Náš duchovní Otec

Vědět jaký Bůh je, je neocenitelný poznatek. Proč? Protože když se učíme o Něm, nevyhnutelně se dozvíme něco i o sobě. Je Otcem našeho ducha a chce, abychom Ho hledali, poznávali a milovali. Jsme Jeho doslovné duchovní potomstvo – Jeho milované děti.

Pozemský Otec, Nebeský Otec

Otcovské postavy v našem životě mohou někdy ovlivnit způsob, jakým vnímáme našeho Nebeského Otce. Je snadné si naše smrtelné zkušenosti promítnout do našeho vnímání Boha. Někteří z nás jsou obdařeni milujícími, pozornými otci a jiní skončí se zkresleným vnímáním pravé podstaty Boha, protože jejich zkušenost s jejich pozemským otcem měla daleko k dokonalosti. Můžeme mít problém uvěřit, že nás Bůh dokonale miluje a zcela přijímá, protože to nemusí odpovídat zkušenosti, kterou jsme měli s naším pozemským otcem. Nebo náš pozemský otec třeba nikdy nebyl součástí našeho života, takže máme potíže uvěřit v existenci Boha – nebo že Boha dokonce potřebujeme. Ale nehledě na to, čemu v současné době věříme, když uvažuje o tom, jaký je náš Nebeský Otec, musíme si uvědomit, že On je – na rozdíl od našeho pozemského otce dokonalý, což všechno mění.

Existuje mnoho věcí týkajících se našeho Nebeského Otce, které nejsme v tomto životě schopni pochopit. Izaiáš, mluvíce za Pána, řekl: „Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami“. Dále vysvětlil: „Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením“ (Izajáš 55:8–9). Tento verš nemá za cíl, abychom se cítili méněcenně. Jedná se o jednoduchý fakt, že jako náš Nebeský Rodič, Bůh ví víc než my. Kdo jiný by nás měl vést a navigovat touto náročnou životní zkušeností?! Tyto verše mohou být sladkou připomínkou toho, že Nebeský Otec je schopný lásky, která je čistší a neuvěřitelnější, než cokoliv, co jsme v našich životech zažili, a krásnou pravdou je, že my jsme objekty této nezměrné lásky.

Dokonalý Rodič

Nejlepší popis našeho Nebeského Otec je dokonalý rodič. Dokonalý rodič hluboce miluje a ukazuje nezištnou ochotu činit oběti pro blaho svého dítěte, což náš Otec udělal tím, že nám dal dar Svého milovaného Syna, Ježíše Krista. Dokonalý rodič poskytuje pro růst dítěte tolik příležitostí, kolik jen jde – zatímco poskytuje rady a prostor pro vlastní zkušenosti, což jim pomáhá získat důvěru ve vlastní schopnosti. Dokonalý rodič zároveň poskytuje odpovídající hranice pro každou fázi rozvoje, aby nedošlo ke zranění dítěte. Náš Otec učinil a nadále pro nás dělá všechny tyto věci.

Pro našeho Nebeského Otce jsme opravdu Jeho děti. Naše zkušenosti s našimi vlastními dětmi jsou obdobou toho, co náš Nebeský Otec zažívá, když sleduje, jak rosteme a učíme se během našich smrtelných životů. Skutečná podstata Boha je v milujícím, oddaném otci

 

Otec s dítětem za krkem

 

Nebeský Otec může být popsán každým dobrým slovem známým člověku: milující, laskavý, starostlivý, soucitný, mající pochopení, velkorysý – a to je jen začátek. Náš Otec je dobrý, milující a neměnný – fakt, ve kterém můžeme najít velkou útěchu. V tomto světě neustálých změn je požehnání mít Nebeského Otce, který je „tentýž včera, dnes a na věky“ (Mormon 9:9), který může a vždy bude sloužit jako naše duchovní Polárka.

 

Tento článek byl původně publikován na mormon.org. Tento článek byl přeložen Alžbětou Vargovou.