Všichni víme, že bychom měli světit den Sabatu, ale je lehčí o tom mluvit, než to doopravdy dělat. Podívejte se, jak vám tyto nedělní aktivity mohou požehnat život a pomoci vám mít o něco více duchovní Sabat.

Co: Zúčastnit se nedělního shromáždění

Proč: Abyste přišli blíže ke Kristu.

Jak: Rozvrhněte si čas, abyste mohli jít na shromáždění; připravte se tím, že si dopředu nastudujete lekce.

Co: Dejte si pauzu

Proč: Abyste byli odpočatí na další týden.

Jak: Mluvte s přáteli a rodinou; piště si deník.

Co: Rodinná historie

Proč: Abyste se spojili se svými předky.

Jak: Indexujte; zeptejte se členů rodiny na jejich příběhy a zaznamenejte si je.

aktivity

Aktivity pro den Sabatu

Co: Služba

Proč: Abyste si našli nové přátele

Jak: Napište kartičky s poděkováním; sepište si seznam věcí, za které jste vděčni.

Co: Sdílejte evangelium tím, že budete dodržovat Sabat

Proč: Aby se posilnilo vaše svědectví o dodržování Sabatu

Jak: Navštěvujte nedělní shromáždění každý týden; vysvětlete přátelům, proč se nemůžete zúčastnit události, která se kryje se shromážděním.

Co: Udělejte si čas na svou rodinu

Proč: Abyste posilnili vztahy se členy vaší rodiny.

Jak: Navštivte nebo zavolejte vaší rodině; můžete spolu hrát hry.

Tento článek byl původně publikován na lds.org. Článek přeložila Eva Mlčochová.