Svatební fotografie našich apoštolů

Svatební den patří k jedněm z nejšťastnějších v našem životě. Podívejte se, jak v den své svatby vypadali někteří naši proroci a apoštolové. Poznali byste je? President Russell M. Nelson  Oženil se s Dantzel White v srpnu 1945 v chrámu v Salt Lake. President Henry B....

3 věci, které pro nás Duch Svatý dělá a o kterých možná ani nevíte

Většina lidí vidí Ducha Svatého jen jako utěšitele, rádce a pomocníka v životě. Avšak Ducha Svatý má i dalsí role.

Svoboda z dodržování přikázání

Mysleli jste si, že svoboda jednání a dodržování přikázání nemají nic společného? Ve skutečnosti jsou propojeny více než by si člověk myslel.

Porozumění mé role jakožto ženy v Církvi

Porozumění mé role jakožto ženy v Církvi

Může se zdát, že muži stojí v popředí a středu Církve, a někdy je těžké na první pohled rozpoznat, kde přesně stojí ženy a jak důležité jsou v království Božím.

Rozhodněte se uplatňovat víru

Rozhodněte se uplatňovat víru

Důvěřovat Bohu může být zejména v důležitých životních rozhodnutích obtížné. Co můžeme dělat proto, abychom se nebáli v Něj uplatňovat víru?

Co to znamená být dokonalý?

Co to znamená být dokonalý?

Když Ježíš kázal na hoře, na konci svého kázání vyzval své apoštoly, aby byli dokonalí. K tomu stejnému vyzval i své následovníky v Americe. Co to znamená být dokonalý?

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
Chrámy nejsou tak zvláštním místem kvůli tomu, jak nádherné jsou navenek. Spíše jde o to, co se odehrává v srdci lidí, kteří jsou uvnitř. Protože tam koná Bůh své nejdůležitější dílo. <3

Video vytvořila Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - Česká republika
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Matouš 7:15-16: Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Víte, jak vypadali naši apoštolové ve svatební den? Fotky v novém článku! Kdo se vám líbí nejvíc? 🙂
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Nemusíme být dokonalí - stačí se snažit.
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Krásnou neděli všem! Tento týden jsme studovali Matouše 1 a Lukáše 1. Co vás v lekci na tento týden zaujalo nejvíce? Napište nám do komentářů. ❤️

„Z hlediska smrtelného člověka se jednalo o něco nemožného. Panna nemohla počít. A nemohla počít ani neplodná žena, pro niž byly roky, kdy by mohla mít děti, již dávno minulostí. Avšak Bůh měl v plánu narození svého Syna i Jana Křtitele, a tak se Maria a Alžběta, navzdory vší pravděpodobnosti z hlediska pozemského, staly matkami. Kdykoli se setkáme s něčím, co je zdánlivě nemožné, může být užitečné vzpomenout si na jejich zázračné zážitky. Můžeme překonat své slabosti? Můžeme se dotknout srdce člena rodiny, který nejeví zájem o evangelium? Gabriel mohl stejně tak promlouvat k nám, když Marii připomněl: „Nebude [nic] nemožné u Boha.“ (Lukáš 1:37.) A Mariina odpověď může být i odpovědí naší, když Bůh zjeví svou vůli: „Staniž mi se podlé slova tvého.“ (Lukáš 1:38.)“
- Příručka Pojď, následuj mne - pro jednotlivce a rodiny: Nový zákon 2019
Copyright © 2019 Věřím v Krista.cz. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky nevlastní a ani nijak nespravuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (někdy také nazývaná Mormoni nebo LDS). Názory zde zveřejněné nemusí nutně představovat postoj Církve. Za názory vyjádřené jednotlivými uživateli těchto stránek odpovídají právě tito uživatelé. Oficiální stránky Církve naleznete na LDS.org nebo Mormon.org

Pin It on Pinterest