fragment P1, pochází ze 3. století, jsou na něm úryvky 1. kapitoly Matouše