Nikdo z nás není dokonalý. Tato skutečnost je dána tím, že někdy porušujeme Boží přikázání a hřešíme. Tato rozhodnutí často vedou k pocitům viny, smutku nebo dokonce deprese. Pokud jste někdy zažili nesnesitelný pocit viny, trápení nebo smutku jako důsledek špatného rozhodnutí, vězte, že tyto pocity mohou být nahrazeny pocity míru, radosti a štěstí. Díky Ježíši Kristu máme způsob, jak překonat vinu, kterou v životě zažíváme. Můžeme tyto pocity překonat skrze pokání.

Zatímco byl Ježíš Kristus na zemi, učil lidi, aby ho následovali, měli víru, káli se a byli pokřtěni. Pokání je nezbytným krokem v následování Ježíše Krista.

bible-pictures-woman-thinking-1103153-tablet

 

Dalším krokem po víře v následování evangelia Ježíše Krista je pokání. Pokání představuje obnovený pohled na život, změnu ve vnímání našeho vztahu s Bohem a změnu našeho srdce a jednání tak, aby byly v souladu s Ním. Opravdové pokání znamená, že si uvědomíme naše chyby, napravíme je a jako výsledek se snažíme žít poslušnějším životem. Pokání je pro nás opravdová příležitost jak být svým nejlepším já.

Když činíme pokání, nejprve si uvědomíme, že jsme udělali špatné rozhodnutí a cítíme bohabojný zármutek. Bohabojný zármutek znamená cítit se špatně ne proto, že jsme byli přistiženi, ale proto, že jsme opravdu pochopili, že nás naše rozhodnutí vzdálilo od Boha. Potom vyznáme naše hříchy v modlitbě a poprosíme Boha o odpuštění. Následně uděláme vše co je v našich silách abychom napravili všechny potíže, které naše rozhodnutí mohlo způsobit. To je proces pokání. Prostřednictvím tohoto procesu se měníme. A jak se měníme, naše touha následovat Boha roste.

Ježíš učí na veřejnosti

Ježíš učí na veřejnosti

 

Nápravy nebo změny v našem životě se mohou zdát zastrašující nebo dokonce děsivé. Ale změna k lepšímu je dobrá věc! Ano, může to vyžadovat, abychom se pokořili, ale je to pro nás příležitost jak se stát více podobnými Ježíši Kristu. Pokání také není jednorázová záležitost; je to něco, co musíme dělat neustále, s tím jak se vyvíjíme.

Když upřímně činíme pokání, cítíme mír, radost a odpuštění.

 

Článek byl zkopírován z mormon.org

 

Pokračování série o evangeliu Ježíše Krista – Křest

Předchozí série o evangeliu Ježíše Krista – Víra