Proč bychom se měli scházet v Církvi?

Proč je důležité abychom se scházeli v Církvi a byli členy Církve a nestačí nám jen pasivně věřít v Boha a uctívat ho po svém doma?

Neběžte rychleji, než máte sil, aneb jak zvládnout stres a nezbláznit se

Snažíme se zvládnout všechno až najednou zjistíme, že nás přemohl chronický stres a nezvládáme nic. Co teď? Jak zpomalit a omezit stres se dozvíte v článku.

Vtírat balzám z Gileádu

Balzám z Gileádu je esence, která se používala k léčení a ke zklidnění. V dnešní době se stala symbolem uzdravení – Ježíše Krista. Jak nás může uzdravit?

Proč jsou svatá písma důležitá?

Proč jsou svatá písma důležitá?

Písma jsou jakékoli záznamy o jednání Boha s Jeho dětmi, tak jak je zaznamenali proroci pod vlivem Ducha Svatého. Proč bychom je měli číst i dnes?

Odpustit, když to bolí

Odpustit, když to bolí

Mnoho lidí si myslí, že čas zahojí všechny rány. Avšak ne vždy tomu tak je. Abychom získali úplné uzdravení, musíme odpustit a zapomenout.

Jak budovat harmonické manželství

Jak budovat harmonické manželství

Před manželstvím mívají nastávající manželé většinou trochu odlišné představy o tom, jaké manželství bude. Jak je sjednotit a budovat harmonický vztah?

Jak vypadají průduchy nebeské

Jak vypadají průduchy nebeské

Ve starém zákoně v Malachiášovi se můžeme dočíst o desátku, který máme přinést Hospodinu, a on nám pak otevře průduchy nebeské a vylije na nás požehnání. Desátek je přikázání o tom, že odevzdáme desetinu svého příjmu zpět Pánu. Život podle tohoto přikázání nás má učit pamatovat na to, že vše, co máme, přichází od Boha.

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista
Písma nás učí, že se máme "modliti vždy" a máme mít modlitbu v srdci. 🙏❤️ To znamená, že se máme modlit každý den, při jakékoliv činnosti a radit se s Pánem. 🤗 Ať už se pomodlíme po probuzení, před jídlem, před spaním, před cestováním, když něco hledáme... On nás posvětí ve všem, co děláme a bude se nám dařit. Budeme lépe rozeznávat nabádání Ducha Svatého od vlastních myšlenek. 😇
A víte, kdy se potřebujeme pomodlit nejvíce? Je to když se nám nedaří! 🤔 To je často Pánův způsob, jak nám říká, že se máme zastavit, zaposlouchat se do hlasu Ducha svatého a zjistit, co nám chce říct. 🤯 Co máme změnit? Bez modlitby na nás Pán může jen velmi těžko vylít svého ducha. 🕊
Každý na této zemi čelí zkouškám. Nejsou pro všechny stejné, ale jsou jisté, že přijdou. 👣 A to máme všichni společné. 🧐 Ezra Taft Benson jednou řekl: "V životě jsem si snad nikdy nevážil žádné jiné rady více, než té, že se mám vždy spoléhat na modlitbu. 🙏... Stala se mou kotvou, stálým zdrojem síly a základem mého poznání Božských věcí."
Díky modlitbě nám Bůh vnese do duše pokoj. 🥰 Ten je v životě tím největším požehnáním. Každý z nám máme k dispozici úžasný zdroj síly, inspirací a útěchy. 🙏 Zdroj, který nás zná nás lépe, než my sami, má širší náhled. 🧐 Je zde pro nás, aby nám pomohl, pokud ho požádáme.

Jaké zkušenosti máte s modlitbou? Pociťujete z ní nějaké požehnání?😇
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Jaký má s námi Bůh plán? Protože On je fér, připravil pro nás všechny spravedlivý koncept, ve kterém si sami můžeme zvolit, jak chceme žít a kam chceme, aby nás to zavedlo.
Lépe vám to ve videu vysvětlí misionáři z celého světa, kteří se naučili česky, aby se tato znalost mohla donést co nejvíce lidem 🙂
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Jaký má s námi Bůh plán? Protože On je fér, připravil pro nás všechny spravedlivý koncept, ve kterém si sami můžeme zvolit, jak chceme žít a kam chceme, aby nás to zavedlo.
Lépe vám to ve videu vysvětlí misionáři z celého světa, kteří se naučili česky, aby se tato znalost mohla donést co nejvíce lidem 🙂
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Doplňte tuto větu:
"Věřím v Ježíše Krista, protože..."
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Manželství, více než kterýkoli jiný lidský vztah, přináší radost a štěstí. I přesto někdy manželé nechají, navzdory svému potenciálu, svou lásku zrezivět. Berou toho druhého za samozřejmost nebo dovolí někomu třetímu narušit jejich vztah.
Ta nejdůležitější práce v našem životě se však odehrává mezi zdmi našeho domova. Každé manželství může být šťastnější, když je vyživováno pozorností. Je to dokonce přikázání. Každý manžel a manželka mají zodpovědnost se starat jeden o druhého. Manželství zahrnuje také spoluúčast s Bohem. "Muž bez ženy, ani žena bez muže nejsou v Pánu." -1.Korintským 11:11

Prorok Russel M. Nelson jednou řekl: "Když se setkávám s kněžími, často se jich ptám na priority a zodpovědnosti. Většinou zmíní svá církevní povolání, ale jen málo z nich si vzpomene na své zodpovědnosti doma. Přitom jsou klíče kněžství určeny k tomu, aby pozvedaly rodiny. Kněžství bylo znovuzřízeno, aby rodiny mohly být zpečetěny navěky. Bratři, vaše první kněžská zodpovědnost je péče o rodinu; Starat se, respektovat a ctít vaši manželku. Buďte požehnáním pro ni i pro vaše děti. ... Oceňujte se, komunikujte spolu a duchovně se pozvedejte. Oslavujte a važte si každého společného dne jako poklad, jako dar."

Co pro vás znamená vaše rodina a kdy jste jim to naposledy řekli?

Pin It on Pinterest