Evangelium Ježíše Krista, 1. část: Víra

Víra v Ježíše Krista je víra v to, že je náš Spasitel.Víra v Ježíše Krista nám pomáhá překonat naše každodenní starosti a výzvy.

Přečtěte si více