Často děláme rozhodnutí na základě předpokládaného výsledku. „Když udělám to a ono, stane se tohle“. Tato motivační síla, která nás tlačí a inspiruje k jednání, se nazývá víra. Když se ráno probudíme, očekáváme, že vyjde slunce. Když zasadíme semínko, očekáváme, že vyroste. Tato očekávání máme, protože věříme, že výsledek opravdu přijde. Víra je také klíčem k následování Ježíše Krista.

O víře se můžeme učit z Písem. Prorok jménem Alma v Knize Mormonově učil: „A nyní, jak jsem pravil o víře – víra neznamená míti dokonalou znalost věcí; tudíž máte-li víru, doufáte ve věci, které nejsou viděti, které jsou však pravdivé“ ( Alma 32:21 ).

Víra v Ježíše Krista je víra v to, že je náš Spasitel.

Víra v Ježíše Krista nám pomáhá překonat naše každodenní starosti a výzvy.

Víra v Ježíše Krista je nezbytná k životu podle evangelia Ježíše Krista.

Víra v Ježíše Krista znamená mít pevnou víru, že on je Syn Boží. Že je Vykupitel světa. Překonal nás všechny. Návrat do přítomnosti našeho Nebeského Otce závisí na jeho soucitu a milosrdenství.

Ježíš zázračně uzdravuje slepého muže

Ježíš zázračně uzdravuje slepého muže

 

Vývoj v životě vyžaduje jednání, a jednání v životě vyžaduje skutky víry. Děláme věci a konkrétní rozhodnutí, protože věříme, že dosáhneme dobrého výsledku. Zatím, co jsme na zemi, nebudeme moci dosáhnout dokonalého poznání všeho, takže bychom neměli čekat, až budeme mít dokonalou znalost předtím, než si dovolíme dělat rozhodnutí. Musíme dělat rozhodnutí na základě víry a s tím naše znalosti porostou, a také tak můžeme zvyšovat své sebevědomí.

I když jsme neviděli Krista, můžeme postavit víru v něj na četbě o jeho životě v písmech. Když uplatňujeme víru tím, že se rozhodneme následovat Ježíše Krista, začínáme s ním budovat vztah. Uplatňování víry v Krista nám pomáhá pochopit jeho roli v našem životě a připravuje nás k jeho následování i jinými způsoby.

Když uplatňujeme víru, můžeme být svědky zázraků. Abyste se naučili více o víře, přijďte a uctívejte Boha s námi.

 

Článek byl zkopírován z mormon.org.

 

Pokračování série o evangeliu Ježíše Krista – Pokání