Nevěřím v jedinou a pravou lásku.

Možná to ze mě dělá necitu anebo jsem možná jen realista, ale zdá se mi, že spousta proroků se mnou souhlasí.

Starší Boyd K. Packer prohlásil: „I když jsem si jistý, že některé mladé páry byly určitým způsobem vedeny k tomu, aby se daly dohromady, přesto nevěřím, že jsme si předurčeni.“

A president Spencer W. Kimball vysvětlil, že „,spřízněné duše‘ jsou smyšlenkou a iluzí; a i když se každý mladý muž a mladá žena bude snažit se vší pílí a modlitbou najít druha, se kterým by byl život harmonický a co nejkrásnější, přesto je jisté, že téměř každý dobrý muž a každá dobrá žena mohou mít šťastné a úspěšné manželství, pokud jsou oba ochotni zaplatit příslušnou cenu.“

V roce 2011 na toto téma hovořil Scotta R. Braithwaitse během vzdělávacího týdne na BYU. Ano, je to poněkud neromantický pohled na věc, připustil asistent profesora psychologie, ale dle mého názoru je díky tomu život mnohem jednodušší. Tím myslím, že se nemusím tolik stresovat! Namísto toho, abych musela najít TOHO pravého, mi stačí najít NĚKOHO správného!

Braithwaite vysvětlil, že lidé, kteří se až příliš soustředí na to, aby naši „spřízněnou duši“, se mohou nakonec „v mnoha případech zachovat velice hloupě“. „Možná jste odmítli spoustu lidí, se kterými jste mohli prožít úžasný život.“

Braithwaite také učil, že Bůh nám neřekne, koho si máme vzít. Toto nejdůležitější životní rozhodnutí je ponecháno na nás. Můžeme se pro někoho rozhodnout a pak se Ho zeptat, jestli naše rozhodnutí podporuje, ale neobdržíme od něj žádný příkaz.

Podle mě je díky tomu všechno jednodušší. Pokud se chci za někoho provdat (nebo v mém případě s někým jít na rande) a líbí se mi a cítím se ohledně toho dobře, tak se můžu s jistotou posunout dopředu. Nemusím se bát, že kvůli tomu, že s ním půjdu na rande, přijdu o příležitost potkat TOHO pravého, který je přesně pro mě.

To samozřejmě neznamená, že můžete s úplně každým prožít fantastický život. Neznamená to, že jen proto, že nemusíte čekat na TOHO pravého, se můžete dát dohromady s úplně každým. President David O. McKay učil: „Při výběru partnera je nezbytné zkoumat … toho, s kterým zamýšlíte kráčet životem.“

Je zapotřebí vzít v úvahu okolnosti jako jsou peníze, životní cíle, duševní zdraví, rozdílnosti v náboženství, předmanželské soužití, vztahy s rodinou a základní osobní vlastnosti. Braithwaite ve své závěrečné práci dospěl k závěru, že pomocí studie lze na základě těchto několika faktorů odhadnout pravděpodobnost úspěchu, nebo naopak selhání manželství s přesností až 94 procent.

Avšak bez ohledu na to, s kým se rozhodnete jít na rande anebo za koho se provdáte, vždy se budou objevovat potíže. Braithwaite předvedl smýšlení některých párů: „Pokud se naše manželství začne hroutit, je to znamení, že jsem si vzal toho nesprávného člověka. A začnete přemýšlet nad tím, že ‚z tohoto manželství potřebujete utéct‘.“

Není tomu tak. Pokud výběr, koho si vezmeme, záleží čistě na nás, pak také záleží na nás, jak bude manželství fungovat. Ona osoba, se kterou by náš život byl jen věčná rozkoš bez jediné hádky, existuje pouze v románech. Láska může překonat vše, ale jen se zdravou dávkou ústupků, pokory, pravé lásky, služby a spousty dalších věcí. Znovu se podívejte na citát presidenta Kimballa: „Téměř každý dobrý muž a každá dobrá žena mohou mít šťastné a úspěšné manželství, pokud jsou oba ochotni zaplatit příslušnou cenu.“

Bez ohledu na to, kde se v životě nacházíte, se můžete nad těmito věcmi zamyslet a uplatnit je. Pokud jste již vdaná anebo ženatý, uvědomte si, že to, že máte těžkosti, neznamená, že nemůžete být šťastní. Nemyslete si, že jste spolu nikdy neměli skončit anebo, že byste s někým jiným byli šťastnější. A pokud jste svobodní, připomeňte si, že nemusíte vidět ohňostroj, který by vám potvrdil, že určitá osoba je ta, s kterou byste měli jít na rande. Pokud jste s ním/ní šťastná/ý, jděte do toho! Tak to dělám já 🙂

 

Tento článek původně napsala Kaela Worthen Gardner a byl publikován na stránkách ldsliving.com pod názvem „There’s No Such Thing As Your One, True Love (and Prophets Agree)“. Do češtiny ho přeložila Eva Mlčochová.

česky © 2018 LDS Living, A Division of Deseret Book Company | English ©2018 LDS Living, A Division of Deseret Book Company