Je někdy dobré být smutný? O smutku, který vede ke změně

Cesta životem bude vždycky obtížná. Kráčejme tak, abychom se mohli ohlédnout zpět a být vděční za to, že jsme se nebáli přiznat si chybu a napravit ji.

Read More