President Russel M. Nelson nás varuje, že „bez neustálého vlivu ducha svatého nebude možné duchovně přežít“. Je pro nás tedy nezbytně nutné být neustále v kontaktu s Duchem Svatým a umět okamžitě přijímat nabádání od Nebeského Otce. „Protože jsme neustále obklopeni zlými duchy, musíme každý ustavičně pracovat, abychom získali Ducha svatého,“ varoval již před mnoha lety president Hunter. Každodenní duchovní práce nám ale často připadá rutinní a nudná. Jaká že to je? Odpověď již dávno znáte (v 90 % je to správná odpověď na jakoukoliv otázku položenou na nedělní škole). Tedy studium písem, modlitba, aktivní účast na nedělním shromáždění a další. Tyto body jsou nesmírně důležité a rozhodně nejúčinnější v rozvíjení duchovní vnímavosti.

Jak posílit duchovní vnímavost

Věděli jste ale, že existují i další způsoby rozvoje duchovní vnímavosti? Základní (svatou) trojici to jistě nenahradí, ale může to příjemně oživit vaše každodenní úsilí. Tady jsou moje tipy:

  1. Hledejte ve všem Boží ruku – Přemýšlíte, jak všechno to, co je kolem vás, vzniklo? Fascinují vás malé děti? Stala se vám někdy zdánlivá náhoda, o které víte, že byla něčím řízená? Je toho kolem nás tolik nadpozemského! Kde všude vidíte ruku Boží vy?
  2. Snažte se být Jeho pomocnou rukou – Udělejte vždy o ještě jede krok víc, než je po vás požadováno. Pokud se budete každý den upřímně modlit, abyste mohli být tam, kde vás On potřebuje, uvidíte ve svých životech zázraky. Stanete se navíc pokornější a schopnější přijímat inspiraci.
  3. Konejte dobro za každé situace – Služte kdykoli máte možnost. Buďte čestní, pravdiví a stůjte před Bohem zpříma, i když to někdy vyžaduje oběti. Nejen že to posílí váš vztah s Nebeským Otcem, ale můžete být i dobrým příkladem pro své okolí a dodat jim odvahu udělat to samé.
  4. Naučte se rychle rozlišovat vedení – Jedna sestra misionářka, která kdysi sloužila v Česku, mi vyprávěla, jak se učila lépe vnímat nabádání od Ducha Svatého. Začala tím, že žádala o potvrzení těch nejzákladnějších věcí (jako jestli je správné chodit do školy) a když byla schopná přijímat jasné potvrzení a zjevení ohledně jednoduchých otázek, postoupila ke složitějším věcem. Postupně se tak naučila rozlišovat a okamžitě reagovat na nabádání ducha svatého i ve velkých a důležitých rozhodnutích. Schválně, kdo z vás by si to také přál umět?

Zena stoji a diva se na zapad sluncePřemýšlíte, jak všechno to, co je kolem vás, vzniklo? Snažte se ve všem vidět ruku Boží a vaše citlivost k Duchu Svatému vzroste.

Ducha musíme mít všichni

„Každý muž a žena musí pracovat, aby získal onoho ducha. Vše, co děláme, musí být vedeno duchem svatým,“ nabádá president Hunter a slibuje nám, že pokud se budeme upřímně snažit, tak nás „…Bůh bude vést jako malé děti a my tímto procesem dosáhneme dokonalosti.“

Na závěr mám pro vás malinký úkol ? přečtěte si tyto důležité verše: NaS 11:12-14. Najdete v nich nejen návod, jak poslouchat Ducha Svatého, ale i zaslíbení, co díky tomu získáte.

Máte nějaké vlastní tipy, jak rozvíjíte duchovní vnímavost? Jakých vlastností si všímáte na lidech, o kterých byste řekli, že jsou duchovně vnímaví? Napište prosím do komentářů. Ráda se o tomto tématu naučím i od vás!

 

Tento článek napsala Terka Šindýlková.