Pokud plánujete jet na misii, je důležité, abyste na ni přijeli dobře fyzicky, duchovně a emocionálně připraveni.

Když jsem dospíval, měl jsem opravdový strach z vystupování a mluvení před lidmi. Byl jsem z toho tak moc vyděšený, že už jen ta představa, že to dělám, mi naháněla hrůzu.

Během doby, co jsem byl ve věku Primárek a Mladých mužů, jsme na nedělní škole měli úvodní aktivitu, kdy jsme byli požádáni, abychom před třídou pronesli 2,5 minutový proslov. Jednou, když byla řada na mě, mě můj otec požádal, abych si zapamatoval příběh Prvního vidění, a poté se postavil do zadní části kaple s proslovem v rukou.

Stál jsem u řečnického pultu, ale byl jsem tak nervózní, že jsem ztuhl a nemohl jsem si vzpomenout na nic, čemu jsem se naučil nazpaměť. Otec se mi snažil napovídat, ale, protože jsem zrovna nebyl moc dobrý v odezírání z úst, nakonec jsem řekl: „Tati, co se to snažíš říct?“ Přešel dopředu k řečnickému pultu, položil na něj můj proslov a já jsem ho přečetl.

Při jiné příležitosti můj otec řekl třídě pro misionáře, kterou učil, že každý by mohl učit první lekci o Božstvu. Řekl: „Abych to dokázal, tak ji tady bude příští týden učit můj 10ti letý syn.‘‘ Celý týden mi dal na to, abych se tuto lekci naučil, a pak jsem ji úspěšně přednesl jeho třídě. Když jsem se stal misionářem, dobře jsem znal příběh o Prvním vidění a věděl jsem, jak mluvit o Božstvu.

Tyto malé zkušenosti, a další jim podobné, mě změnily. Postupně jsem byl schopný překonat strach. Jsem vděčný za svého otce, který mi poskytl příležitosti k růstu, a který mi pomohl se naučit, jak zvládat těžké věci. Když překonáme strach a vystoupíme ze své zóny pohodlí, můžeme činit pokrok a stát se takovými, jakými Pán chce, abychom byli. (Viz NaS 6:34,36; 35:17; 38:15.)

 

Některé věci můžete dělat již nyní

Jsou věci, které můžete dělat již nyní, a které vám pomohou připravit se na misii a na zbytek života. Například se můžete začít učit cizí jazyk, což může být v některých misiích velmi stresující činnost. Pokud si myslíte, že je to pro vás těžké, zvolte si ve škole předmět cizího jazyka. Pomůže vám to jak na misii, tak během celého života.

Níže je uvedeno šest dalších nápadů, které můžete zvážit a které vám pomohou připravit se na budoucnost:

 1. Získejte práci. Práce pro druhé vás naučí cenným dovednostem ohledně toho, jak jednat s lidmi. Naučí vás tomu, jak hospodařit s časem a penězi, a jak pracovat efektivně.

  najděte si práci

 2. Dostaňte se na chvíli z domova. Zjistěte, jaké je to žít sám anebo se spolubydlícím na koleji. Aktivity pro mládež jako jsou tábory a konference, vám dají ochutnat životu mimo domov a pomohou vám získat nové zkušenosti.
 3. Naučte se relaxaci a odpočinku. Když budete sloužit na misii, budete pracovat tvrdě. Také budete mít přípravný den, kdy budete moci relaxovat a mít příležitost účastnit se hodnotných odpočinkových činností. Budete mít příležitost vidět spoustu krásných věcí a naučit se kultuře vaší misie. Pokud si pravidelně uděláte čas na relaxování, budete odpočatí a budete lépe schopni řešit problémy, které přijdou.
 4. Vytvořte si pravidelný cvičební plán a naučte se jíst zdravě. „Dobrá výživa a cvičení nám pomáhají lépe zvládat stres. …Když budete každý den cvičit 30 minut, posílí se váš imunitní systém, zvýší se vaše síla a ustálí se vaše nálada.“
 5. Naučte se, jak se bavit s lidmi. Oprostěte se od digitálních medii a naučte se, jak mluvit se skutečnými lidmi v reálném čase. To můžete procvičovat tím, že budete mluvit s rodiči: zeptejte se jich na věci, které se staly, na jejich práci, na těžkosti, které v životě mají. Chození na schůzky je také způsob, jak se připravovat na misii.
  Naučíte se dovednostem pro práci s lidmi tím, že se s nimi budete bavit a snažit se s nimi vyjít.Naučte se naslouchat druhým a buďte ochotni podělit se o svůj příběh. Naučte se naslouchat jak Duchu Svatému, tak i tomu, co říkají druzí. Lidé jsou ochotnější naslouchat poselství evangelia, pokud vidí, že o ně misionář zajímá.

