Představte si, že jste se právě vydali na tůru, kterou jste nikdy předtím nešli. Slyšeli jste, že na vrcholu je ten nejúžasnější výhled jaký jste kdy viděli a chcete se tam dostat více než cokoli jiného. Už jste udělali první krok a dostali se k hoře a našli nástup na túru, ale nejste si jisti cestou. Víte, že na cestě k vrcholu budou náročné úseky, a že nebudete vědět, jak se zorientovat a bez pomoci by jste mohli přijít k úrazu nebo sejít z cesty.

Žena s rukama zdvyženýma k nebi

Nicméně vás na nástupu na túru přijde pozdravit průvodce. V minulosti jste s ním příležitostně mluvili – ve skutečnosti to byl on, kdo vám pomohl se rozhodnout a vydat se na tuto stezku. Teď tu bude s vámi na každém kroku a bezpečně vás navede až na vrchol hory.

Takže co to má co dočinění s Duchem Svatým?

Poté, co jsme uplatnili naši víru v Ježíše Krista, činili pokání ze svých hříchů a byli pokřtěni, jsme v podstatě našli „horu” a vydali se na cestu zpět k Bohu. Duch Svatý, jehož vliv pomáhá dostat nás na „nástup na túru” křtu svědčením o Ježíši Kristu jako o Synu Božím a o pravdivosti jeho Církve, se po uzavření smlouvy křtu stane naším stálým společníkem, který nás vedle po cestě skrze časy dobré i zlé.

Kdo je Duch Svatý?

Duch Svatý je třetí člen Božství a je zosobněním ducha bez těla z masa a kostí. I když všichni tři členové Božství jsou samostatné osobnosti, jsou sjednoceni ve svém záměru „přinést nesmrtelnost a věčný život člověku”.

Úlohy Ducha Svatého

Duch svatý plní mnoho rolí s účelem pomáhat nám vrátit se k Bohu. Těmi je, že:

  • Svědčí – Jednou z hlavních rolí Ducha Svatého je svědčit o Nebeském Otci a Ježíši Kristu – že jsou skuteční, a že nás milují. Pomáhá nám poznat duchovní pravdy tak mocně, že svědectví od Ducha Svatého je přesvědčivější než jakýkoli jiný proces získávání poznatků.
  • Učí—Jákob 4:13 v Knize Mormonově říká: „Duch praví pravdu a nelže. Pročež, promlouvá o věcech tak, jak skutečně jsou, a tak, jak skutečně budou”. Duch svatý osvěcuje naši mysl a otevírá naše chápání duchovních pravd, což nám pomáhá vidět věci „tak, jak skutečně jsou”. Duch Svatý nás bude učit jen to, co je pravda.
  • Varuje – Někdy Duch svatý přichází jako varovný hlas, aby nás dostal z určité situace nebo nám dal vědět, že duchovně „scházíme z cesty”. Když se dostaneme mimo trať, může nám pomoci poznat, co musíme změnit v našem životě, abychom činili pokání a pokračovali v našem postupu zpět k Bohu.
  • Usměrňuje – Měli jste někdy před sebou velké rozhodnutí a nebyli si jistí, co máte dělat? Hledání vedení Ducha Svatého nám může pomoci mít klid, že rozhodnutí, které jsme učinili je správné. Duch svatý nikdy k ničemu nenutí, ale zve a vede nás k dělání dobra, lásce, službě, odpuštění a vzájemné pomoci.
  • Utišuje – V dobách zkoušek a smutku, zde Duch Svatý může být, aby nás utěšil a ujistil, že díky usmíření Ježíše Krista vše, co je v životě nespravedlivé bude napraveno. On je prostředek, jímž nás Nebeský Otec obklopuje v náručí Své lásky.

Jak můžeme pociťovat Ducha Svatého?

Duch Svatý promlouvá k naší mysli a našemu srdci a lidé cítí Ducha Svatého různými způsoby. Naučit se rozpoznat Ducha Svatého je celoživotní proces, ale zveme Ducha ke svému vedení tím, že žijeme podle Božích přikázání. V Novém zákoně je ovoce Ducha Pavlem popisováno jako „láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost” (Galatským 5:22–23).

Čení písem

 

Podobně Gordon B. Hinckley, novodobý prorok, řekl: „Toto je koneckonců zkouška. Přesvědčuje to člověka, aby činil dobro, aby se pozvedl, aby stál s hlavou vztyčenou, aby dělal správné věci, aby byl laskavý, aby byl štědrý? Potom je to od Ducha Božího.” Můžeme si být jisti tím, že následování Ducha Svatého bude vždy přinášet dobré věci, a že Duch Svatý nás vždy bude vyzývat ke konání dobra.

Dar Ducha Svatého je nástroj, který nám pomáhá zůstat na cestě zpět k Bohu. Vytrvání do konce budou rozebráno v závěrečné části této série.

 

Článek byl zkopírován z mormon.org

Předchozí série o evangeliu Ježíše Krista – Křest