Dobrý den,

mé jméno je Vilém Juráň a mám silné svědectví, za které se nestydím.

Vím, že pokud se někdo rozhodne žít podle evangelia Ježíše Krista, nalezne v životě pokoj a klid. Také získá naději, která ho motivuje k správným rozhodnutím v jeho životě. Vím, že Ježíš Kristus je Syn Boží a je schopen nám pomoci v každodenním životě.

Věřím, že žije a je schopen nám pomoci najít opravdovou radost a trvalé štěstí, které není možné najít ve světě. Věřím, že každý člověk na této Zemi je dítě Boží, ať je bílý, černý nebo zelený, muslim křesťan nebo komunista. Věřím, že Nebeský Otec nás miluje a je schopen nám pomoci z jakéhokoli trápení, pokud se na Něj obrátíme o pomoc.

Nebeský Otec slyší každou naši modlitbu. Mně pomáhá a uzdravuje. Dává mému životu směr a smysl. V Kristu nacházím to, co hledám. Věřím, že člověk se s jeho pomocí může změnit. Evangelium Ježíše Krista také velmi pomohlo a pomáhá mé rodině.