Příběh sestry Lilky Kovářové, která se s námi podělila o počátky svého duchovního života skrze své zápisky z deníku, který si psala.

Sestra Kovářová se v roce 1985 dozvěděla o společenství Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, které se nazývalo Mormoni a které se řídilo zásadami Ježíše Krista a Jeho evangeliem. Když jí v dubnu 1986 bylo poprvé nabídnuto, aby se stala členkou této církve, zprvu se necítila zcela připravena. Změna nastala, když o měsíc později, v květnu 1986, navštívila Nedělní školu. „Pocítila jsem, že toto je správná cesta, po které se chci vydat,“ popisuje ve svých zápiscích. Krátce poté se začala připravovat na křest tím, že začala více studovat Bibli, Knihu Mormonovu a Drahocennou perlu.  Mnohé nevyjasněné otázky byly zodpovězeny a její znalost zásad evangelia rostla.

Do vod křtu vstoupila 21. 6. 1986. Toho dne byli pokřtěni celkem 4 lidi. Křestní shromáždění se konalo na brněnské přehradě. Po vynoření z vody pociťovala velkou radost. Na druhý den obdržela dar Ducha Svatého.

Díky stále rostoucímu svědectví a víře měla sestra Kovářová později možnost jít do chrámu, aby uzavřela s Nebeským Otcem další důležité smlouvy a byla také připečetěna ke svému manželovi, který před několika lety prošel závojem. Také obdržela své patriarchální požehnání, které jí pomohlo poznat požehnání, která pro ni jsou připravena jak v tomto životě, tak v životě příštím, pokud zůstane věrná a bude se řídit podle smluv, které uzavřela.

„Děkuji z celého srdce našemu Nebeskému Otci, že mi pomohl a přivedl mě do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Důležitost Knihy Mormonovy – vede nás zpět k Bohu, je důležité ji denně studovat. Otec náš Nebeský slyší naše modlitby. Budeme-li mít víru, uzříme zázraky Boží,“ popisuje své svědectví sestra Kovářová.

Moc děkujeme sestře Lilce za poskytnutí příběhu jejího obrácení.

 

Pokud by někdo chtěl na tyto stránky přidat příběh svého obrácení, budeme moc rádi. Prosím kontaktujte nás pomocí Facebooku.