S mojí sestrou jsme se modlily o odpověď na tu stejnou otázku – a každá jsme ji obdržely úplně jiným způsobem. Před několika lety vyzval mladý řečník na shromáždění svátosti ty, kteří si nebyli jisti, zda cítí Boží lásku, aby se pomodlili a zeptali se, jestli je Nebeský Otec miluje.

Tuto výzvu jsem si vzala k srdci, a aniž bych o tom věděla, i moje starší sestra se rozhodla udělat totéž. Nezávisle na sobě jsme se obě tu noc pomodlily. Několik měsíců poté jsme se navzájem podělily o své zkušenosti. Pověděla jsem jí o tom, jak jsem nějakou dobu po modlitbě přemýšlela, a nakonec jsem si vzpomněla na básničku, kterou jsem četla o Spasitelově lásce. Byla jsem přemožena Duchem a pociťovala jsem radost, kterou ke mně chová Spasitel a Nebeský Otce. Z očí mi tekly slzy radosti a znovu jsem založila ruce, ale tentokrát, abych pronesla modlitbu vděčnosti.

Nicméně sestra mi řekla, že ona získala odpověď jiným způsobem než já – nepocítila žádné chvilkové osvícení nebo hřejivý pocit od Ducha. Nejprve byla zklamaná, ale po čase si uvědomila, že nepotřebovala stejnou odpověď jako já – už ji znala. A to byla ta odpověď, kterou získala ona.

Nenechte se odradit, pokud odpověď na modlitbu není taková, kterou byste chtěli nebo kterou byste očekávali. Každý jsme jiný a Nebeský Otec nám může odpovídat různými způsoby, ale vždy nám odpoví.

Díky tomu, že jsem přemýšlela o lásce, kterou ke mně Nebeský Otec chová, vím, že pokud se tážeme „Boha… s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista,“ tak „On [nám] projeví její pravdivost, mocí Ducha Svatého. A mocí Ducha Svatého [můžeme] znáti pravdu ohledně všech věcí.“ (Moroni 10:4–5).

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách lds.org/blog a napsala ho Emily Warmer. Do češtiny ho přeložila Eva Mlčochová.