Chrámy

Rodina sedící před chrámem

Chrámy jsou doslovně domy Páně. Jsou svatými místy uctívání, kam může přicházet Pán. Pán vždy přikazoval svým lidem, aby budovali chrámy. Základním účelem chrámů je zajistit obřady, které jsou nezbytné pro naše oslavení v celestiálním království. Církev v dnešní době dbá na Pánovu výzvu budovat chrámy po celém světě.

Obřady pro žijící

Jedním obřadem, který přijímáme v chrámu, je obdarování. Slovo obdarování znamená „dar“ a chrámové obdarování je skutečně dar od Boha. Tento obřad tvoří řada pokynů a zahrnuje smlouvy, v nichž slibujeme, že budeme žít spravedlivě a v souladu s požadavky evangelia. Obdarování nám pomáhá zaměřit se na Spasitele, na Jeho roli v plánu našeho Nebeského Otce a na náš závazek Ho následovat.

Dalším chrámovým obřadem je celestiální sňatek, při němž jsou manžel a manželka navzájem zpečetěni na věčnost.

Obřady za mrtvé

Lidé, kteří zemřeli bez nezbytných obřadů evangelia, mohou tyto obřady obdržet skrze práci prováděnou v chrámech. V jejich zastoupení můžou věrní členové být pokřtěni a konfirmováni, přijmout obdarování a podílet se na pečetění manžela a manželky a dětí k rodičům.

Požehnání z návštěv chrámu

Chrám není jenom místem, kde se vykonávají posvátné kněžské obřady, ale také místem pokoje a zjevení. Když nás něco trápí nebo když naši mysl tíží těžká rozhodnutí, své starosti můžeme vzít do chrámu. Můžeme tam obdržet duchovní vedení.

Když vykonáváme posvátné obřady v chrámu, Pán nám bude žehnat. A požehnání, jež nám dá, nebudou omezena jen na chvíle strávené v chrámu. Bude nám žehnat ve všech směrech našeho života. Práce v chrámu nás bude posilovat a bude nás duchovně tříbit.

Mé vlastní obdarování

Získání vlastního obdarování je pro každého velmi osobní záležitost. Naše redaktorka Bára popisuje okolnosti, které provázely její první cestu do chrámu.

Jak se připravit na vstup do chrámu

Chrám je posvátným místem, kde uzavíráme smlouvy s Bohem, a na vstup do něj je potřeba řádná příprava. V článku si můžete přečíst pár typů, jak na to.

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
,,Slyšeli jste někdy o půstu? A nemyslím tím tzv. intermittent fasting (přerušovaný půst), kterého je v posledních pár letech plný internet. Nebojte, nikdo se nesnaží zpochybnit benefity, které zastánci této praktiky uvádí a pociťují. Ale přemýšleli jste někdy nad tím, kde se půst jako takový vlastně vzal? A že vám možná může přinést něco víc, než vysněnou postavu a zdravější tělo?’’🧐

Víc se dočtete zde➡️… https://bit.ly/clanek-o-pustu
Máte nějaké otázky? Napište nám! http://bit.ly/37EV3q8
__________________________________________________________
Sledujte nás na sociálních sítích:
Youtube: http://bit.ly/3qiueiV
Facebook: http://bit.ly/2MHc2AZ
Instagram: https://bit.ly/3q9sKr8
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Věřím v Krista
,,Slyšeli jste někdy o půstu? A nemyslím tím tzv. intermittent fasting (přerušovaný půst), kterého je v posledních pár letech plný internet. Nebojte, nikdo se nesnaží zpochybnit benefity, které zastánci této praktiky uvádí a pociťují. Ale přemýšleli jste někdy nad tím, kde se půst jako takový vlastně vzal? A že vám možná může přinést něco víc, než vysněnou postavu a zdravější tělo?’’🧐

Víc se dočtete zde➡️… https://bit.ly/clanek-o-pustu
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Zapeklitá věta: ,,to bude dobrý, neboj".

Když se s někým podělím o svoje starosti, dost často se stává, že neví co říct (upřímně, když se role vymění a já zase mám naslouchat jim, taky ne vždycky vím, jak reagovat). A tak nějak se vždycky dojde k odpovědi ,,to bude dobrý, neboj".

A v tu chvíli, když vás něco trápí, když nevíte kudy kam, je ta věta jako píchnutí do vosího hnízda. Nebo alespoň ve mně evokuje pocit lítosti, že ten druhý to vlastně vůbec nechápe. Mám pocit, jako kdyby zlehčoval moje problémy a pocity.

Možná vás podobné pocity přepadnout, když v Církvi od řečníků, členů, apoštolů neustále slyšíme, že když máme víru v Ježíše Krista, všechno bude v pořádku. I když je toto prohlášení pravdivé, je dobré si pamatovat, že to neznamená, že naše problémy nejsou skutečné, že nebolí.
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Na který z okamžiků ve vašem životě vzpomínáte s úsměvem na tváři?

Pro většinu členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je křest jedním z takových dnů.

4 věci, které jste možná nevěděli o křtu:

-Křtem rozumíme smlouvu mezi námi a Bohem, kdy slibujeme, že Mu budeme sloužit a dodržovat Jeho přikázání.

-Nekřtí se malé děti. Věříme totiž, že malé děti se rodí čisté a bez hříchu, nepotřebují tudíž křest na očištění hříchu.

-Během křtu dojde k úplnému ponoření do vody. Věříme, že byl takto pokřtěn i Ježíš Kristus. (Matouš 3:16). Navíc to má symboliku znovuzrození.

-Křest je nezbytný pro vstup do ,,nebe“ (Jan 3:5)

Pin It on Pinterest