Napoleón Bonaparte před Sfingou, obraz od J. L. Géroma z egyptského tažení