Znovuzřízené evangelium

Ježíš Kristus učí zástup

Když nastaly ty správné podmínky, Nebeský Otec opět svým dětem projevil svou lásku. Povolal za proroka mladého muže, který se jmenoval Joseph Smith. Skrze něj znovuzřídil na zemi plnost evangelia Ježíše Krista.

Odpadlictví od pravdy

Když byl Ježíš Kristus na zemi, založil mezi svými následovníky svou Církev. Po Jeho ukřižování a po smrti Jeho apoštolů byla kvůli obecně rozšířenému odpadlictví plnost evangelia ze země odňata. Toto odpadlictví nakonec vedlo ke vzniku mnoha církví.
Po staletích duchovní temnoty se pravdu hledající muži a ženy začali vzpírat stávajícím náboženským zvyklostem. Uvědomovali si, že mnohé nauky a obřady evangelia byly buď pozměněny, nebo ztraceny. Hledali větší duchovní světlo a mnozí z nich hovořili o potřebě znovuzřízení pravdy. Neprohlašovali však, že jsou Bohem povoláni za proroka. Místo toho se snažili reformovat ty nauky a zvyklosti, které, jak věřili, byly pozměněny nebo překrouceny. Jejich úsilí vedlo ke vzniku mnoha protestantských církví. Tato reformace vedla k většímu důrazu na náboženskou svobodu, jež připravila půdu pro konečné znovuzřízení.
Spasitelovi apoštolové předpověděli toto všeobecné odpadlictví. Předpověděli také, že k znovuzřízení evangelia Ježíše Krista i Jeho Církve na této zemi dojde ještě jednou.

První vidění Josepha Smitha

Když nastaly ty správné podmínky, Nebeský Otec povolal mladého muže Josepha Smitha, aby opět znovuzřídil Církev Ježíše Krista zde na zemi. Joseph Smith žil ve Spojených státech, což v té době byla snad jediná země, ve které se lidé těšili svobodě náboženství. Josephova rodina byla hluboce nábožensky založena a stále usilovala o poznání pravdy. Joseph si přál „dozvěděti se, která ze všech sekt je správná“. Joseph navštěvoval shromáždění různých církví, stále však byl zmaten a nevěděl, ke které církvi se má přidat.

Když Joseph hledal pravdu mezi učením různých církví, obrátil se na Bibli, aby mu pomohla. Dočetl se v ní: „Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá, i budeť dána jemu.“ (Jakub 1:5.) Díky této pasáži se Joseph rozhodl, že se zeptá Boha, co má dělat. Na jaře roku 1820 odešel do nedalekého háje a poklekl v modlitbě.

Když se modlil, měl vidění. V tomto vidění se Josephu Smithovi zjevili Bůh Otec a Jeho Syn, Ježíš Kristus. Spasitel řekl Josephovi, že se nesmí připojit k žádné z církví, neboť všechny „jsou na omylu“. Dále mu řekli, že až nastane správný čas, tak na zemi znovuzřídí svou Církev.

Když Joseph Smith lidem vyprávěl o svém zážitku, nikdo mu nevěřil. Všichni mu říkali, že nic takového jako zjevení neexistuje, že to bylo od ďábla. A co ho překvapilo, bylo to, že byli naštvaní a přesvědčovali ho, aby to nikomu neříkal.

Povolání Josepha Smitha

O několik let později se Joseph opět modlil k Bohu, aby se dozvěděl, jak si před ním stojí. V odpověď na modlitbu se mu zjevil prorok Moroni, který mu řekl o záznamu, ukrytém v pahorku Kumorah, který obsahoval záznam jednání Boha s dávnými obyvateli Amerik. Tento záznam později obdržel a přeložil. Dnes ho známe pod názvem Kniha Mormonova.

Anděl Moroni mu také řekl, že ho Bůh vyvolil, aby opět na zemi znovuzřídil plnost evangelia. Skrze mnohá zjevení ho Bůh vedl, aby věděl, jak má Církev Ježíše Krista znovuzřídit, jak má Církev fungovat, být zorganizována a obdržel pro nás další přikázání.

Od Jana Křtitele a Petra, Jakuba a Jana obdržel kněžskou pravomoc, aby opět mohli být vykonávány kněžské obřady pravomocí od Boha a správným způsobem.

Kniha Mormonova – Další svědectví o Ježíši Kristu

Náš milující Nebeský Otec věděl, že po staletích temnoty budou převládat pochyby, nedostatek víry a nesprávné informace, a proto vynesl na světlo dávné svaté písmo, srovnatelné s Biblí, jež obsahuje plnost věčného evangelia Ježíše Krista. Toto svaté písmo poskytuje přesvědčující důkaz o tom, že Joseph Smith je pravý prorok Boží. Tímto záznamem je Kniha Mormonova – Další svědectví o Ježíši Kristu.

