V církvi Svatých posledních dnů (Mormonů) se o nás šíří spousta mýtů a nesprávných představ. Od absurdních až po běžné, tady jsou tři největší omyly, které bych rád vyvrátil.

1. “Nemůžeme pít sodovku s kofeinem”

To je velký omyl! Podle slova moudrosti nejsou “silné nápoje” a “horké nápoje” vhodné pro na pro naše tělo. Ale to neznamená, že nemůžeme pít sodu s kofeinem. Jako důkaz tomu je BYU univerzita, která je vlastněná církví, tak i BYU prodává kofeinové nápoje na kampusu. I starší Dieter F. Uchtdorf přiznal, že při učení nových dovedností vypil hodně dietní sodovky.

Slovo moudrosti, které je součástí našeho učení, je často nesprávně interpretováno. Hlavním cílem tohoto učení je vést nás k tomu, abychom se vyhýbali návykovým a škodlivým látkám. Přestože některé nápoje, jako je káva a čaj, jsou zakázány kvůli obsahu kofeinu a jejich potenciálnímu negativnímu vlivu na zdraví, neznamená to, že všechny nápoje s kofeinem jsou zakázány. Církev nepodporuje žádný zákaz konzumace kofeinových nápojů.

2. “Páry nesmí používat antikoncepci”

Mnoho lidí si myslí, že máme hodně dětí kvůli zákazu antikoncepce. Pravdou je, že členové církve mají statisticky více dětí než průměrná americká rodina, ale zákaz antikoncepce není důvodem. Naše církevní pravidla říkají, že rozhodnutí o antikoncepci je velmi intimní a mělo by být ponecháno mezi párem a Pánem.

Toto rozhodnutí je hluboce osobní a má být založeno na modlitbě a osobním přesvědčení každého páru. Církev učí, že děti jsou darem od Boha a že manželské páry by měly být otevřené k přijímání dětí, ale zároveň uznává, že použití antikoncepce je legitimním rozhodnutím, které by mělo být učiněno s ohledem na individuální okolnosti a Boží vedení.

3. “Nemůžeme být dárci orgánů”

Spousta lidí si myslí, že darování orgánů brání vzkříšení. Ve skutečnosti je to osobní rozhodnutí a církevní manuál uvádí, že „darování orgánů a tkání je nesobecký čin, který často přináší velký prospěch jednotlivcům s lékařskými problémy“. Takže není třeba se obávat, že byste šli proti církvi, když jste dárci orgánů.

Tato mylná představa možná vznikla z nedorozumění ohledně nauky o vzkříšení. Církev učí, že vzkříšení je moc Boží a že naše těla budou znovu spojena bez ohledu na to, co se s nimi stane po smrti. Darování orgánů je považováno za akt nesobecké služby a milosrdenství, a je na jednotlivcích a jejich rodinách, aby se rozhodli, zda chtějí být dárci orgánů. Tato praxe je v souladu s našimi hodnotami lásky a službě bližním.


Poznejte Nás Lépe!

Pokud máte další otázky nebo se chcete dozvědět více o naší víře a životě, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme více informací a odpovíme na vaše dotazy.