President Nelson promluví ke světu o naději a uzdravení prostřednictvím víry

Co by nám řekl v dnešní době prorok Mojžíš? President Nelson promluví ke světu o naději a uzdravení, které přicházejí skrze víru

Neběžte rychleji, než máte sil, aneb jak zvládnout stres a nezbláznit se

Snažíme se zvládnout všechno až najednou zjistíme, že nás přemohl chronický stres a nezvládáme nic. Co teď? Jak zpomalit a omezit stres se dozvíte v článku.

Vtírat balzám z Gileádu

Balzám z Gileádu je esence, která se používala k léčení a ke zklidnění. V dnešní době se stala symbolem uzdravení – Ježíše Krista. Jak nás může uzdravit?

Nejste-li jedno, nejste moji

Nejste-li jedno, nejste moji

Ježíš řekl: Nejste-li jedno, nejste moji. I když jsme jako lidé nedokonalí a máme mezi sebou neshody, měli bychom usilovat o vzájemnou jednotu v Církvi.

Proč jsou svatá písma důležitá?

Proč jsou svatá písma důležitá?

Písma jsou jakékoli záznamy o jednání Boha s Jeho dětmi, tak jak je zaznamenali proroci pod vlivem Ducha Svatého. Proč bychom je měli číst i dnes?

Odpustit, když to bolí

Odpustit, když to bolí

Mnoho lidí si myslí, že čas zahojí všechny rány. Avšak ne vždy tomu tak je. Abychom získali úplné uzdravení, musíme odpustit a zapomenout.

Jak budovat harmonické manželství

Jak budovat harmonické manželství

Před manželstvím mívají nastávající manželé většinou trochu odlišné představy o tom, jaké manželství bude. Jak je sjednotit a budovat harmonický vztah?

Jak vypadají průduchy nebeské

Jak vypadají průduchy nebeské

Ve starém zákoně v Malachiášovi se můžeme dočíst o desátku, který máme přinést Hospodinu, a on nám pak otevře průduchy nebeské a vylije na nás požehnání. Desátek je přikázání o tom, že odevzdáme desetinu svého příjmu zpět Pánu. Život podle tohoto přikázání nás má učit pamatovat na to, že vše, co máme, přichází od Boha.

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
Ať už ve svém životě bojujete s čímkoliv, věřte, že to má cenu! 🙂
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Jak Pán prokazuje milosrdenství Vaší rodině?
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Máte někdo zkušenost, že to opravdu funguje? 🙏
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Strom neztrouchniví přes noc. Rozklad obvykle začíná uvnitř, a to dlouho před tím, než se projeví navenek. Pouhým pohledem oka se zdá dlouho být všechno v pořádku. Ale z plodů se rok co rok vytrácí šťavnatost a sladkost.
Máme se vždy na pozoru? Jsou naše myšlenky i činy vždy v souladu s Bohem?
Tam, kde chybí každodenní úsilí stávat se lepším, stávat se jako Kristus, se pomalu a nenápadně plíží plevel a hořkost. Musíme neustále vyhledávat dobré zdroje, dobrou vláhu, abychom mohli nést i dobré ovoce.

Kam si chodíte pro inspiraci, když pozorujete, že byste mohli nést lepší ovoce než nyní?
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Zpráva od a o Ježíši Kristu je pro lidstvo tak zásadní a tak důležitá, že bylo a je nezbytné, aby tato zpráva byla nesmírně jednoduchá.

Stejně důležité je pro nás všechny, kteří jsme učedníky a následovníky Spasitele, Ježíše Nazaretského, žít tak, aby naše skutky a naše slova svědčili o tom, čemu skutečně věříme.

Kdo je ve vašem okolí příkladem v následování Spasitele?

Pin It on Pinterest