Webové stránky cemuverimormoni.cz jsou sponzorovány neziskovou organizací s názvem More Good Foundation. Pomocí využití dnešního „netu“ poskytujeme nástroje, školení a podporu pro Svaté posledních dnů k tomu, aby šířili to, čemu věří na internetu. Nechceme skrývat svícen pod nádobou a internet je skvělý prostředek k tomu, abychom společně naše svícny pozvedli a poskytli světlo pro všechny.

Co je More Good Foundation

More Good Foundation je soukromě sponzorovaná 501(c)(3) nezisková organizace, která podporuje členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (často nazývané mormoni), a pomáhá jim sdílet jejich víru online. Nadace byla založena v roce 2005 jakožto řešení narůstající potřeby pro přesné informace ohledně víry Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na internetu. Její ústředí se nachází ve Spojených státech, nicméně menší dynamické týmy pracují v různých částech světa.

Jak More Good Foundation funguje

More Good Foundation je sponzorovaná štědrými příspěvky jednotlivých členů Církve. Mohou však rovněž pocházet z fondů, společností a nadací, včetně nadace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, což je nadace sponzorovaná výnosy stoprocentně vlastněných ziskových společností. More Good Foundation ve všech směrech podporuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, ale není Církví řízena, ani pod ni nespadá.

Na čem More Good Foundation pracuje

Naším cílem je:

  • Usnadnit osobní vyjádření víry
  • Oslovit ty, kteří hledají pravdu ve vlastním jazyce
  • Zveřejňovat a podporovat vysoce kvalitní články
  • Poskytnout neautoritativní přístup
  • Nasměrovat ty, kteří chtějí vědět více k Církvi
  • Vrhnout světlo na pozitivní vliv členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Připojujeme se k nabádání Staršího Davida A. Bednara z Kvora Dvanácti apoštolů: „Nabádám vás, abyste zaplavili svět poselstvími spravedlivosti a pravdy – poselstvími, jež jsou autentická, poučná a chvályhodná – a doslova zaplavili svět jako povodeň.“ Níže je zmíněných několik způsobů, pomocí nichž se to snažíme uskutečnit:

Školíme členy Církve po celém světě ohledně efektivního využití online digitálních médií za účelem šíření evangelia Ježíše Krista, rovněž jako jejich víry a svědectví. Navštivte webovou stránku LDS Share Expo pro online zdroje zdarma (tyto zdroje jsou v angličtině, ale můžete je přeložit do svého vlastního jazyka. Kontaktujte nás, pokud máte nějaké otázky.)

Také produkujeme různá videa, články a grafiku, což poskytuje přesné a pozdvihující informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů jak pro členy Církve, tak pro lidi, kteří nejsou naší víry. Zde je jedno z videí, které jsme zveřejnili:

 

Pracujeme s více než 400 webovými stránkami, které cíl nadace podporují a které poskytují podporu přibližně 100 dalším stránkám. Podívejte se na nabídku našich webových stránek.

Kristus svolává rybáře

Kristus povolává rybáře jako své učedníky. Pomocí využití dnešního „netu“ pomáhá More Good Foundation mormonům sdílet svá přesvědčení na internetu.

 

Jak More Good Foundation dostala své jméno

Jméno More Good Foundation má své kořeny v citátu od Josepha Smitha uvedeném v dopise redaktorovi novin Times a Seasons, ve kterém napsal, že doslovný překlad slova mormon znamená „více dobra“ (viz Učení presidentů Církve Joseph Smith str. 299–300.) Tento koncept dále rozpracoval Gordon B. Hinckley v proslovu z října 1990 s názvem Mormon Should Mean More Good.

Co můžete dělat vy

Pokud byste chtěli s námi spojit síly, velmi rádi vždy přivítáme pomoc s překlady, tvorbou obsahu stránek nebo s podporou tvorby pozdvihujícího LDS obsahu na vašich vlastních webových stránkách či blogu. Předchozí zkušenosti s tvorbou webových stránek nejsou zapotřebí – poskytujeme školení, které vám pomůže začít a rozběhnout se. Pokud máte jakékoli dotazy nebo nápady, o které byste se chtěli podělit, neváhejte a kontaktujte nás. Všechny naše webové stránky jsou neziskové, proto tedy na nich neumožňujeme reklamy či jiné komerční využití.