Ježíš Kristus

Vtírat balzám z Gileádu

Balzám z Gileádu je esence, která se používala k léčení a ke zklidnění. V dnešní době se stala symbolem uzdravení – Ježíše Krista. Jak nás může uzdravit?

Odpustit, když to bolí

Mnoho lidí si myslí, že čas zahojí všechny rány. Avšak ne vždy tomu tak je. Abychom získali úplné uzdravení, musíme odpustit a zapomenout.

Jak mi Ježíš pomáhá, když se trápím?

Občas můžeme mít pocit, že jsme na všechno sami a nikdo nám nerozumí. V takovou chvíli je dobré vědět, že Ježíš pomáhá všem, protože nám rozumí a má nás rád.

Za co se Ježíš Kristus obětoval?

Oběť Ježíše Krista je známá asi každému. V tomto článku ale mluvíme o tom, co pro nás tato oběť znamená v měřítku věčnosti a jak může ovlivnit náš život.

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
Každý, kdo se na zemi narodil, je důležitým dítětem našeho Nebeského Otce! 🥰 Milovat své bližní (=všechny děti Boží) je dokonce přikázání a měl by to být celoživotní cíl.❗️
"Schopnost milovat...nepřichází bez úsilí ani trpělivosti. Ale stejně, jako spasení, je to dar od Boha." 🙏-Jeffery R. Holland

Lásku v sobě rozvíjíme, když nám na druhých záleží a staráme se o ně. 💞 Kdyby každému záleželo na druhých více než na nás samotných, neexistovaly by války, nepokoje ani traumata.😓

Změna začíná u nás samotných. A všechno zlé, co se ve světě děje, se může obrátit v dobré. ⏳
Prvním krokem je LASKAVOST. 💗 Nás nic nestojí a pro lidi kolem nás může znamenat mnohem více, než si dokážeme představit. 🤗
🙏 Poučme se ze současných nepokojů ve světě a zkusme se zaměřit na to, abychom byli laskavější ke všem, koho potkáme. 💕 Zajímejme se o ně a starejme. 🥰 Uvidíte, jak se svět kolem nás mění. ✌️
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Chtěli jste někdy udělat něco dobrého, ale pak jste si to rozmysleli protože vám to přišlo zbytečné? 🤯 Že by to někdo jiný zvládl lépe?
👿 Čert nikdy nespí. Je potřeba rozeznat satanovo našeptávání a jeho odrážení od dobrých věcí. Pán nás žádá, abychom se stále snažili žít lepším a svatějším způsobem. 😇 Zajímejme se o to, co dobrého navíc můžeme udělat. Spasitel nám dal příklad, že "kamkoli přišel, konal dobro...protože Bůh byl s ním" 🤗 (Skutky 10:38).

Měli jste někdy pochyby, zda myšlenka, která vás právě napadla je opravdu vnuknutí od Boha, nebo jen váš výmysl? 🤔
"...to, co je od Boha, vyzývá a nutká činiti dobro neustále. Pročež každá věc, která vyzývá a nutká činiti dobro...je inspirována Bohem." 🙏 (Moroni 7:13). Dobrý skutek nikdy nepřijde vniveč a nikdy není špatnou reakcí. ☺️ Když budeme žít jako následovníci Ježíše Krista, ty duchovní "pošťouchnutí", abychom někomu pomohli, budou přicházet.

Většinou ani nevidíme dopad našich malých skutků služby. 🧐 Ale Pán nám dá pocítit, že jsme nástroji v Božích rukou a že skrze nás působí duch Svatý. 🙏🤜🤛

❤️ Za jakou myšlenku, kterou jste chtěli potlačit, ale nakonec jste se podle ní řídili, jste v životě vděční?☺️🥰
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Zveme vás na možná poslední ONLINE shromáždění Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - Česká republika. ⛪️
🙏Pojďte se duchovně posílit přímo ve vašem obýváku! 💪
🕙 V NEDĚLI OD 9:55 🕙 se můžete připojit pomocí tohoto odkazu:
Česky - https://youtu.be/3bU_4OvrGB0
Anglicky - https://youtu.be/cAvOq3o3jeg
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Jaké máte myšlenky, když čtete tento citát? 🤔
Já sama jsem se ve svém životě hodně krát modlila o různé věci. 🙏 Ať už jsem si přála nový mobil 📱 nebo jsem se chtěla vyhnout nějaké nepříjemné situaci, většina z toho nebyla moudrá rozhodnutí. 😫 Díky tomu, že se mi to nesplnilo, jsem se totiž naučila v životě hodně důležitým lekcí, které jsem potřebovala!
Nakonec vidím, že nejlepší je podřídit se Boží vůli a přát si to, co Pán uzná za dobré pro můj život. 🤗 Vždyť on vidí, na rozdíl ode mne "i za roh" a já bych si to konec konců nedokázala ani vysnít lépe. 🥰

Co jste v životě někdy chtěli, ale jste rádi, že jste to nedostali? 😅🤭
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Když vojevůdce Náman trpící malomocenstvím 🤕 přišel podle knihy 2. Královské 📖 za prorokem pro pomoc, přikázal mu, aby se 7x umyl v řece. 🌊 To ho nejprve pobouřilo. Zdálo se mu něco takového příliš hloupé. 😡 Když to nakonec přeci jen udělal, byl malomocenství ihned zbaven.🤯
Často Boha v životě žádáme o vedení. 🙏 Jsme ale vždy skutečně připraveni přijmout Jeho cestu? Někdy se nám nemusí líbit, zdá se nám nepohodlná nebo nepravděpodobná. 🧐 Máme tendenci si ji upravovat, tak, aby NÁM dávala větší smysl.
Pán ale vidí i "za roh". Když nám něco přikazuje, ví naprosto přesně, proč to musí být takhle a ne jinak. Zná přání našeho srdce a chce pro nás jen to nejlepší. 🤗 Když vložíme důvěru v Pána a řídíme se jeho pokyny, nikdy neskončíme špatně.❤️

Dokonce i dnes nám Bůh dal své vyvolené služebníky, kteří nám pomáhají vidět správný směr a cíl. 💪 V posledních pár letech jsme mohli být svědky toho, jak nás prorok Páně připravoval na uplynulé měsíce. 🤗 A ještě stále nás vede!

Jaké požehnání v životě jste zaznamenali, když jste vložili důvěru v Boha?🙏❤️

Pin It on Pinterest