srdce. Pokud chceme být jako Spasitel, musíme hledět, jaké mají srdce.

Jak to, že všechno dobře dopadne?!

Život na zemi nikdy nebude jednoduchý, ale pokud se na něj díváme z té správné perspektivy, víme, že vše nakonec dobře dopadne.

Obřady v mormonských chrámech

Mnoho lidí si myslí, že mormoni v chrámech vykonávají satanské rituály, ale není tomu tak. Mormoni v nich vykonávají obřady, které jsou nezbytné pro spasení

Následujme prorokovu výzvu

Následujme prorokovu výzvu

Nynější prorok, president Nelson, při příležitosti nedávného Zasvěcujícího celosvětového shromáždění pro mládež mluvil o několika výzvách.

YSA Konference

YSA Konference

Co můžete čekat od konference mladých svobodných dospělích?

Porozumění mé role jakožto ženy v Církvi

Porozumění mé role jakožto ženy v Církvi

Může se zdát, že muži stojí v popředí a středu Církve, a někdy je těžké na první pohled rozpoznat, kde přesně stojí ženy a jak důležité jsou v království Božím.

Rozhodněte se uplatňovat víru

Rozhodněte se uplatňovat víru

Důvěřovat Bohu může být zejména v důležitých životních rozhodnutích obtížné. Co můžeme dělat proto, abychom se nebáli v Něj uplatňovat víru?

Co to znamená být dokonalý?

Co to znamená být dokonalý?

Když Ježíš kázal na hoře, na konci svého kázání vyzval své apoštoly, aby byli dokonalí. K tomu stejnému vyzval i své následovníky v Americe. Co to znamená být dokonalý?

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
Vzpomeňte si na chvíle, kdy Vás Duch k něčemu nabádal - vy ho poslechli - a přineslo to ovoce.
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Opravdová láska je něco velice vzácného!
Kdy a jak jste ji Vy zažili?
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu.

Matouš 10:1
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Přiznejme si, že většina z nás dělá ukvapené závěry o lidech, kteří nezapadají do představy ideálního novodobého Kristova učedníka.

Není to ironické? Křesťan soudí jiného křesťana za to, že není dostatečným křesťanem?
---
Čas se nad tím upřímně zamyslet...
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Pochybujte o svých pochybách předtím, než začnete pochybovat o své víře.

- Dieter F. Uchtdorf
Copyright © 2018 Věřím v Krista.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky nevlastní a ani nijak nespravuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy také nazývaná Mormoni nebo LDS). Názory zde zveřejněné nemusí nutně představovat postoj Církve. Za názory vyjádřené jednotlivými uživateli těchto stránek odpovídají právě tito uživatelé. Oficiální stránky Církve naleznete na LDS.org nebo Mormon.org

Pin It on Pinterest