Archiv pro štítek: Sociální sítě

Loading

Facebook

Věřím v Krista
Věřím v Krista: (– cítí se požehnaně)
📣📣📣Ježíš Kristus žije! 📣📣📣 Dnes je Velikonoční neděle - den, kdy se poprvé zjevil vzkříšený Kristus. 🐑 Díky Jeho oběti a tomu, že vstal z mrtvých, víme, že i my budeme vzkříšeni a budeme moc být opět s Bohem. 💚 Kéž můžeme o těchto Velikonocích všichni pocítit vděčnost a Boží lásku. 💚💚💚
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Jaké události předcházeli smrti Ježíše Krista? V dnešním velikonočním speciálu z naší série Pojď, následuj mne projdeme poslední týden v Jeho životě den po dnia přiblížíme i hlavní myšlenku Velikonoc. <3 Krásný velikonoční víkend všem! <3 <3 <3
Věřím v Krista
Věřím v Krista
Věřím v Krista právě slaví Velikonoce.
Dnes je Velký pátek - den, kdy si připomínáme ukřižování Ježíše Krista. ✝️Zemřel, aby vykoupil naše hříchy a umožnil nám vrátit se zpět k Bohu. Bez Jeho nekonečné oběti bychom kvůli své hříšné přirozenosti nemohli pobývat s Bohem. Největším poselstvím Velikonoc ale není to, že Kristus zemřel, ale to, že byl vzkříšen a žije! ❤️🧡💛💚💙💜
Věřím v Krista
Věřím v Krista právě slaví Velikonoce.
Dnes je zelený čtvrtek. 💚 V tento den Ježíš Kristus naposledy před svou smrtí večeřel se svými učedníky a připodobnil své tělo k chlebu a krev k vínu. 🥖🍷 Tyto symboly jsou důležité i v dnešní době, protože si skrze ně každou neděli připomínáme Kristovu smírnou oběť a obnovujeme své smlouvy křtu. 💚
Věřím v Krista
Věřím v Krista
O velikonocích si připomínáme Kristovy rány. Nezapomínejme ale, že díky svým ranám dokáže zahojit ty naše 💜🙏

Pin It on Pinterest