Mojžíš předává Áronovi kněžství, obraz od Harryho Andersona