Ježíš Kristus

Vtírat balzám z Gileádu

Balzám z Gileádu je esence, která se používala k léčení a ke zklidnění. V dnešní době se stala symbolem uzdravení – Ježíše Krista. Jak nás může uzdravit?

Odpustit, když to bolí

Mnoho lidí si myslí, že čas zahojí všechny rány. Avšak ne vždy tomu tak je. Abychom získali úplné uzdravení, musíme odpustit a zapomenout.

Jak mi Ježíš pomáhá, když se trápím?

Občas můžeme mít pocit, že jsme na všechno sami a nikdo nám nerozumí. V takovou chvíli je dobré vědět, že Ježíš pomáhá všem, protože nám rozumí a má nás rád.

Za co se Ježíš Kristus obětoval?

Oběť Ježíše Krista je známá asi každému. V tomto článku ale mluvíme o tom, co pro nás tato oběť znamená v měřítku věčnosti a jak může ovlivnit náš život.

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
Písma nás učí, že se máme "modliti vždy" a máme mít modlitbu v srdci. 🙏❤️ To znamená, že se máme modlit každý den, při jakékoliv činnosti a radit se s Pánem. 🤗 Ať už se pomodlíme po probuzení, před jídlem, před spaním, před cestováním, když něco hledáme... On nás posvětí ve všem, co děláme a bude se nám dařit. Budeme lépe rozeznávat nabádání Ducha Svatého od vlastních myšlenek. 😇
A víte, kdy se potřebujeme pomodlit nejvíce? Je to když se nám nedaří! 🤔 To je často Pánův způsob, jak nám říká, že se máme zastavit, zaposlouchat se do hlasu Ducha svatého a zjistit, co nám chce říct. 🤯 Co máme změnit? Bez modlitby na nás Pán může jen velmi těžko vylít svého ducha. 🕊
Každý na této zemi čelí zkouškám. Nejsou pro všechny stejné, ale jsou jisté, že přijdou. 👣 A to máme všichni společné. 🧐 Ezra Taft Benson jednou řekl: "V životě jsem si snad nikdy nevážil žádné jiné rady více, než té, že se mám vždy spoléhat na modlitbu. 🙏... Stala se mou kotvou, stálým zdrojem síly a základem mého poznání Božských věcí."
Díky modlitbě nám Bůh vnese do duše pokoj. 🥰 Ten je v životě tím největším požehnáním. Každý z nám máme k dispozici úžasný zdroj síly, inspirací a útěchy. 🙏 Zdroj, který nás zná nás lépe, než my sami, má širší náhled. 🧐 Je zde pro nás, aby nám pomohl, pokud ho požádáme.

Jaké zkušenosti máte s modlitbou? Pociťujete z ní nějaké požehnání?😇
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Jaký má s námi Bůh plán? Protože On je fér, připravil pro nás všechny spravedlivý koncept, ve kterém si sami můžeme zvolit, jak chceme žít a kam chceme, aby nás to zavedlo.
Lépe vám to ve videu vysvětlí misionáři z celého světa, kteří se naučili česky, aby se tato znalost mohla donést co nejvíce lidem :)
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Jaký má s námi Bůh plán? Protože On je fér, připravil pro nás všechny spravedlivý koncept, ve kterém si sami můžeme zvolit, jak chceme žít a kam chceme, aby nás to zavedlo.
Lépe vám to ve videu vysvětlí misionáři z celého světa, kteří se naučili česky, aby se tato znalost mohla donést co nejvíce lidem :)
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Doplňte tuto větu:
"Věřím v Ježíše Krista, protože..."
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Manželství, více než kterýkoli jiný lidský vztah, přináší radost a štěstí. I přesto někdy manželé nechají, navzdory svému potenciálu, svou lásku zrezivět. Berou toho druhého za samozřejmost nebo dovolí někomu třetímu narušit jejich vztah.
Ta nejdůležitější práce v našem životě se však odehrává mezi zdmi našeho domova. Každé manželství může být šťastnější, když je vyživováno pozorností. Je to dokonce přikázání. Každý manžel a manželka mají zodpovědnost se starat jeden o druhého. Manželství zahrnuje také spoluúčast s Bohem. "Muž bez ženy, ani žena bez muže nejsou v Pánu." -1.Korintským 11:11

Prorok Russel M. Nelson jednou řekl: "Když se setkávám s kněžími, často se jich ptám na priority a zodpovědnosti. Většinou zmíní svá církevní povolání, ale jen málo z nich si vzpomene na své zodpovědnosti doma. Přitom jsou klíče kněžství určeny k tomu, aby pozvedaly rodiny. Kněžství bylo znovuzřízeno, aby rodiny mohly být zpečetěny navěky. Bratři, vaše první kněžská zodpovědnost je péče o rodinu; Starat se, respektovat a ctít vaši manželku. Buďte požehnáním pro ni i pro vaše děti. ... Oceňujte se, komunikujte spolu a duchovně se pozvedejte. Oslavujte a važte si každého společného dne jako poklad, jako dar."

Co pro vás znamená vaše rodina a kdy jste jim to naposledy řekli?

Pin It on Pinterest