Evangelium Ježíše Krista, 4. část: Dar Ducha Svatého

V Novém zákoně je ovoce Ducha Pavlem popisováno jako „láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost”

Přečtěte si více