Bůh Otec

Rodina sedící před chrámem
Jaká je podstata Boha?

Jaká je podstata Boha?

Kdo je Bůh, jaké jsou jeho vlastnosti, co se o něm můžeme dozvědět z písem, jaká je podstata Boha? Odpovědi na tyto otázky jsou neocenitelný poznatek.