V Bibli se nachází zmínka o aromatické látce, která ve starodávných časech pocházela z Gileádu, až za Jordánem. Esence, která se používala k léčení a ke zklidnění. Nejspíš se získávala z keře či stromu a byla známa pod jménem Balzám z Gileádu. V dnešní době se stala symbolem uzdravení. 

V Jeremiáši, kapitole 8 mě zaujal předposlední verš 22: Což není balzám v Gileádu, cožpak tam není lékař?“

Pro mě tenhle verš představuje zoufalou touhu po klidu, po uzdravení. A asi každý z nás se někdy ocitl s podobnými pocity uvnitř naší hrudi. Když jsme se snažili najít rozřešení a dosáhnout klidu a rovnováhy v nás samotných. 

smutná žena na posteli„Což není balzám v Gileádu, cožpak tam není lékař?‘‘

Odpověď na otázku z Jeremiáše (a na tu naší) je prostá – ano, je. Ať už naše rány a šrámy vznikly jakkoliv, je tu lékař, který nám dokáže pomoct – Ježíš Kristus. 

„Ježíš Kristus nabízí své uzdravující ruce všem těm, kteří Ho hledají. Když věříme v Boha, milujeme Ho a snažíme se Krista následovat, může nám to změnit srdce, ztišit bolest a naplnit duši ‚nesmírně velikou radostí.‘“ – Dieter F. Uchtdorf

Ačkoli Ježíš Kristus nabízí moc vedoucí k uzdravení a posilnění každému z nás, mnohdy nedokážeme uplatňovat Jeho usmíření v našem životě tak, aby pro nás byla oním balzámem z Gileádu. 

Jak tedy můžeme tedy využít balzám z Gileádu v našem osobním životě? Jak můžeme uplatňovat usmíření Ježíše Krista? 

Věřit

„Přibližte se Bohu a On se přiblíží Vám.“ (Jakub 4:7)

Když uděláme ten první krok, překonáme naši pýchu a rozhodneme se vytvořit v našem životě místo pro Boha, On si udělá čas na nás, na naše upřímné modlitby a prosby. Bude tam pro nás s dokonalým porozuměním naší bolesti. 

Milovat

Láska je mocným léčitelem. Láska k druhým, láska k nám samotným. Satanova strategie je přesvědčit nás, že nejsme doceňovaní, milovaní či chtění, takže náš zármutek se přemění ve vlnu sebekritičnosti a někdy až k tomu, že s sebou samými začneme opovrhovat. 

„Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“ (Jan 15:9)

Zůstávat v Jeho lásce pro mě mimo jiné znamená být trpělivá sama se sebou. Být k sobě laskavá. Mít se ráda a vyhnat z hlavy všechny myšlenky, které se mě snaží přesvědčit o opaku. 

pravá láska holka pomaha klukovi vstat

Sloužit

I když to možná ve chvíli, kdy tak moc toužíte po úlevě a po tom, aby někdo pomohl vám, může znít tvrdě, tou nejlepší radou je, podat pomocnou ruku a projevit soucit s někým druhým. 

Pavel učil: „Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“ (Galatským 6:2)

Konečné uzdravení 

Možná nikdy nedosáhneme konečného uzdravení či naše břemena a zkoušky od nás nebudou odejmuty bez ohledu na naše touhy a skutky, ale Pán slibuje, že nám dá sílu je zvládnout. 

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí.“ (Matouš 11:28-29)

 

Tento článek napsala Aneta Bočková.