  přátelé si povídají u moře

 6. Zapojujte se do projektů služby a příležitostí ke službě. Čím více budete sloužíte komunitě, tím větší budete mít schopnost nehledět na sebe a rozvíjet ochotu a vědomí o tom, jak pomáhat lidem.

Pamatujte na syny Mosiášovy z Knihy Mormonovy: „Nyní, přáli si, aby bylo spasení oznamováno každému stvoření, neboť nemohli snésti, že by některá lidská duše měla zahynouti; ano, dokonce samotná myšlenka, že by některá duše měla trpěti nekonečná muka, jimi otřásala a rozechvívala je.“ (Mosiáš 28:3.) Tím, jak sloužili Lamanitům, jejich láska k nim rostla. (Viz Alma 26:26–31.) Pokud budete mít tuto touhu a tento druh lásky k lidem, budete mít úspěšnou misii.

 

Naučte se přizpůsobit novým situacím

Jedna z výzev, ale i velké požehnání služby na misii, je naučit se, jak se přizpůsobit novým situacím. Sloužil jsem na misii v severním Německu a když jsem přijel, stále jsem se ještě učil jazyk. První noc v Německu, hned poté, co jsem si odložil kufry, mi můj úžasný společník řekl: „Můžeme vyrazit? Pojďme kontaktovat!“ Pozoroval jsem, jak šel ke 2 nebo 3 dveřím a mluvil s lidmi. Potom zazvonil na zvonek a řekl: „Teď ty!“

Nikdy nezapomenu na ženu, která přišla ke dveřím, zatímco jsem tam stál s Knihou Mormonovou v ruce. Všechny ty pocity úzkosti a nervozity, které jsem pociťoval, když jsem tenkrát jako dítě stál u řečnického pultu, se vrátily zpět. Ale protože jsem pracoval tvrdě, abych se naučil jazyku a měl jsem zkušenost s učením o Prvním vidění, věděl jsem, co mohu říct. Nepřijala Knihu Mormonovu a zavřela mi dveře před nosem. Můj společník se na mě podíval a řekl: „Dobrá práce, starší Schwitzere. Vítej v Německu.“

Díky tomu, že jsem měl více příležitostí potkávat lidi a sdílet s nimi evangelium, bylo pro mě časem jednoduší být misionáře. To je to, co je na evangeliu Ježíše Krista tak úžasné: čím více vydáváte svědectví, tím více jako misionář rostete. Nejedete prostě jen tak sloužit misii; jedete na misii, abyste stali se misionářem, a přitom se stanete učedníkem Ježíše Krista.

Vím, že pokud se spoléháme na Spasitele, můžeme si vybudovat pevný základ, díky kterému můžeme překonat těžkosti života a proměnit je v silné stránky. Občas přemýšlím o tom, jaký by můj život byl, kdybych zůstal plachým a nedonutil ze sebe vydat to nejlepší. Evangelium Ježíše Krista mi pomohlo stát se jiným člověkem, než kterým jsem se přirozeně stával. Jsem za něj velice vděčný.

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách lds.org/youth a do češtiny ho přeložila Aneta Bočková.