Když uvažuji o vlastnostech Boha, jedna z nejdrahocennějších myšlenek je ta, že Bůh je dokonalý v zachovávání slibů. Svatí Posledních dnů se tohoto názoru drží zejména tehdy, když jde o smlouvy. Prostřednictvím smluv plně zasvěcujeme život přesvědčení, že díky Ježíši Kristu se nám nabízí možnosti věčného pokroku a věčných příležitostí.

Nicméně život je jen zřídka kdy tak jednoduchý či snadný, jak bychom chtěli. Máme hluboké touhy a sníme. Naděje, jež je nezbytnou součástí života podle evangelia, se může velice rychle změnit v zoufalství, když zjistíme, že naše vůle není v souladu s vůlí Boží. Co v takovýchto chvílích dělat? Pokud máte pocit, že se vám v životě nedostává Božích zaslíbení, zamyslete se nad těmito pěti myšlenkami.

Zjistěte, co vám bylo přislíbeno

Bůh neuzavírá sliby, které by nemohl dodržet. Často však v zoufalství nebo v toužebném očekávání uzavíráme sliby za něj. Je důležité si uvědomit, co nám Bůh skutečně slibuje a které „dohody“ jsme se možná jen pokusili uzavřít sami. Obraťte se na Boha a požádejte ho, aby vám pomohl pochopit zjevení a vnuknutí, která jste obdrželi. Zkoumejte smlouvy, které jste s ním uzavřeli, a často navštěvujte chrám. Pravidelně s modlitbou studujte patriarchální požehnání.

I když vždy nemusíme obdržet jasnou odpověď ohledně toho, jak se budou určité události v životě vyvíjet nebo jaké je Boží načasování, když se budeme pokorně snažit porozumět Boží vůli a Jeho povaze, nalezneme klid a mír.

Zeptejte se, co byste měli dělat jinak

Pokud se snažíme zůstat věrní víře, Bůh nedopustí, abychom byli navždy ztraceni. Ve skutečnosti se nemusíme ztratit vůbec. I když není nic špatného na tom, že jsme smutní, když nejdeme směrem, kterým bychom chtěli jít, nebo že nemůžeme dosáhnout očekáváných cílů, je velice pravděpodobné, že to, že na onom místě jsme, je součástí velkého plánu, který pro nás má Bůh. Je možné, že jsme právě tam, kde máme být. Tím, že tuto skutečnost přijmeme, můžeme otevřít srdce a mysl všem možnostem, které pro nás má Bůh přichystané. Můžeme získat zkušenosti, dělit se o svědectví a sloužit lidem.

Zeptejte se Boha, jak máte pokračovat. Pokud jste se nedostali na školu, na kterou jste chtěli, zeptejte se Ho, kde jinde můžete konat dobro. Pokud jste svobodní, zeptejte se Ho, jakého potenciálu můžete dosáhnout sami. Kterých cílů máte dosáhnout? Pokud zoufale toužíte po dětech, ale nedaří se vám počít, žádejte Boha, aby vám řekl, jak chce, abyste využili čas. Bez ohledu na to, v jaké jste situaci anebo čím si procházíte, Bůh může proměnit každou situaci v povznášející. Můžeme vyrůst i na „chudém kusu země.“

Vyhledávejte náhradní požehnání

Občas se při čekání, až se otevřou dveře, na ně díváme tak upřeně, že si nevšimneme, že se otevřelo okno. Bůh si nelibuje v tom, že by nám odepíral tužby srdce. Neobrací oči v sloup kvůli naší nedočkavosti nebo nedostatku porozumění. Když si musíme odepřít to, co si přejeme nejvíce, nebo se něčeho vzdát, Bůh nám poskytne náhradní požehnání. A v ostatních oblastech života nám otevře okna nebes. Tato požehnání nejde lehce rozpoznat. Může se nám zdát, že náš osobní život stojí za starou belu, ale po finanční stránce na tom můžeme být velice dobře. Pokud se nám po finanční stránce nedaří, můžeme mít naopak bohaté a naplňující vztahy. Požehnání často přicházejí s osobním růstem.

Je těžké zaměřit se na něco jiného, změnit náš náhled na věc a sladit s tím náš postoj. Když se ale snažíme vidět, jakým způsobem Bůh nahrazuje požehnání za to, čeho se nám v životě nedostává, a rozvíjíme vděčnost, můžeme nalézt radost a klid.

Občas Bůh prostě čeká na nás! Například něco opravdu moc chceme, ale z nějakého důvodu neděláme nic proto, abychom to získali. Staré přísloví říká, že Bůh nás nemůže vést, pokud nekráčíme. Pokud nebudeme pracovat na svých cílech a snech, nemůžeme očekávat, že Bůh dá, aby nám vše spadlo do klína. Pokud vám Bůh něco slíbil, nevzdávejte se. Nepřestávejte pracovat na svých snech. Modlete se, abyste věděli, jak můžete pracovat co nejúčinněji a být vedeni Duchem. Starší Jeffrey R. Holland řekl: „Bůh dychtivě čeká na možnost odpovědět na vaše modlitby a naplnit vaše sny, tak jako to dělal doteď. Nic ale nezmůže, když se nemodlíte, a nic nezmůže, když nesníte.“

Podrobte svou vůli Bohu

Jeden z nejtěžších úkolů tohoto života je odložit přirozeného člověka a naprosto odevzdat svůj život do vůle Boží. Snažte se pokorně odevzdat svůj život Bohu. Bez Ježíše Krista to však nebude možné. Jakmile jsme připraveni vložit svou věčnou budoucnost do rukou Božích, pocítíme klid, že bez ohledu na to, co se stane, je nám přislíben věčný život, pokud uzavřeme a budeme dodržovat smlouvy s Bohem. Pokud existuje slib, kterého bychom se měli držet, pak je to právě tento.

 

Tento článek napsala Aleah Ingram a původně byl publikován na stránkách ldsdaily.com. Do češtiny ho přeložila Eva Mlčochová.