Co byste chtěly na Vánoce?

Mé děti se celý rok těší na to, až jim položím otázku: „Co byste chtěly dostat na Vánoce?“

Tento rok jsem jim tuto otázku položila trošku odlišněji.

Během rodinného domácího večera jsem všem členům rodiny rozdala papír a tužku. Nastavila jsem časovač na jednu minutu a pak jsem je vyzvala, aby v těchto 60 sekundách napsali co nejvíce odpovědí na otázku: „Co byste chtěli dostat na Vánoce?“

Děti napsaly typické odpovědi jako hračky, oblečení, boty, knížky atd. Má sedmiletá dcera si dokonce začala stěžovat, že jedna minuta není dost času na to, aby dokázala všechno napsat.

Poté jsem časovač nařídila znovu a položila jim tuto otázku: „Co byste na Vánoce chtěli darovat?“

Mé milé děti mě překvapily tím, že na papír skutečně napsaly více věcí, které by chtěly darovat, než které by chtěly dostat. Ale i v tomto případě se všechny zakládaly na věcech, které se dají pořídit v obchodě.

Ale nejlepší odpověď, kterou jsem si musela zapsat, mi dal čtyřletý syn, který řekl, že na Vánoce by chtěl darovat „dobré věci těm, kteří je potřebují. Nebo věci, díky kterým byste mohli mít velkou moc. Opravdovou moc.“

Na první pohled by se tato odpověď od chlapce, který miluje superhrdiny, mohla zdát směšná. Ale díky ní se naše rodinná diskuse odebrala jiným, hlubším, směrem. Které „věci“ můžeme na Vánoce darovat, abychom obdrželi opravdovou moc?

Spolu s dětmi jsme na to přišli poté, co jsme si pustili Mormon Message [Mormonské poselství] „Smysl Vánoc“.

 

 

Toto video hovoří o komercializaci Vánoc a o tom, jak můžeme o Vánocích pamatovat na Krista tím, že budeme druhým dávat dárky, které si On přeje, abychom jim dali – sami sebe.

Co můžeme dát tyto Vánoce ze sebe?

Nastavila jsem časovač na další minutu a vyzvala jsem děti, aby udělaly ještě jeden seznam. „Co můžete dát tyto Vánoce ze sebe?“

„Mohu sloužit druhým.“

„Budu laskavý.“

„Budu pomáhat.“

„Budu trpělivá.“

„Mohu pomoci kamarádovi, když se bude cítit smutný.“

„Nebudu se hádat.“

„Nebudu si stěžovat.“

„Budu milá.“

A takto jejich seznam pokračoval do nekonečna.

Person Holding a Stress BallVánoce zaměřujeme na Krista, když dáváme tak, jako dával On.

Vánoce zaměřené na Krista

Vždy jsem se snažila učit děti, že Vánoce nejsou jen o Santovi a dárcích. Jsou o Spasiteli, který se narodil – o Spasiteli, který změnil svět. Ale občas je těžké tomu doma učit, obzvláště pak, když je tak jednoduché nechat se pohltit seznamem přání, hostů a nákupním seznamem.

Vánoce zaměřujeme na Krista, když dáváme tak, jako dával On, a když učíme děti, aby dělaly totéž.

„Spasitel nikdy nedával očekávaje, že za to něco dostane,“ řekl president Howard W. Hunter v jeho posledním veřejném projevu k Církvi. „Dával upřímně a s láskou, a jeho dary měly neocenitelnou hodnotu.“

Slovy mého čtyřletého syna: On dával „dobré věci těm, kteří je potřebovali.“ Jeho dárky byly „věci“, které dávaly opravdovou moc, protože byly založeny na lásce. Láska je dar, který neustále něco dává.

President Hunter ve svém vánočním proslovu uvedl seznam věcí, které během tohoto svátečního období stojí za to udělat – seznam darů lásky, který můžeme darovat všichni.

„O těchto Vánocích utište spory. Vyhledejte zapomenutého přítele. Rozptylte nedůvěru a nahraďte ji důvěrou. Napište dopis. Poskytněte jemnou odpověď. Povzbuďte mladé lidi. Projevte svou oddanost slovem a skutkem. Dodržte slib. Zřekněte se záště. Odpusťte nepříteli. Omluvte se. Snažte se pochopit. Přezkoumejte své požadavky na druhé. Myslete nejprve na někoho jiného. Buďte k němu laskaví. Buďte jemní. Trochu více se smějte. Vyjádřete svou vděčnost. Uvítejte neznámého. Potěšte srdce dítěte. Těšte se z krásy a zázraku země. Vyjádřete lásku a potom ji vyjádřete znovu.“

Dokážete si představit, jak by se změnil svět, kdyby každý člověk daroval alespoň jeden z těchto darů lásky? Navzdory vší nenávisti, zmatku a smutku, který ve světě je, se naše malá rodina rozhodla, že je to cíl, který stojí za to si stanovit.

Poté, co jsme si napsali seznam věcí, které můžeme během tohoto vánočního období dát ze sebe, vedl můj desetiletý syn další rodinný domácí večer, kde jsme vyráběli vánoční ozdoby a na ně psali své nápady. Postavili jsme malý vánoční stromeček a pověsili jsme na tento „stromeček lásky“ tyto podomácku vyrobené ozdoby.

 

vanocni ozdoby na stromecku

 

A tak doufám, že až příště bude starší sestra chtít nazvat svého bratra lhářem, nahradí podezření důvěrou. Že až příště budu chtít na manžela křičet a zatěžovat ho, nejprve se zamyslím nad tím, co všechno má na práci a pokud je něco, s čím mu můžu pomoci, udělám to anebo mu namísto toho budu sloužit. Doufám, že až příště nastane situace, kdy bude jednoduché se urazit a cítit se ukřivděně, namísto toho to nebudeme řešit a odpustíme.

Všichni můžeme následovat příklad Spasitele tím, že budeme dávat tak, jako dával On. Když tak budeme činit, budeme dávat „věci, které dodávají opravdovou moc“ a uvidíme, jak naše síla bude růst díky tomu, že se budeme stávat více podobnými Jemu. Stačí to jen zkusit.

Dávejte tyto Vánoce dobré věci. Dávejte lásku.

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách lds.org/blog a napsala ho Irinna Danielson. Do češtiny ho přeložil Zdeněk Šindýlek.