Joseph Smith přeložil obsah těchto desek mocí Boží. Proroci Knihy Mormonovy věděli o poslání Spasitele a učili Jeho evangeliu. Kristus se po svém vzkříšení zjevil tomuto lidu. Učil je svému evangeliu a založil mezi nimi svou Církev. Kniha Mormonova dokazuje, že „Bůh inspiruje lidi a povolává je ke svatému dílu svému v tomto věku a pokolení, tak jako v pokoleních za stara“ (NaS 20:11). Aby člověk mohl zjistit, že Kniha Mormonova je pravdivá, musí ji číst, musí nad ní přemítat a musí se o ní modlit. Ten, kdo poctivě usiluje o poznání pravdy, brzy pocítí, že Kniha Mormonova je slovo Boží.

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
Jaký křest je platný? O čem je podle Svatých Posledních dnů evangelium Ježíše Krista?

V dnešním videu se Anet podělí o 4. a 5. článek víry Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Máte nějaké otázky? Napište nám! http://bit.ly/37EV3q8
__________________________________________________________
Sledujte nás na sociálních sítích:
Youtube: http://bit.ly/3qiueiV
Facebook: http://bit.ly/2MHc2AZ
Instagram: https://bit.ly/3q9sKr8
TikTok: https://bit.ly/2ZS86U0
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Věřím v Krista
„Až pojedeme do Ameriky, pojedu lodí! Do letadla mě nedostaneš.“ řekla jsem svému příteli, nyní manželovi, když mi navrhl, abychom letěli do USA. Ne, nebojím se výšek, nesnáším je! Když stojím na žebříku nebo na provazovém mostě, nohy se mi změní v želé. Létání? V žádném případě!

Přečtete si celý příběh o tom, co Monču naučil strach z létání o víře ve Spasitele zde: https://bit.ly/3vx5rgp
Věřím v Krista
Věřím v Krista
I když je každý chrám jedinečný… má jinou architekturu, jiné ozdobné prvky, jiné materiály, jiný interiér a je jinak starý. Všechny chrámy spojuje několik věcí.

Každý chrám je domem Páně. Je to místo, kde přebývá Bůh a členové církve chrám navštěvují proto, aby byli Bohu blíže.
Chrámy jsou posvátná místa, a proto do chrámu nemůže jít jen tak někdo. I členové potřebují povolení od církevního vedoucího, předtím, než do chrámu vstoupí. Návštěvníci jsou vítáni a mohou navštívit okolí chrámu, čekárnu a nebo se i podívat do prostor chrámu předtím než je otevřen a zasvěcen.

Čistota a krása je všudypřítomným prvkem v každém chrámu. Těžko byste v chrámu našli hluk, nepořádek či dokonce smítko prachu. Chrámy jsou tak krásné a klidné, až má člověk pocit, že je to vlastně kousek nebe na zemi.

Poslední věc, která je pro chrámy typická a podle které každý pozná, že se jedna o chrám. Každý chrám má svoji zlatou sochu anděla Moroniho, která hrdě stojí na špičce chrámu a reprezentuje znovuzřízení evangelia a jeho hlásání do všech končin světa.
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Dneska to nebude dlouhé, jen se chci podělit o něco, co mi v této zvláštní a strašidelné době dodalo pocit klidu a pokoje. Přiznám se, že celé dva roky Covidu mě nijak moc nevystrašily. Události minulého týdne, nejen válka, ale i požár domu v naší ulici, mě ale trochu znervóznily. Začala jsem přemýšlet nad tím, jestli jsme jako rodina připravení na krizové situace. Vím že máme zásoby jídla a i nějakého pití (hlavně mošt) a s pečlivostí bychom s tím vydrželi ty 3 měsíce. Také vím, že potřebujeme připravit evakuační zavazadla a že by bylo dobré se naučit pořádně alespoň základní první pomoc a pořídit hasící přístroj 🔥. Tak nějak vím, že materiálně jsme v pohodě. Nad čím ale přemýšlím už několik dní je moje duchovní připravenost.
Jsem duchovně silná? Mohu být pro svou rodinu oporou? Jsem připravená na možné setkání s Bohem?
Všechny tyhle myšlenky se mi honily hlavou i v neděli během bohoslužby. Začínala jsem až panikařit, když se ze sálu ozvala písnička „Zdali modlil ses?“

Když jsi časně zrána vstával,
zdali modlil ses?
Pána jsi o lásku žádal?
By ti přízeň zachovával?
Byl s tebou i dnes?

Mír a klid modlitba dává,
v krásný den noc promění.
Žádej vždy o pomoc Pána,
mášli trápení.

Když tvé srdce hněvem plálo,
zdali modlil ses?
Odpustil ti Bůh snad málo?
Nedbej, co by tě to stálo,
odpusť ještě dnes

Mír a klid modlitba dává,
v krásný den noc promění.
Žádej vždy o pomoc Pána,
mášli trápení.

V době zkoušek plných žalu,
zdali modlil ses?
V písmech nacházíme radu:
Vtírej balzám z Gileádu,
začni ještě dnes.


Pocítila jsem klid. Slova „Žádej vždy o pomoc Pána, máš li trápení“ se dotkla mého srdce a já jsem si uvědomila, že s modlitbou jsem připravená.

Nevím co a jak bude, ale vím, že Nebeský otec má všechno pod kontrolou a že ať už se stane cokoliv, moje rodina bude v pořádku.
Doufám, že v této době moje myšlenky alespoň někomu pomohou.

- Zuzka

Pin It on Pinterest